กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

2 กันยายน 2560
กีฬายกน้ำหนัก

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
รุ่น 56 กก. น้ำหนักตัวไม่เกิน 56 กก. ชาย ชิงชนะเลิศ
(ประลอง)
10.00วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีหอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า)
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
160 : 0
รุ่น 62 กก. น้ำหนักตัวเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก. ชาย ชิงชนะเลิศ10.00วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตกรุงเทพ
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
หอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า) วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
รุ่น 69 กก. น้ำหนักตัวเกิน 62 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก. ชาย ชิงชนะเลิศ10.00วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
หอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า) วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตชลบุรี
รุ่น 48 กก. น้ำหนักตัวเกิน 44 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. หญิง ชิงชนะเลิศ13.00วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
หอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า) วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
รุ่น 53 กก. น้ำหนักตัวเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก. หญิง ชิงชนะเลิศ
(ประลอง)
13.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีหอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า)
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
161 : 110
รุ่น 58 กก. น้ำหนักตัวเกิน 53 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก. หญิง ชิงชนะเลิศ13.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีหอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า)
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
155 : 110
รุ่น 63 กก. น้ำหนักตัวเกิน 58 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. หญิง ชิงชนะเลิศ13.00วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
หอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า) วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
รุ่น 69 กก. น้ำหนักตัวเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก. หญิง ชิงชนะเลิศ13.00วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตชุมพร
หอประชุม ร.ร.กรรณสูตรศึกษาลัย (ด้านหน้า) วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตสุพรรณบุรี