กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

2 กันยายน 2560
กีฬาว่ายน้ำ

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ฟรีสไตล์ 200 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ10.20วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
สระว่ายน้ำ 50 ม. ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสุโขทัย
ฟรีสไตล์ 1,500 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ9.00วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
สระว่ายน้ำ 50 ม. ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
กรรเชียง 100 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ10.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
สระว่ายน้ำ 50 ม. ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตเชียงใหม่
กบ 50 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ9.40วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตกรุงเทพ
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตชลบุรี
สระว่ายน้ำ 50 ม. ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตชลบุรี
ผีเสื้อ 200 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ10.40วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตมหาสารคาม
สระว่ายน้ำ 50 ม. ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
เดี่ยวผสม 400 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ9.20วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตกระบี่
สระว่ายน้ำ 50 ม. ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 100 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ11.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตมหาสารคาม
สระว่ายน้ำ 50 ม. ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตชลบุรี
ฟรีสไตล์ 200 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ10.30วิทยาเขตอ่างทอง
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตกระบี่
สระว่ายน้ำ 50 ม. ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี วิทยาเขตอ่างทอง
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตกระบี่
กรรเชียง 100 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ10.10วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตกระบี่
วิทยาเขตมหาสารคาม
สระว่ายน้ำ 50 ม. ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตกระบี่
กบ 50 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ9.50วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตลำปาง
สระว่ายน้ำ 50 ม. ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตชลบุรี
ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 100 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ11.10วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตมหาสารคาม
สระว่ายน้ำ 50 ม. ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี