กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

3 กันยายน 2560
กีฬาเทควันโด

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลชาย รุ่นฟินเวท น้ำหนักไม่เกิน 54 กก.19.00วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตเชียงใหม่หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตกระบี่
0 : 0
ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลชาย รุ่นฟินเวท น้ำหนักไม่เกิน 54 กก.19.05วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตอ่างทองหอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
0 : 0
ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลชาย รุ่นฟินเวท น้ำหนักไม่เกิน 54 กก.19.10วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีหอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตชุมพร
0 : 0
ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลชาย รุ่นฟินเวท น้ำหนักไม่เกิน 54 กก.19.15วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตลำปางหอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตลำปาง
0 : 0
ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลชาย รุ่นฟินเวท น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. รองชนะเลิศ9.25วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตอ่างทองหอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
0 : 0
ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลชาย รุ่นฟินเวท น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. รองชนะเลิศ9.30วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตอุดรธานีหอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
0 : 0
ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลชาย รุ่นฟินเวท น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. ชิงชนะเลิศ9.35วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตอุดรธานีหอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
0 : 0
ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลชาย รุ่นฟลายเวท น้ำหนักมากกว่า 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก.19.55วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตตรังหอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตตรัง
0 : 0
ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลชาย รุ่นฟลายเวท น้ำหนักมากกว่า 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก.110.00วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตสุโขทัยหอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
0 : 0
ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลชาย รุ่นฟลายเวท น้ำหนักมากกว่า 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก.210.05วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตชลบุรีหอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตกระบี่
0 : 0
ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลชาย รุ่นฟลายเวท น้ำหนักมากกว่า 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก.210.10วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตชุมพรหอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส
วิทยาเขตชุมพร ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
0 : 0
ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลชาย รุ่นฟลายเวท น้ำหนักมากกว่า 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก.210.15วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตลำปางหอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
0 : 0
ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลชาย รุ่นฟลายเวท น้ำหนักมากกว่า 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก.210.20วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตยะลาหอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส
วิทยาเขตยะลา ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
0 : 0
ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลชาย รุ่นฟลายเวท น้ำหนักมากกว่า 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก. รองชนะเลิศ10.25วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตชุมพรหอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส
วิทยาเขตชุมพร ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
0 : 0
ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลชาย รุ่นฟลายเวท น้ำหนักมากกว่า 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก. รองชนะเลิศ10.30วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตยะลาหอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตยะลา
0 : 0
ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลชาย รุ่นฟลายเวท น้ำหนักมากกว่า 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก. ชิงชนะเลิศ10.35วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตลำปางหอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตชุมพร
0 : 0
ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลชาย รุ่นเฮฟวี่เวท น้ำหนักมากกว่า 87 กก. ขึ้นไป ชิงชนะเลิศ
(ประลอง)
10.40วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตกระบี่หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
0 : 0
ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลหญิง รุ่นฟินเวท น้ำหนักไม่เกิน 46 กก. รองชนะเลิศ9.30วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตอุดรธานีหอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
0 : 0
ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลหญิง รุ่นฟินเวท น้ำหนักไม่เกิน 46 กก. รองชนะเลิศ9.45วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตกระบี่หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตกระบี่
0 : 0
ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลหญิง รุ่นฟินเวท น้ำหนักไม่เกิน 46 กก. ชิงชนะเลิศ9.50วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตสมุทรสาครหอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
0 : 0
ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลหญิง รุ่นฟลายเวท น้ำหนักมากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.110.35วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตกระบี่หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตกระบี่
0 : 0
ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลหญิง รุ่นฟลายเวท น้ำหนักมากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.110.40วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตอ่างทองหอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
0 : 0
ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลหญิง รุ่นฟลายเวท น้ำหนักมากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. รองชนะเลิศ10.45วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตสุโขทัยหอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
0 : 0
ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลหญิง รุ่นฟลายเวท น้ำหนักมากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. รองชนะเลิศ10.50วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตมหาสารคามหอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
0 : 0
ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลหญิง รุ่นฟลายเวท น้ำหนักมากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. ชิงชนะเลิศ10.55วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตมหาสารคามหอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
0 : 0
ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลหญิง รุ่นเฮฟวี่เวท น้ำหนักมากกว่า 73 กก. ขึ้นไป ชิงชนะเลิศ
(ประลอง)
10.40วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตกระบี่หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตกระบี่
0 : 0