กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

2 กันยายน 2560
กีฬายูโด

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
รุ่นน้ำหนักเกิน 66 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. ชายแรก9.40วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตสมุทรสาครอาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 66 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. ชายแรก9.45วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีอาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 66 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. ชาย รองชนะเลิศ10.25วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตชัยภูมิอาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 66 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. ชายแรก10.30วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตชลบุรีอาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 66 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. ชาย ชิงชนะเลิศ12.25วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตชลบุรีอาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 66 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. ชาย รองชนะเลิศ12.23วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีอาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 73 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก. ชายแรก9.50วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตกรุงเทพอาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตอุดรธานี เสมอ วิทยาเขตกรุงเทพ
:
รุ่นน้ำหนักเกิน 73 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก. ชายแรก9.55วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 73 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก. ชาย รองชนะเลิศ10.35วิทยาเขตสมุทรสาครอาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
รุ่นน้ำหนักเกิน 73 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก. ชาย รองชนะเลิศ10.40วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 73 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก. ชาย ชิง12.30วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตตรังอาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 81 กก. แต่ไม่เกิน 90 กก. ชายแรก10.00วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีอาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 81 กก. แต่ไม่เกิน 90 กก. ชาย ชิงชนะเลิศ11.15วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตชลบุรีอาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 81 กก. แต่ไม่เกิน 90 กก. ชาย รองชนะเลิศ12.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตชลบุรีอาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 90 กก. แต่ไม่เกิน 100 กก. ชาย รองชนะเลิศ10.05วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีอาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตกระบี่
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 90 กก. แต่ไม่เกิน 100 กก. ชาย ชิงชนะเลิศ10.10วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตตรังอาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 90 กก. แต่ไม่เกิน 100 กก. ชายแรก11.20วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตกระบี่
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 90 กก. แต่ไม่เกิน 100 กก. ชายแรก11.25วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตตรังอาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 90 กก. แต่ไม่เกิน 100 กก. ชายแรก12.05วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตตรังอาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตกระบี่
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 90 กก. แต่ไม่เกิน 100 กก. ชายแรก12.10วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 100 กก. ชาย ชิงชนะเลิศ10.45วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 100 กก. ชาย รองชนะเลิศ11.40วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตอุดรธานีอาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 100 กก. ชายแรก12.35วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตอุดรธานีอาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก. หญิง ชิงชนะเลิศ
(ประลอง)
12.55วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตกระบี่อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตกระบี่
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. หญิงแรก10.50วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. หญิง ชิงชนะเลิศ11.45วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตศรีสะเกษอาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตศรีสะเกษ
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. หญิง รองชนะเลิศ12.40วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตศรีสะเกษอาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตศรีสะเกษ ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก. หญิงแรก9.30วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตกรุงเทพอาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก. หญิง ชิงชนะเลิศ9.35วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตตรังอาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตตรัง
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก. หญิงแรก10.15วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตชลบุรีอาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก. หญิง รองชนะเลิศ10.20วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตศรีสะเกษอาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตศรีสะเกษ
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก. หญิงแรก11.05วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตศรีสะเกษอาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตศรีสะเกษ ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก. หญิงแรก11.10วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตตรังอาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก. หญิงแรก11.30วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตตรังอาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก. หญิงแรก11.35วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตศรีสะเกษอาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตศรีสะเกษ
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก. หญิงแรก12.15วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตชลบุรีอาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก. หญิงแรก12.20วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตศรีสะเกษอาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตศรีสะเกษ
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก. หญิงแรก10.55วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก. หญิง ชิงชนะเลิศ11.50วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตชลบุรีอาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก. หญิง รองชนะเลิศ12.45วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตชลบุรีอาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. หญิงแรก11.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตกระบี่อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตกระบี่
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. หญิง ชิงชนะเลิศ11.55วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. หญิงแรก12.50วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตกระบี่
0 : 0