กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

2 กันยายน 2560
กีฬาเทนนิส

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ทีมชายแรก8.30วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีสนามกีฬาแห่งที่ 2 (เวลโลโดม) ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตยะลา
2 : 0
ทีมชายแรก8.30วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตชลบุรีสนามกีฬาแห่งที่ 2 (เวลโลโดม) ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
2 : 0
ทีมชาย รอง9.30วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีสนามกีฬาแห่งที่ 2 (เวลโลโดม) ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
2 : 1
ทีมชาย รอง9.30วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตชลบุรีสนามกีฬาแห่งที่ 2 (เวลโลโดม) ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
2 : 0
ทีมหญิง พบกันหมด8.30วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตยะลาสนามกีฬาแห่งที่ 2 (เวลโลโดม) ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตยะลา
0 : 0
ทีมหญิง พบกันหมด9.00วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตอุดรธานีสนามกีฬาแห่งที่ 2 (เวลโลโดม) ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
0 : 0
ทีมหญิงพบกันหมด9.30วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตอุดรธานีสนามกีฬาแห่งที่ 2 (เวลโลโดม) ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
3 : 0
ทีมหญิงพบกันหมด10.00วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตยะลาสนามกีฬาแห่งที่ 2 (เวลโลโดม) ร.ร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตยะลา
2 : 1