กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

2 กันยายน 2560
กีฬาเปตอง

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
เดี่ยวชายแรก08.00วิทยาเขตชลบุรีปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
เดี่ยวชายแรก8.00วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตกระบี่ปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
11 : 4
เดี่ยวชายแรก8.00วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตชลบุรีปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
11 : 10
เดี่ยวชายแรก8.00วิทยาเขตกระบี่ปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
เดี่ยวชายแรก8.00วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตชลบุรีปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
11 : 4
เดี่ยวชายแรก08.00วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตอุดรธานีปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
11 : 7
เดี่ยวชายแรก08.00วิทยาเขตกรุงเทพปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
เดี่ยวชายแรก08.00วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตกรุงเทพปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
11 : 4
เดี่ยวชายแรก08.00วิทยาเขตอุดรธานีปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
เดี่ยวชายแรก08.00วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตอุดรธานีปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
11 : 6
เดี่ยวชายแรก08.00วิทยาเขตศรีสะเกษปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
เดี่ยวชายแรก08.00วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์ปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตยะลา
11 : 1
เดี่ยวชายแรก08.00วิทยาเขตศรีสะเกษ vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์ปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตศรีสะเกษ ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
11 : 6
เดี่ยวชายแรก08.00วิทยาเขตยะลาปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
เดี่ยวชายแรก08.00วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์ปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตยะลา
11 : 9
เดี่ยวชายแรก08.00วิทยาเขตชุมพรปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
เดี่ยวชายแรก08.00วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตตรังปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
11 : 2
เดี่ยวชายแรก08.00วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตตรังปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตชุมพร ชนะ วิทยาเขตตรัง
11 : 9
เดี่ยวชายแรก08.00วิทยาเขตชัยภูมิปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
เดี่ยวชายแรก08.00วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตตรังปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตตรัง
11 : 8
เดี่ยวชายแรก08.00วิทยาเขตสมุทรสาครปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
เดี่ยวชายแรก08.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
11 : 7
เดี่ยวชายแรก08.00วิทยาเขตสุโขทัยปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
เดี่ยวชายแรก08.00วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
11 : 6
เดี่ยวชายแรก08.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
11 : 4
เดี่ยวชายแรก08.00วิทยาเขตเชียงใหม่ปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
เดี่ยวชายแรก08.00วิทยาเขตลำปางปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
เดี่ยวชายแรก08.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตลำปางปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
11 : 1
เดี่ยวชายสอง13.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์ปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
11 : 10
เดี่ยวชายสอง13.00วิทยาเขตสุพรรณบุรีปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
เดี่ยวชายสอง13.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
11 : 4
เดี่ยวชายสอง13.00วิทยาเขตเพชรบูรณ์ปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
เดี่ยวชายสอง13.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์ปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
11 : 1
เดี่ยวชายสอง13.00วิทยาเขตชัยภูมิปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
เดี่ยวชายสอง13.00วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตชลบุรีปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
11 : 6
เดี่ยวชายสอง13.00วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตชลบุรีปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
11 : 6
เดี่ยวชายสอง13.00วิทยาเขตอ่างทองปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
เดี่ยวชายสอง13.00วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตชลบุรีปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
11 : 10
เดี่ยวชายสอง13.00วิทยาเขตศรีสะเกษปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
เดี่ยวชายสอง13.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตกรุงเทพปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตลำปาง
11 : 8
เดี่ยวชายสอง13.00วิทยาเขตศรีสะเกษ vs วิทยาเขตกรุงเทพปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตศรีสะเกษ ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
11 : 9
เดี่ยวชายสอง13.00วิทยาเขตลำปางปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
เดี่ยวชายสอง13.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตกรุงเทพปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
11 : 7
เดี่ยวชายสอง13.00วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตสมุทรสาครปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตกระบี่
11 : 3
เดี่ยวชายสอง13.00วิทยาเขตชุมพรปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
เดี่ยวชายสอง13.00วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตสมุทรสาครปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตชุมพร ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
11 : 3
เดี่ยวชายสอง13.00วิทยาเขตกระบี่ปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
