กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

3 กันยายน 2560
กีฬากรีฑา

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
วิ่ง 100 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ18.00วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตอ่างทอง
ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตสุโขทัย
วิ่ง 400 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ16.40วิทยาเขตยะลา
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตตรัง
ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตชัยภูมิ
วิ่ง 10,000 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ17.00วิทยาเขตกระบี่
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตชลบุรี
ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตชลบุรี
กระโดดไกล ชาย ชิงชนะเลิศ15.20วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตเชียงใหม่
ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
กระโดดค้ำ ชาย ชิงชนะเลิศ14.00วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสมุทรสาคร
โดม ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิ่ง 100 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ17.50วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตกรุงเทพ
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตอ่างทอง
ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตชลบุรี
วิ่ง 400 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ16.30วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตสุโขทัย
ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตชลบุรี
วิ่ง 5,000 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ16.00วิทยาเขตกระบี่
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตยะลา
วิทยาเขตสมุทรสาคร
ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตกระบี่
วิทยาเขตสุโขทัย
ขว้างค้อน หญิง ชิงชนะเลิศ
(ประลอง)
12.30วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตสุโขทัย
ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตอุดรธานี
กระโดดสูง หญิง ชิงชนะเลิศ14.00วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุโขทัย