กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

2 กันยายน 2560
กีฬาเทควันโด

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลชาย รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักมากกว่า 58 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.19.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตอ่างทองหอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
0 : 0
ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลชาย รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักมากกว่า 58 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.19.05วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีหอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตลำปาง
0 : 0
ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลชาย รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักมากกว่า 58 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.29.30วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตอ่างทองหอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตกระบี่
0 : 0
ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลชาย รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักมากกว่า 58 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.29.35วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตชุมพรหอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตชุมพร
0 : 0
ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลชาย รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักมากกว่า 58 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.29.40วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
0 : 0
ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลชาย รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักมากกว่า 58 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.29.45วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตเชียงใหม่หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
0 : 0
ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลชาย รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักมากกว่า 58 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. รองชนะเลิศ10.15วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตตรังหอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตตรัง
0 : 0
ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลชาย รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักมากกว่า 58 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. รองชนะเลิศ10.20วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตเชียงใหม่หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
0 : 0
ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลชาย รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักมากกว่า 58 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. ชิงชนะเลิศ11.05วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตเชียงใหม่หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
0 : 0
ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลชาย รุ่นเฟเธอร์เวท น้ำหนักมากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก.19.10วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีหอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
0 : 0
ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลชาย รุ่นเฟเธอร์เวท น้ำหนักมากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก.19.15วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตเชียงใหม่หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตชุมพร
0 : 0
ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลชาย รุ่นเฟเธอร์เวท น้ำหนักมากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก.19.20วิทยาเขตศรีสะเกษ vs วิทยาเขตลำปางหอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตศรีสะเกษ
0 : 0
ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลชาย รุ่นเฟเธอร์เวท น้ำหนักมากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก.19.25วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตชลบุรีหอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตกระบี่
0 : 0
ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลชาย รุ่นเฟเธอร์เวท น้ำหนักมากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก.29.50วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีหอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
0 : 0
ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลชาย รุ่นเฟเธอร์เวท น้ำหนักมากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก.29.55วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตตรังหอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตตรัง
0 : 0
ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลชาย รุ่นเฟเธอร์เวท น้ำหนักมากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก.210.00วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตลำปางหอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตลำปาง
0 : 0
ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลชาย รุ่นเฟเธอร์เวท น้ำหนักมากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก.210.05วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตอุดรธานีหอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
0 : 0
ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลชาย รุ่นเฟเธอร์เวท น้ำหนักมากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. รองชนะเลิศ10.45วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตเชียงใหม่หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
0 : 0
ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลชาย รุ่นเฟเธอร์เวท น้ำหนักมากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. รองชนะเลิศ10.50วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตชลบุรีหอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
0 : 0
ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลชาย รุ่นเฟเธอร์เวท น้ำหนักมากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. ชิงชนะเลิศ11.15วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตอ่างทองหอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
0 : 0
ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลหญิง รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักมากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก. รองชนะเลิศ10.25วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตกระบี่หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
0 : 0
ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลหญิง รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักมากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก. รองชนะเลิศ10.30วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตชลบุรีหอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตยะลา
0 : 0
ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลหญิง รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักมากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก. ชิงชนะเลิศ11.10วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตชลบุรีหอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตกระบี่
0 : 0
ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลหญิง รุ่นเฟเธอร์เวท น้ำหนักมากกว่า 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.110.10วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตอ่างทองหอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
0 : 0
ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลหญิง รุ่นเฟเธอร์เวท น้ำหนักมากกว่า 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก. รองชนะเลิศ10.55วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตชลบุรีหอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
0 : 0
ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลหญิง รุ่นเฟเธอร์เวท น้ำหนักมากกว่า 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก. รองชนะเลิศ11.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตสุโขทัยหอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
0 : 0
ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลหญิง รุ่นเฟเธอร์เวท น้ำหนักมากกว่า 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก. ชิงชนะเลิศ11.20วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีหอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
0 : 0
ท่าร่ายรำ (Poomsae) ท่าร่ายรำชาย ชิงชนะเลิศ9.00วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตตรัง
หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตชลบุรี
ท่าร่ายรำ (Poomsae) ท่าร่ายรำหญิง ชิงชนะเลิศ10.00วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตตรัง
หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตชลบุรี
ท่าร่ายรำ (Poomsae) ท่าร่ายรำคู่ผสม ชิงชนะเลิศ11.00วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตตรัง
หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตตรัง