กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

2 กันยายน 2560
กีฬาเทเบิลเทนนิส

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ทีมชายพบกันหมด9.00วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตลำปางอาคารวิทยบริการ สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตชุมพร
3 : 1
ทีมชายพบกันหมด9.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตสุโขทัยอาคารวิทยบริการ สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
3 : 0
ทีมชายพบกันหมด11.00วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีอาคารวิทยบริการ สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตชุมพร
3 : 1
ทีมชายพบกันหมด11.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตสุโขทัยอาคารวิทยบริการ สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตลำปาง
3 : 2
ทีมชายพบกันหมด13.30วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตสุโขทัยอาคารวิทยบริการ สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตชุมพร ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
3 : 1
ทีมชายพบกันหมด13.30วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตเชียงใหม่อาคารวิทยบริการ สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
3 : 1
ทีมหญิงแรก9.00วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตลำปางอาคารวิทยบริการ สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตลำปาง
3 : 1
ทีมหญิงแรก9.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตกรุงเทพอาคารวิทยบริการ สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
3 : 0
ทีมหญิงแรก11.00วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตเชียงใหม่อาคารวิทยบริการ สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
3 : 2
ทีมหญิงแรก11.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตชลบุรีอาคารวิทยบริการ สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
3 : 1
ทีมหญิงแรก13.30วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตลำปางอาคารวิทยบริการ สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตลำปาง
3 : 2
ทีมหญิงแรก13.30วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตกรุงเทพอาคารวิทยบริการ สพล.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
3 : 0