เดี่ยวชายสอง13.00วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตสมุทรสาครปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตกระบี่
11 : 7
เดี่ยวชาย รองชนะเลิศ13.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตชัยภูมิปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
13 : 3
เดี่ยวชาย รองชนะเลิศ13.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตชลบุรีปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตลำปาง
13 : 1
เดี่ยวชายคัดเลือก13.00วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตชัยภูมิปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตชุมพร
13 : 9
เดี่ยวชายคัดเลือก13.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตชลบุรีปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
13 : 3
เดี่ยวชายคัดเลือก13.00วิทยาเขตศรีสะเกษ vs วิทยาเขตลำปางปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตศรีสะเกษ
13 : 7
เดี่ยวชายคัดเลือก13.00วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
13 : 9
เดี่ยวหญิงแรก08.00วิทยาเขตศรีสะเกษ vs วิทยาเขตกรุงเทพปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตศรีสะเกษ
11 : 3
เดี่ยวหญิงแรก8.00วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตอุดรธานีปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตชุมพร
11 : 8
เดี่ยวหญิงแรก08.00วิทยาเขตศรีสะเกษ vs วิทยาเขตชุมพรปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตชุมพร ชนะ วิทยาเขตศรีสะเกษ
11 : 8
เดี่ยวหญิงแรก08.00วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตอุดรธานีปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
11 : 9
เดี่ยวหญิงแรก08.00วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตอุดรธานีปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตชุมพร
11 : 8
เดี่ยวหญิงแรก08.00วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตมหาสารคามปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตยะลา
11 : 4
เดี่ยวหญิงแรก08.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์ปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
11 : 7
เดี่ยวหญิงแรก08.00วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตยะลา ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
11 : 5
เดี่ยวหญิงแรก08.00วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์ปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
11 : 10
เดี่ยวหญิงแรก08.00วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตยะลา
11 : 7
เดี่ยวหญิงแรก08.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตสุโขทัยปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตตรัง
11 : 8
เดี่ยวหญิงแรก08.00วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตชัยภูมิปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
11 : 1
เดี่ยวหญิงแรก08.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตชัยภูมิปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
11 : 0
เดี่ยวหญิงแรก08.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตอ่างทองปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
11 : 3
เดี่ยวหญิงแรก08.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตชัยภูมิปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตตรัง
11 : 7
เดี่ยวหญิงแรก08.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตกระบี่ปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตลำปาง
11 : 0
เดี่ยวหญิงแรก08.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตเชียงใหม่ปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
11 : 7
เดี่ยวหญิงแรก08.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตชลบุรีปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตลำปาง
11 : 4
เดี่ยวหญิงแรก08.00วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตเชียงใหม่ปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตกระบี่
11 : 7
เดี่ยวหญิงแรก08.00วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตชลบุรีปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
11 : 6
เดี่ยวหญิงสอง13.00วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตมหาสารคามปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
11 : 9
เดี่ยวหญิงสอง13.00วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตเชียงใหม่ปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
11 : 4
เดี่ยวหญิงสอง13.00วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตเชียงใหม่ปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
11 : 10
เดี่ยวหญิงสอง13.00วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตมหาสารคามปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
11 : 8
เดี่ยวหญิงสอง13.00วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตมหาสารคามปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
11 : 8
เดี่ยวหญิงสอง13.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตกระบี่ปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
11 : 6
เดี่ยวหญิงสอง13.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตชัยภูมิปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
11 : 0
เดี่ยวหญิงสอง13.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตชัยภูมิปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
11 : 0
เดี่ยวหญิงสอง13.00วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตสุโขทัยปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตกระบี่
11 : 1
เดี่ยวหญิงสอง13.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตกระบี่ปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตกระบี่
11 : 8
เดี่ยวหญิง รองชนะเลิศ13.00วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
13 : 4
เดี่ยวหญิง รองชนะเลิศ13.00วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตสุโขทัยปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
13 : 10
เดี่ยวหญิง ชิงชนะเลิศ13.00วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตสุโขทัยปั้มถาวรออยล์ (บางจาก)
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
13 : 7