กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

1 กันยายน 2560
กีฬาฟุตซอล ประเภท ทีมชาย รอบ แรก เวลา 13.45 โดม ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย

ชลบุรี เสมอ ยะลา
1 : 1

เบอร์6ภูวดล โฆสิต ทำประตู นาทีที่ 30

เบอร์10อัชอารี รูบามา ทำประตู นาทีที่ 16
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี
 1. นาย ปฏิภาณ นาวาน้อย
 2. นาย ธนวัฒน์ อดทน
 3. นาย โสธร กรดดี
 4. นาย ณัฐพงศ์ วิมลไสย์
 5. นาย วุฒิศักดิ์ แน่นพิมาย
 6. นาย จิรายุส ลุนพุฒ
 7. นาย จาตุรงค์ สุขดี
 8. นาย กรัณฑ์ อินทรารัตน์
 9. นาย ภูวดล โฆสิต
 10. นาย เนติธร ทองเพียร
 11. นาย ณัชพล อุดมพร
 12. นาย กิตติเดช ยืนยัง
 13. นาย สิทธิชัย แสงศรี
 14. นาย สิทธิกร แสงศรี
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา
 1. นาย ฮาซันบาซอรี วาเด็ง
 2. นาย ฮัมดัน มะแซ
 3. นาย อัฟนันต์ วาเต๊ะ
 4. นาย อัชอารี รูบามา
 5. นาย สุกรี กือเด็ง
 6. นาย รอดีย์ หมานเหล็บ
 7. นาย อัสมีน ดาโอะ
 8. นาย เสรี ดะเย๊าะ
 9. นาย มะสักรี แซมา
 10. นาย การิน สาและ
 11. นาย วสันต์ ทับทอง
 12. นาย วัจดี อาดำ
 13. นาย อนุรักษ์ หวังกุหลำ
 14. นาย อาดัม ลัสสะมานอ
 15. นาย ฮาซันบาซอรี วาเด็ง
 16. นาย ฮัมดัน มะแซ
 17. นาย อัฟนันต์ วาเต๊ะ
 18. นาย อัชอารี รูบามา
 19. นาย สุกรี กือเด็ง
 20. นาย รอดีย์ หมานเหล็บ
 21. นาย อัสมีน ดาโอะ
 22. นาย เสรี ดะเย๊าะ
 23. นาย มะสักรี แซมา
 24. นาย การิน สาและ
 25. นาย วสันต์ ทับทอง
 26. นาย วัจดี อาดำ
 27. นาย อนุรักษ์ หวังกุหลำ
 28. นาย อาดัม ลัสสะมานอ