กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

2 กันยายน 2560
กีฬาฟุตบอล

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ทีมชายแรก08.30วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตอุดรธานีร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
5 : 0
ทีมชายแรก10.30วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตชัยภูมิร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตตรัง
2 : 0
ทีมชายแรก9.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตอ่างทองร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตลำปาง
3 : 1
ทีมชายแรก11.00วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ เสมอ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
1 : 1
ทีมชายแรก18.00วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตสมุทรสาครร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตยะลา
3 : 2
ทีมชายแรก20.00วิทยาเขตศรีสะเกษ vs วิทยาเขตกรุงเทพร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตศรีสะเกษ เสมอ วิทยาเขตกรุงเทพ
1 : 1
ทีมหญิงแรก13.30วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตชลบุรีร.ร.เมืองสุพรรณบุรี (สนาม 2 )
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
9 : 1
ทีมหญิงแรก15.30วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์ร.ร.เมืองสุพรรณบุรี (สนาม 2 )
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
4 : 3