กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

1 กันยายน 2560
กีฬาฟุตซอล ประเภท ทีมหญิง รอบ แรก เวลา 15.00 โดม ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย

สุพรรณบุรี ชนะ อุดรธานี
3 : 1

เบอร์8 สพล.สุพรรณ ทำประตู นาที17,29

เบอร์11 สพล.สุพรรณ ทำประตู นาที18

เบอร์7 สพล.สุพรรณ เหลือง นาที 37

เบอร์12 สพล.อุดร ทำประตู นาที 29
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี
 1. นางสาว จุฑามาศ สีเมฆ
 2. นางสาว พกาวรรณ อ่อนหวาน
 3. นางสาว รัชนก สุวรรณคำ
 4. นางสาว จีรนันท์ ขามกุล
 5. นางสาว ดารณีนุช โชคบัณฑิต
 6. นางสาว เกษรินทร์ ดวงคำบุตร
 7. นางสาว รัตนวรรณ ศรีสร้อยพร้าว
 8. นางสาว อาทิตติยา ทวีพันธุ์
 9. นางสาว ดารุณี น้อยเหล่า
 10. นางสาว ธัญญรัตน์ พรมศรี
 11. นางสาว จุรีรัตน์ ปีนา
 12. นางสาว ดลธิยา จันทร์อ้วน
 13. นางสาว พิชชาพร สรวงศิริ
 14. นางสาว พิชชาพร สรวงศิริ
 15. นางสาว ดลธิยา จันทร์อ้วน
 16. นางสาว ดารณีนุช โชคบัณฑิต
 17. นางสาว รัชนก สุวรรณคำ
 18. นางสาว ดารุณี น้อยเหล่า
 19. นางสาว เกษรินทร์ ดวงคำบุตร
 20. นางสาว รัตนวรรณ ศรีสร้อยพร้าว
 21. นางสาว ธัญญรัตน์ พรมศรี
 22. นางสาว อาทิตติยา ทวีพันธุ์
 23. นางสาว จุรีรัตน์ ปีนา
 24. นางสาว จีรนันท์ ขามกุล
 25. นางสาว จุฑามาศ สีเมฆ
 26. นางสาว พกาวรรณ อ่อนหวาน
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
 1. นางสาว เพ็ญพิชชา แก้วกาฬ
 2. นางสาว กชกร คำเจริญ
 3. นางสาว แพรพรรณ เฮ้งผิว
 4. นางสาว นาว เจนนิ่งร์
 5. นางสาว ศกุนตลา เพิ่มรักษ์
 6. นางสาว นิรมล อิ่มบุญ
 7. นางสาว พักตร์จิรา สังวาลเพ็ชร
 8. นางสาว รุ่งรัตน์ พานจันทร์
 9. นางสาว มณฑิรา จันทร์คำ
 10. นางสาว วาสนา พลสวัสดิ์
 11. นางสาว รติรมย์ ภู่เจริญ
 12. นางสาว ชลธิชา กำธรสิริพิริยะ
 13. นางสาว วรุณพร ยิ้มไพบูลย์
 14. นางสาว นภัสวรรณ ตาสาโรจน์
 15. นางสาว รัตนาวดี เสือเดช
 16. นางสาว อรอนงค์ โคตรสมบัติ
 17. นางสาว ศศิวิมล จตุรพิธโพธิ์ทอง
 18. นางสาว เพ็ญพิชชา แก้วกาฬ
 19. นางสาว กชกร คำเจริญ
 20. นางสาว นิรมล อิ่มบุญ
 21. นางสาว พักตร์จิรา สังวาลเพ็ชร
 22. นางสาว รุ่งรัตน์ พานจันทร์
 23. นางสาว มณฑิรา จันทร์คำ
 24. นางสาว รติรมย์ ภู่เจริญ
 25. นางสาว วรุณพร ยิ้มไพบูลย์
 26. นางสาว นภัสวรรณ ตาสาโรจน์
 27. นางสาว นาว เจนนิ่งร์
 28. นางสาว ศกุนตลา เพิ่มรักษ์
 29. นางสาว ชลธิชา กำธรสิริพิริยะ
 30. นางสาว รัตนาวดี เสือเดช
 31. นางสาว อรอนงค์ โคตรสมบัติ
 32. นางสาว วาสนา พลสวัสดิ์
 33. นางสาว แพรพรรณ เฮ้งผิว
 34. นางสาว ศศิวิมล จตุรพิธโพธิ์ทอง
 35. นางสาว เพ็ญพิชชา แก้วกาฬ
 36. นางสาว กชกร คำเจริญ
 37. นางสาว นิรมล อิ่มบุญ
 38. นางสาว พักตร์จิรา สังวาลเพ็ชร
 39. นางสาว รุ่งรัตน์ พานจันทร์
 40. นางสาว มณฑิรา จันทร์คำ
 41. นางสาว รติรมย์ ภู่เจริญ
 42. นางสาว วรุณพร ยิ้มไพบูลย์
 43. นางสาว นภัสวรรณ ตาสาโรจน์
 44. นางสาว นาว เจนนิ่งร์
 45. นางสาว ศกุนตลา เพิ่มรักษ์
 46. นางสาว ชลธิชา กำธรสิริพิริยะ
 47. นางสาว รัตนาวดี เสือเดช
 48. นางสาว อรอนงค์ โคตรสมบัติ
 49. นางสาว วาสนา พลสวัสดิ์
 50. นางสาว แพรพรรณ เฮ้งผิว
 51. นางสาว ศศิวิมล จตุรพิธโพธิ์ทอง