กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

31 สิงหาคม 2560
กีฬาฟุตซอล ประเภท ทีมชาย รอบ แรก เวลา 14.00 โดม ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย

สมุทรสาคร ชนะ ตรัง
6 : 1

เบอร์9 สพล สมุทรสาครทำประตู นาทีที่10,18,30เบอร์8 สพลสมุทรสาครทำประตูนาทีที่27เบอร์13 สพลสมุทรสาครทำประตูนาทีที่29เบอร์2 สพบสมุทรสาครทำประตูนาทีที่38เบอร์ 10 สพลตรังทำประตูนาทีที่14
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร
 1. นาย วราธรรม พืชขุนทด
 2. นาย ณัฐวุฒิ บรรทัด
 3. นาย ปฏิภาณ ก้อนทอง
 4. นาย อมรชัย ไชคินี
 5. นาย ประพาส ศรีจันทร์
 6. นาย คมสันต์ สิงหรา
 7. นาย โสฬส สังพาลี
 8. นาย อลงกรณ์ จันทร์พร
 9. นาย ลัทธพล รุณเหลือง
 10. นาย หัสดี มักเชียว
 11. นาย ดำรง งามนัก
 12. นาย ปารเมศ จิตสำราญ
 13. นาย ธนาคาร การบุญ
 14. นาย ยุวนัส โสดาจันทร์
 15. นาย ปราโมทย์ สืบญาติ
 16. นาย สุกัลย์ พิลาวรรณ
 17. นาย อภิสิทธิ์ สาระสิทธิ์
 18. นาย วราธรรม พืชขุนทด
 19. นาย ณัฐวุฒิ บรรทัด
 20. นาย ปฏิภาณ ก้อนทอง
 21. นาย อมรชัย ไชคินี
 22. นาย ประพาส ศรีจันทร์
 23. นาย คมสันต์ สิงหรา
 24. นาย โสฬส สังพาลี
 25. นาย อลงกรณ์ จันทร์พร
 26. นาย ลัทธพล รุณเหลือง
 27. นาย ดำรง งามนัก
 28. นาย ปารเมศ จิตสำราญ
 29. นาย ธนาคาร การบุญ
 30. นาย ยุวนัส โสดาจันทร์
 31. นาย ปราโมทย์ สืบญาติ
 32. นาย สุกัลย์ พิลาวรรณ
 33. นาย หัสดี มักเชียว
 34. นาย อภิสิทธิ์ สาระสิทธิ์
 35. นาย วราธรรม พืชขุนทด
 36. นาย ณัฐวุฒิ บรรทัด
 37. นาย ปฏิภาณ ก้อนทอง
 38. นาย อมรชัย ไชคินี
 39. นาย ประพาส ศรีจันทร์
 40. นาย คมสันต์ สิงหรา
 41. นาย โสฬส สังพาลี
 42. นาย อลงกรณ์ จันทร์พร
 43. นาย ลัทธพล รุณเหลือง
 44. นาย ดำรง งามนัก
 45. นาย ปารเมศ จิตสำราญ
 46. นาย ธนาคาร การบุญ
 47. นาย ยุวนัส โสดาจันทร์
 48. นาย ปราโมทย์ สืบญาติ
 49. นาย สุกัลย์ พิลาวรรณ
 50. นาย หัสดี มักเชียว
 51. นาย อภิสิทธิ์ สาระสิทธิ์
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง
 1. นาย สุรชัย แก้วบุญทอง
 2. นาย ภานุมาศ ทองเพียง
 3. นาย ศุภชัย อ่อนแท้
 4. นาย ชนิสร สมาธิ
 5. นาย ฮามาซ ชูเกียรติวงศ์กุล
 6. นาย ณัฐวุฒิ แก้วบุญทอง
 7. นาย ปิยะเดช ฉาวเกียรติ
 8. นาย ปฏิภาณ รองเลื่อน
 9. นาย นรานันทน์ เพ็ชรสวัสดิ์
 10. นาย ปรัตถกร ปัญญโชติกุล
 11. นาย อภิสิทธิ์ พลอินทร์