กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

3 กันยายน 2560
กีฬายิงปืน

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ปืนยาวท่านอน บุคคลหญิง ชิงชนะเลิศ08.30วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตมหาสารคาม
สนามยิงปืน ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิทยาเขตเชียงใหม่
ปืนสั้นอัดลม บุคคลหญิง ชิงชนะเลิศ08.30วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิทยาเขตศรีสะเกษ
สนามยิงปืน ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตตรัง
ปืนยาวท่านอน ทีมหญิง ชิงชนะเลิศ08.30วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิทยาเขตมหาสารคาม
สนามยิงปืน ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตมหาสารคาม
ปืนสั้นอัดลม ทีมหญิง ชิงชนะเลิศ08.30วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตศรีสะเกษ
สนามยิงปืน ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตตรัง