กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

2 กันยายน 2560
กีฬาวู้ดบอล

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
บุคคลชาย แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)18.30วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตอ่างทองร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
7 : 0
บุคคลชาย แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)18.30วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตศรีสะเกษร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตศรีสะเกษ
5 : 3
บุคคลชาย แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)18.30วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตชลบุรีร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตชุมพร
5 : 1
บุคคลชาย แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)18.30วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตอุดรธานีร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
5 : 1
บุคคลชาย แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)18.30วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตชัยภูมิร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
6 : 2
บุคคลชาย แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)18.30วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตชุมพรร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
วิทยาเขตชุมพร ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
6 : 2
บุคคลชาย แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)18.30วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตชัยภูมิร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
6 : 5
บุคคลชาย แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)18.30วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตอุดรธานีร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
7 : 0
บุคคลชาย แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)29.30วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตชุมพรร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตชุมพร
4 : 2
บุคคลชาย แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)29.30วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตสมุทรสาครร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
6 : 2
บุคคลชาย แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)29.30วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตกรุงเทพร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
5 : 0
บุคคลชาย แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)29.30วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตศรีสะเกษร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตศรีสะเกษ
6 : 3
บุคคลชาย แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)29.30วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตอ่างทองร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
7 : 0
บุคคลชาย แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)29.30วิทยาเขตศรีสะเกษ vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตศรีสะเกษ
5 : 2
บุคคลชาย แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)29.30วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตศรีสะเกษร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
วิทยาเขตชุมพร ชนะ วิทยาเขตศรีสะเกษ
5 : 4
บุคคลชาย แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)29.30วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
6 : 2
บุคคลชาย แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)29.30วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตชัยภูมิร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
5 : 1
บุคคลชาย แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)29.30วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตกรุงเทพร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
6 : 1
บุคคลชาย แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)29.30วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตชลบุรีร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
5 : 1
บุคคลชาย แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)29.30วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตอุดรธานีร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
6 : 2
บุคคลชาย แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)29.30วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตอุดรธานีร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
6 : 5
บุคคลชาย แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)29.30วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตชุมพรร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตชุมพร
5 : 2
บุคคลชาย แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)29.30วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตชัยภูมิร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
6 : 2
บุคคลชาย แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)29.30วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตอุดรธานีร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
5 : 3
บุคคลชาย แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)310.30วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตชลบุรีร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
6 : 3
บุคคลชาย แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)310.30วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตอุดรธานีร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
6 : 0
บุคคลชาย แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)310.30วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตชลบุรีร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
5 : 0
บุคคลชาย แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)310.30วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตอุดรธานีร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
7 : 0
บุคคลชาย แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)310.30วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตอุดรธานีร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
6 : 3
บุคคลชาย แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)310.30วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
6 : 2
บุคคลชาย แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)310.30วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตชลบุรีร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตชุมพร
6 : 1
บุคคลชาย แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)310.30วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตกรุงเทพร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
4 : 1
บุคคลชาย แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)411.30วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตอุดรธานีร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
6 : 5
บุคคลชาย แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)411.30วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตมหาสารคามร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
5 : 3
บุคคลชาย แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)411.30วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตชลบุรีเดอะมิลล์ (The mill)
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
5 : 2
บุคคลชาย แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)411.30วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตกรุงเทพร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
5 : 0
บุคคลชาย แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition) รองชนะเลิศ13.30วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตชลบุรีร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
5 : 4
บุคคลชาย แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition) รองชนะเลิศ13.30วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตชลบุรีร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
5 : 2
บุคคลชาย แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition) ชิงชนะเลิศ14.30วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตชลบุรีร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
7 : 4
บุคคลหญิง แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)18.30วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตชัยภูมิร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
6 : 2
บุคคลหญิง แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)18.30วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตมหาสารคามร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
5 : 2
บุคคลหญิง แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)18.30วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตชัยภูมิร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
4 : 3
บุคคลหญิง แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)18.30วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตชลบุรีร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
6 : 1
บุคคลหญิง แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)29.30วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตชลบุรีร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
6 : 2
บุคคลหญิง แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)29.30วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตกรุงเทพร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
4 : 3
บุคคลหญิง แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)29.30วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตชลบุรีร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
5 : 3
บุคคลหญิง แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)29.30วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตกรุงเทพเดอะมิลล์ (The mill)
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตชุมพร
6 : 5
บุคคลหญิง แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)210.30วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตสมุทรสาครร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
4 : 3
บุคคลหญิง แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)210.30วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตมหาสารคามร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
4 : 3
บุคคลหญิง แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)210.30วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตมหาสารคามร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
6 : 4
บุคคลหญิง แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)210.30วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตชลบุรีร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
6 : 1
บุคคลหญิง แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)311.30วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตชลบุรีร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
4 : 1
บุคคลหญิง แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)311.30วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตกรุงเทพร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
5 : 0
บุคคลหญิง แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)311.30วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตชลบุรีร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
6 : 1
บุคคลหญิง แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)311.30วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตกรุงเทพร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
6 : 0
บุคคลหญิง แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition) รองชนะเลิศ13.30วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตชลบุรีร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
6 : 4
บุคคลหญิง แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition) รองชนะเลิศ13.30วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตชลบุรีร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
4 : 3
บุคคลหญิง แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition) ชิงชนะเลิศ14.30วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตชลบุรีร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
5 : 4