กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

2 กันยายน 2560
กีฬาเซปักตะกร้อ

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ทีมชุดชายแรก08.00วิทยาเขตศรีสะเกษ vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์โรงยิมแฝด ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตศรีสะเกษ ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
2 : 1
ทีมชุดชายแรก08.20วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีโรงยิมแฝด ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
2 : 0
ทีมชุดชายแรก10.00วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตสมุทรสาครร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
2 : 0
ทีมชุดชายแรก10.00วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตอ่างทองโรงยิมแฝด ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
2 : 0
ทีมชุดหญิงแรก10.10วิทยาเขตศรีสะเกษ vs วิทยาเขตชุมพรโรงยิมแฝด ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตศรีสะเกษ ชนะ วิทยาเขตชุมพร
2 : 0
ทีมชุดหญิงแรก11.00 วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตมหาสารคามโรงยิมแฝด ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
2 : 1
ทีมชุดหญิงแรก13.00 วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตสุโขทัยโรงยิมแฝด ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
2 : 0