กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

1 กันยายน 2560
กีฬาฟุตบอล ประเภท ทีมชาย รอบ แรก เวลา 13.00 ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

มหาสารคาม เสมอ ชุมพร
0 : 0

บ10 ชุมพร เหลือง น.75

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม
 1. นาย อิทธิพันธ์ นาคมณี
 2. นาย อนันต์ จันทฤทธิ์
 3. นาย ภัทรศักดิ์ แสนคำจันทร์
 4. นาย ชนกร สักขวา
 5. นาย ชูวิชช์ ปาปะไพ
 6. นาย ธวัชชัย ชาวนา
 7. นาย กิตติธัช แสนโคก
 8. นาย ธราดล ชวะติ
 9. นาย จักรพรรดิ์ สีคาม
 10. นาย สัตยา ภูอาศัย
 11. นาย ชวลิต บุญที*
 12. นาย อติชาติ จันตรีชา
 13. นาย เมธาวิน เทพสูงเนิน
 14. นาย กิตติศักดิ์ กังวลงาน
 15. นาย สุระวิทย์ ธรรมสาร์
 16. นาย ศติกร ทองนำ
 17. นาย ณัฐพล เรืองฤทธิ์
 18. นาย อดิศักดิ์ ละครชัย
 19. นาย สุภิชัย สมบัติ
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร
 1. นาย วัชรพล อัจกลับ
 2. นาย เกียรติศักดิ์ กองสุวรรณ
 3. นาย กฤษฎา ตู้หงษา
 4. นาย สิทธิโชติ คุณนาแก
 5. นาย กิตติศักดื์ นามกร
 6. นาย ธีรศักดิ์ มูลสาร
 7. นาย พรพนม ปลายตลาด
 8. นาย ณภพ สระเนียม
 9. นาย ภัทฐินันท์ ประเสริฐอุ้ย
 10. นาย อัครพงศ์ พุ่มวิเศษ
 11. นาย ณัฐพงษ์ คงเทพ
 12. นาย ยศธร คงเช้า
 13. นาย สิทธิกานต์ เพชรเกตุ
 14. นาย ณัฐพล คีรีธาร
 15. นาย กิตติพงศ์ บัวขาว
 16. นาย อัครเดช กลิ่นมาลี
 17. นาย จีรวัฒน์ เพชรคีรี
 18. นาย วุฒิชัย มะลิทอง
 19. นาย กรวัฒน์ ลาโกติ
 20. นาย ศุภกิจ อุปลา
 21. นาย ณัฐวุฒิ ดั้นชัยภูมิ
 22. นาย ภานุพงค์ โอยสวัสดิ์
 23. นาย วิษณุ หนูพันธ์
 24. นาย วิชัยเดช บุญชิต
 25. นาย จักรกฤษ หิมวาห์
 26. นาย วัชรพล อัจกลับ
 27. นาย เกียรติศักดิ์ กองสุวรรณ
 28. นาย กฤษฎา ตู้หงษา
 29. นาย สิทธิโชติ คุณนาแก
 30. นาย กิตติศักดื์ นามกร
 31. นาย ธีรศักดิ์ มูลสาร
 32. นาย พรพนม ปลายตลาด
 33. นาย ณภพ สระเนียม
 34. นาย ภัทฐินันท์ ประเสริฐอุ้ย
 35. นาย อัครพงศ์ พุ่มวิเศษ
 36. นาย ณัฐพงษ์ คงเทพ
 37. นาย ยศธร คงเช้า
 38. นาย สิทธิกานต์ เพชรเกตุ
 39. นาย ณัฐพล คีรีธาร
 40. นาย กิตติพงศ์ บัวขาว
 41. นาย อัครเดช กลิ่นมาลี
 42. นาย จีรวัฒน์ เพชรคีรี
 43. นาย วุฒิชัย มะลิทอง
 44. นาย กรวัฒน์ ลาโกติ
 45. นาย ศุภกิจ อุปลา
 46. นาย ณัฐวุฒิ ดั้นชัยภูมิ
 47. นาย ภานุพงค์ โอยสวัสดิ์
 48. นาย วิษณุ หนูพันธ์
 49. นาย วิชัยเดช บุญชิต
 50. นาย จักรกฤษ หิมวาห์