กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

1 กันยายน 2560
กีฬาฟุตซอล ประเภท ทีมหญิง รอบ แรก เวลา 16.15 โดม ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย

อ่างทอง ชนะ กรุงเทพ
4 : 1

เบอร์8 สพล.กรุงเทพ ทำประตู นาที 40

เบอร์6 สพล.อ่างทอง ทำประตู นาที 9

เบอร์7 สพล.อ่างทอง ทำประตู นาที 16,17

เบอร์10 สพล.อ่างทอง เหลือง นาที 33

เบอร์11 สพล.อ่างทอง ทำประตู นาที 38
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ
 1. นางสาว ธนพร หอมสมบัติ
 2. นางสาว นฤมล เรืองโรจน์
 3. นางสาว อัจฉรา ครองชื่น
 4. นางสาว เมทินี พงษ์กลาง
 5. นางสาว อภิชญา มาคำสาย
 6. นางสาว ปรินดา อุทุม
 7. นางสาว นุชรีย์ โพธิ์สงค์
 8. นางสาว นริศรา ยีมาซา
 9. นางสาว ชนิดา วงศ์จอม
 10. นางสาว ฐิติกานต์ เทศนำ
 11. นางสาว พรทิพา ม่วงทอง
 12. นางสาว มาริสา บุปผา
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง
 1. นางสาว ปรียาภรณ์ เสียงเพราะ
 2. นางสาว ณัฐชารีย์ สมร
 3. นางสาว น้ำทิพย์ สุขวงค์
 4. นางสาว อิสริยวรรณ กองทิพย์
 5. นางสาว สุธิดา ไสเสริม
 6. นางสาว อรพิน วิรุณพันธ์
 7. นางสาว สุภาพร ทองแดง
 8. นางสาว พลอยไพลิน โรจนกุล
 9. นางสาว อินทุอร ศรีสิงห์
 10. นางสาว อารีย์รัตน์ ปาทาน
 11. นางสาว ศิริลักษณ์ เฉียดกลาง
 12. นางสาว แพรพลอย โรจนกุล
 13. นางสาว นงณภัทร อิ่มเอิบ
 14. นางสาว ภคนันท์ มั่นขวัญ
 15. นางสาว พิมพร โรจนกุล
 16. นางสาว นรมน ผาดทองหลาง
 17. นางสาว สุนันทา บุญกุศล
 18. นางสาว ปรียาภรณ์ เสียงเพราะ
 19. นางสาว ณัฐชารีย์ สมร
 20. นางสาว น้ำทิพย์ สุขวงค์
 21. นางสาว อิสริยวรรณ กองทิพย์
 22. นางสาว สุธิดา ไสเสริม
 23. นางสาว อรพิน วิรุณพันธ์
 24. นางสาว สุภาพร ทองแดง
 25. นางสาว พลอยไพลิน โรจนกุล
 26. นางสาว อินทุอร ศรีสิงห์
 27. นางสาว อารีย์รัตน์ ปาทาน
 28. นางสาว ศิริลักษณ์ เฉียดกลาง
 29. นางสาว แพรพลอย โรจนกุล
 30. นางสาว นงณภัทร อิ่มเอิบ
 31. นางสาว ภคนันท์ มั่นขวัญ
 32. นางสาว พิมพร โรจนกุล
 33. นางสาว นรมน ผาดทองหลาง
 34. นางสาว สุนันทา บุญกุศล
 35. นางสาว ปรียาภรณ์ เสียงเพราะ
 36. นางสาว ณัฐชารีย์ สมร
 37. นางสาว น้ำทิพย์ สุขวงค์
 38. นางสาว อิสริยวรรณ กองทิพย์
 39. นางสาว สุธิดา ไสเสริม
 40. นางสาว อรพิน วิรุณพันธ์
 41. นางสาว สุภาพร ทองแดง
 42. นางสาว พลอยไพลิน โรจนกุล
 43. นางสาว อินทุอร ศรีสิงห์
 44. นางสาว อารีย์รัตน์ ปาทาน
 45. นางสาว ศิริลักษณ์ เฉียดกลาง
 46. นางสาว แพรพลอย โรจนกุล
 47. นางสาว นงณภัทร อิ่มเอิบ
 48. นางสาว ภคนันท์ มั่นขวัญ
 49. นางสาว พิมพร โรจนกุล
 50. นางสาว นรมน ผาดทองหลาง
 51. นางสาว สุนันทา บุญกุศล