กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

31 สิงหาคม 2560
กีฬาฟุตซอล ประเภท ทีมชาย รอบ แรก เวลา 11.30 โดม ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย

กรุงเทพ เสมอ ชลบุรี
0 : 0

นาทีที่ 15 ผู้เล่นหมายเลข6ใบเหลือง สพล.กรุงเทพ ครึ่งแรกนาทีที่ 11 ผู้เล่นหมายเลข1ใบแดง สพล.ชลบุรี ครึ่งหลัง
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ
 1. นาย สมรักษ์ ผันสำลี
 2. นาย สุชัจจ์ เดวี
 3. นาย ปิติวัฒน์ ปิยะกิจ
 4. นาย ชัยทัศน์ สิงห์บุบผา
 5. นาย มุจลินท์ อับดุลเลาะ
 6. นาย อริย์ธัช คำเพียร
 7. นาย ปิยพรรณ พรมเย็น
 8. นาย ธัญณพ มีแก้ว
 9. นาย เมธา เมืองพุทธา
 10. นาย ภาณุวัฒน์ ภาระรัตน์
 11. นาย ธัชพนธ์ พันธ์ุแน่น
 12. นาย พุทธิพงษ์ ดาราย
 13. นาย สุจินต์ รอดอ๊าต
 14. นาย อานนท์ ชุมรัมย์
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี
 1. นาย ปฏิภาณ นาวาน้อย
 2. นาย ธนวัฒน์ อดทน
 3. นาย โสธร กรดดี
 4. นาย ณัฐพงศ์ วิมลไสย์
 5. นาย วุฒิศักดิ์ แน่นพิมาย
 6. นาย จิรายุส ลุนพุฒ
 7. นาย จาตุรงค์ สุขดี
 8. นาย กรัณฑ์ อินทรารัตน์
 9. นาย ภูวดล โฆสิต
 10. นาย เนติธร ทองเพียร
 11. นาย ณัชพล อุดมพร
 12. นาย กิตติเดช ยืนยัง
 13. นาย สิทธิชัย แสงศรี
 14. นาย สิทธิกร แสงศรี