กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

1 กันยายน 2560
กีฬาวู้ดบอล

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ทีมชาย แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)18.30วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตสมุทรสาครร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
2 : 1
ทีมชาย แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)28.30วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
3 : 0
ทีมชาย แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)28.30วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตอ่างทองร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
2 : 1
ทีมชาย แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)18.30วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตศรีสะเกษร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
วิทยาเขตศรีสะเกษ ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
2 : 1
ทีมชาย แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)29.30วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตศรีสะเกษร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตศรีสะเกษ
3 : 0
ทีมชาย แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)29.30วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตชุมพรร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตชุมพร
2 : 1
ทีมชาย แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition) รอบรองชนะเลิศ10.30วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตชลบุรีร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
3 : 0
ทีมชาย แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition) รอบรองชนะเลิศ10.30วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตชัยภูมิร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
3 : 0
ทีมชาย แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition) ชิงชนะเลิศ11.30วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตชัยภูมิร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
2 : 1
ทีมหญิง แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition) รองชนะเลิศ8.30วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตชัยภูมิร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
3 : 0
ทีมหญิง แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition) รองชนะเลิศ8.30วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตกรุงเทพร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
3 : 0
ทีมหญิง แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition) ชิงชนะเลิศ10.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตชัยภูมิร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
3 : 0