กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

2 กันยายน 2560
กีฬามวยปล้ำ

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ชายหาด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก. ชิงชนะเลิศ17.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีสนามมวยปล้ำชายหาด สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
0 : 0
ชายหาด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก. รองชนะเลิศ17.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตชุมพรสนามมวยปล้ำชายหาด สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตชุมพร
0 : 0
ชายหาด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก. รองชนะเลิศ17.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตตรังสนามมวยปล้ำชายหาด สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี เสมอ วิทยาเขตตรัง
:
ชายหาด รุ่นน้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 70 กก. รองชนะเลิศ17.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตชุมพรสนามมวยปล้ำชายหาด สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตชุมพร
0 : 0
ชายหาด รุ่นน้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 70 กก. รองชนะเลิศ17.00วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตเชียงใหม่สนามมวยปล้ำชายหาด สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตชัยภูมิ เสมอ วิทยาเขตเชียงใหม่
:
ชายหาด รุ่นน้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 70 กก. ชิงชนะเลิศ17.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตชัยภูมิสนามมวยปล้ำชายหาด สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย เสมอ วิทยาเขตชัยภูมิ
:
ชายหาด รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. แต่ไม่เกิน 80 กก. รองชนะเลิศ17.00วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตกรุงเทพสนามมวยปล้ำชายหาด สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตกระบี่ เสมอ วิทยาเขตกรุงเทพ
:
ชายหาด รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. แต่ไม่เกิน 80 กก. รองชนะเลิศ17.00วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตตรังสนามมวยปล้ำชายหาด สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ เสมอ วิทยาเขตตรัง
:
ชายหาด รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. แต่ไม่เกิน 80 กก. ชิงชนะเลิศ17.00วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์สนามมวยปล้ำชายหาด สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตกระบี่ เสมอ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
:
ชายหาด รุ่นน้ำหนักเกิน 80 กก. ขึ้นไป รองชนะเลิศ17.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีสนามมวยปล้ำชายหาด สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย เสมอ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
:
ชายหาด รุ่นน้ำหนักเกิน 80 กก. ขึ้นไป รองชนะเลิศ17.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตเชียงใหม่สนามมวยปล้ำชายหาด สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตตรัง เสมอ วิทยาเขตเชียงใหม่
:
ชายหาด รุ่นน้ำหนักเกิน 80 กก. ขึ้นไป ชิงชนะเลิศ17.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตตรังสนามมวยปล้ำชายหาด สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย เสมอ วิทยาเขตตรัง
:
ชายหาด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. หญิง รองชนะเลิศ17.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตสุโขทัยสนามมวยปล้ำชายหาด สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
0 : 0
ชายหาด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. หญิง รองชนะเลิศ17.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตชัยภูมิสนามมวยปล้ำชายหาด สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
0 : 0
ชายหาด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. หญิง ชิงชนะเลิศ17.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตตรังสนามมวยปล้ำชายหาด สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตตรัง
0 : 0
ชายหาด รุ่นน้ำหนักเกิน 50 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. หญิง รองชนะเลิศ17.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตชัยภูมิสนามมวยปล้ำชายหาด สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
0 : 0
ชายหาด รุ่นน้ำหนักเกิน 50 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. หญิง รองชนะเลิศ17.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตชุมพรสนามมวยปล้ำชายหาด สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตชุมพร
0 : 0
ชายหาด รุ่นน้ำหนักเกิน 50 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. หญิง ชิงชนะเลิศ17.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตตรังสนามมวยปล้ำชายหาด สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตตรัง
0 : 0
ชายหาด รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป หญิง รองชนะเลิศ17.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตเชียงใหม่สนามมวยปล้ำชายหาด สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
0 : 0
ชายหาด รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป หญิง รองชนะเลิศ17.00วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีสนามมวยปล้ำชายหาด สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
0 : 0
ชายหาด รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป หญิง ชิงชนะเลิศ17.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตอุดรธานีสนามมวยปล้ำชายหาด สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
0 : 0