กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

2 กันยายน 2560
กีฬาวูซูประลองยุทธ

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 48 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก. ชายแรก9.00วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตชุมพรร.ร.ศรีประจันต์ "เมธีประมุข"
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตชุมพร
2 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 48 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก. ชายแรก9.00วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตกระบี่ร.ร.ศรีประจันต์ "เมธีประมุข"
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตกระบี่
2 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 48 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก. ชายสอง9.00วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตสมุทรสาครร.ร.ศรีประจันต์ "เมธีประมุข"
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
2 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 48 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก. ชายแรก9.00วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีร.ร.ศรีประจันต์ "เมธีประมุข"
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
2 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 48 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก. ชายแรก9.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์ร.ร.ศรีประจันต์ "เมธีประมุข"
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
2 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก. ชายแรก9.00วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตชุมพรร.ร.ศรีประจันต์ "เมธีประมุข"
วิทยาเขตชุมพร ชนะ วิทยาเขตกระบี่
2 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก. ชายแรก9.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีร.ร.ศรีประจันต์ "เมธีประมุข"
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
2 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก. ชายแรก9.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตสมุทรสาครร.ร.ศรีประจันต์ "เมธีประมุข"
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
2 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก. ชายสอง9.00วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตชุมพรร.ร.ศรีประจันต์ "เมธีประมุข"
วิทยาเขตชุมพร ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
2 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก. ชายสอง9.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีร.ร.ศรีประจันต์ "เมธีประมุข"
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตตรัง
2 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก. ชายแรก9.00วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตชัยภูมิร.ร.ศรีประจันต์ "เมธีประมุข"
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
2 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก. ชายสอง9.00วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตสมุทรสาครร.ร.ศรีประจันต์ "เมธีประมุข"
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
2 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. ชายแรก9.00วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตเชียงใหม่ร.ร.ศรีประจันต์ "เมธีประมุข"
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
2 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. ชายแรก9.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตกระบี่ร.ร.ศรีประจันต์ "เมธีประมุข"
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตกระบี่
2 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. ชายสอง9.00วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตสมุทรสาครร.ร.ศรีประจันต์ "เมธีประมุข"
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
2 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. ชายแรก9.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตกรุงเทพร.ร.ศรีประจันต์ "เมธีประมุข"
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
2 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. ชายแรก9.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตชัยภูมิร.ร.ศรีประจันต์ "เมธีประมุข"
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
2 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 60 กก. แต่ไม่เกิน 65 กก. ชายแรก9.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตสมุทรสาครร.ร.ศรีประจันต์ "เมธีประมุข"
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
2 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 60 กก. แต่ไม่เกิน 65 กก. ชายแรก9.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตมหาสารคามร.ร.ศรีประจันต์ "เมธีประมุข"
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
2 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 60 กก. แต่ไม่เกิน 65 กก. ชายสอง9.00วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตสมุทรสาครร.ร.ศรีประจันต์ "เมธีประมุข"
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
2 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 60 กก. แต่ไม่เกิน 65 กก. ชายแรก9.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตกรุงเทพร.ร.ศรีประจันต์ "เมธีประมุข"
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
2 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 60 กก. แต่ไม่เกิน 65 กก. ชายสอง9.00วิทยาเขตสุโขทัยร.ร.ศรีประจันต์ "เมธีประมุข"
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 60 กก. แต่ไม่เกิน 65 กก. ชายแรก9.00วิทยาเขตชัยภูมิร.ร.ศรีประจันต์ "เมธีประมุข"
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 65 กก. แต่ไม่เกิน 70 กก. ชายแรก9.00วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตมหาสารคามร.ร.ศรีประจันต์ "เมธีประมุข"
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
2 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. หญิงแรก9.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตกระบี่ร.ร.ศรีประจันต์ "เมธีประมุข"
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตกระบี่
2 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. หญิงแรก9.00วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตตรังร.ร.ศรีประจันต์ "เมธีประมุข"
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
2 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. หญิงแรก9.00วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตเชียงใหม่ร.ร.ศรีประจันต์ "เมธีประมุข"
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
2 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก. หญิงแรก9.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีร.ร.ศรีประจันต์ "เมธีประมุข"
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตลำปาง
2 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก. หญิงแรก9.00วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตตรังร.ร.ศรีประจันต์ "เมธีประมุข"
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตกระบี่
2 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก. หญิงแรก9.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตชัยภูมิร.ร.ศรีประจันต์ "เมธีประมุข"
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
2 : 0