กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

2 กันยายน 2560
กีฬาเรือพาย

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
เรือคยัค 1 คน ระยะ 500 เมตร ชายH19.10วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตกระบี่
ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพาย จ.ระยอง
เรือคยัค 1 คน ระยะ 500 เมตร ชายH29.30วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพาย จ.ระยอง
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
0 : 0
เรือคยัค 1 คน ระยะ 500 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ10.50วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพาย จ.ระยอง วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตเชียงใหม่
เรือคยัค 2 คน ระยะ 500 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ11.20วิทยาเขตกระบี่
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพาย จ.ระยอง วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตกระบี่
เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร ชายH19.00วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตอ่างทอง
วิทยาเขตลำปาง
ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพาย จ.ระยอง
เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร ชายH29.20วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตเชียงใหม่ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพาย จ.ระยอง
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตชุมพร
0 : 0
เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ11.00วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตอ่างทอง
ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพาย จ.ระยอง วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตเชียงใหม่
เรือยาว 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ11.40วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตอ่างทอง
ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพาย จ.ระยอง วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตลำปาง
เรือคยัค 1 คน ระยะ 500 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ11.10วิทยาเขตอ่างทอง
วิทยาเขตกระบี่
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตเชียงใหม่
ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพาย จ.ระยอง วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตอ่างทอง
เรือคยัค 2 คน ระยะ 500 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ10.40วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตกระบี่
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตอ่างทอง
ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพาย จ.ระยอง วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตอ่างทอง
เรือกรรเชียง 1 คน ระยะ 500 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ10.30วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตกระบี่
ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพาย จ.ระยอง วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตกระบี่
เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ11.30วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตเชียงใหม่
ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพาย จ.ระยอง วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสุโขทัย