กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

2 กันยายน 2560
กีฬายิงปืน

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ปืนยาวอัดลม บุคคลชาย ชิงชนะเลิศ13.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตศรีสะเกษ
สนามยิงปืน ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตศรีสะเกษ
ปืนสั้นยิงช้า บุคคลชาย ชิงชนะเลิศ08.30วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุโขทัย
สนามยิงปืน ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตมหาสารคาม
ปืนยาวอัดลม ทีมชาย ชิงชนะเลิศ13.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตมหาสารคาม
สนามยิงปืน ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิทยาเขตเชียงใหม่
ปืนสั้นยิงช้า ทีมชาย08.30วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตสุโขทัยสนามยิงปืน ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
1444 : 1424
ปืนยาวอัดลม บุคคลหญิง ชิงชนะเลิศ08.30วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตเชียงใหม่
สนามยิงปืน ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
ปืนยาวอัดลม ทีมหญิง ชิงชนะเลิศ08.30วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตมหาสารคาม
สนามยิงปืน ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตศรีสะเกษ