กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

31 สิงหาคม 2560
กีฬาฟุตซอล ประเภท ทีมชาย รอบ แรก เวลา 12.45 โดม ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย

ยะลา ชนะ มหาสารคาม
3 : 2

เบอร์ 14 สพล ยะลา ทำประตู นาทีที่19เบอร์10 สพลยะลาทำประตูนาทีที่22,30เบอร์13 สพลมหารสารคามทำประตูนาทีที่25เบอร์3. สพลมหารสารคามทำประตูนาทีที่35ยะลาชนะมหาสารคาม3-2
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา
 1. นาย ฮาซันบาซอรี วาเด็ง
 2. นาย ฮัมดัน มะแซ
 3. นาย อัฟนันต์ วาเต๊ะ
 4. นาย อัชอารี รูบามา
 5. นาย สุกรี กือเด็ง
 6. นาย รอดีย์ หมานเหล็บ
 7. นาย อัสมีน ดาโอะ
 8. นาย เสรี ดะเย๊าะ
 9. นาย มะสักรี แซมา
 10. นาย การิน สาและ
 11. นาย วสันต์ ทับทอง
 12. นาย วัจดี อาดำ
 13. นาย อนุรักษ์ หวังกุหลำ
 14. นาย อาดัม ลัสสะมานอ
 15. นาย ฮาซันบาซอรี วาเด็ง
 16. นาย ฮัมดัน มะแซ
 17. นาย อัฟนันต์ วาเต๊ะ
 18. นาย อัชอารี รูบามา
 19. นาย สุกรี กือเด็ง
 20. นาย รอดีย์ หมานเหล็บ
 21. นาย อัสมีน ดาโอะ
 22. นาย เสรี ดะเย๊าะ
 23. นาย มะสักรี แซมา
 24. นาย การิน สาและ
 25. นาย วสันต์ ทับทอง
 26. นาย วัจดี อาดำ
 27. นาย อนุรักษ์ หวังกุหลำ
 28. นาย อาดัม ลัสสะมานอ
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม
 1. นาย ปริญญ์ธนาวัฒน์ คำวิโส
 2. นาย บุริด มาบุดดา
 3. นาย สุทธิพันธ์ วิมานนท์
 4. นาย วรากร สอนฤทธิ์
 5. นาย ชิตณรงค์ ฤๅชา
 6. นาย ธนากร หินวิเศษ
 7. นาย วิทยา ไชยะแสง
 8. นาย ภานุวัฒน์ พงษ์ภักดี
 9. นาย รัฐพล พลรักษา
 10. นาย ทรงเกียรติ มูลไธสง
 11. นาย อนุกุล รจนัย
 12. นาย ศรุต ภูผาสุข
 13. นาย สหรัฐ เสาศิริ
 14. นาย สุรวิทย์ ภูจ่าพล
 15. นาย วรากร สอนฤทธิ์
 16. นาย ปริญญ์ธนาวัฒน์ คำวิโส
 17. นาย บุริด มาบุดดา
 18. นาย ชิตณรงค์ ฤๅชา
 19. นาย ทรงเกียรติ มูลไธสง
 20. นาย รัฐพล พลรักษา
 21. นาย ภานุวัฒน์ พงษ์ภักดี
 22. นาย วิทยา ไชยะแสง
 23. นาย ธนากร หินวิเศษ
 24. นาย อนุกุล รจนัย
 25. นาย สุทธิพันธ์ วิมานนท์
 26. นาย สุรวิทย์ ภูจ่าพล
 27. นาย สหรัฐ เสาศิริ
 28. นาย ศรุต ภูผาสุข
 29. นาย วรากร สอนฤทธิ์
 30. นาย ปริญญ์ธนาวัฒน์ คำวิโส
 31. นาย บุริด มาบุดดา
 32. นาย ชิตณรงค์ ฤๅชา
 33. นาย ทรงเกียรติ มูลไธสง
 34. นาย รัฐพล พลรักษา
 35. นาย ภานุวัฒน์ พงษ์ภักดี
 36. นาย วิทยา ไชยะแสง
 37. นาย ธนากร หินวิเศษ
 38. นาย อนุกุล รจนัย
 39. นาย สุทธิพันธ์ วิมานนท์
 40. นาย สุรวิทย์ ภูจ่าพล
 41. นาย สหรัฐ เสาศิริ
 42. นาย ศรุต ภูผาสุข