กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

31 สิงหาคม 2560
กีฬาฟุตซอล ประเภท ทีมชาย รอบ แรก เวลา 20.15 โดม ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย

ชัยภูมิ ชนะ เชียงใหม่
2 : 1

เบอร์3สพล.ชัยภูมิ ทำประตูนาทีที่1เบอร์8สพล.ชัยภูมิ ทำประตูนาทีที33และเบอร์8สพล.เชียงใหม่ทำประตูนาทีที่34
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
 1. นาย กิติกร คำมาไวย
 2. นาย พิทักษ์ ธรรมศิลป์
 3. นาย ชิษณุพงศ์ สุขยศศรี
 4. นาย ศุภวิชญ์ ไชยูปถัมภ์
 5. นาย อนัฐพล เพ็ชรจิ๋ว
 6. นาย ปรมินทร์ ฟองจางวาง
 7. นาย เกียรติศักดิ์ เอี่ยมแปลง
 8. นาย ฐิติวัฒน์ แข่งขัน
 9. นาย อภิรักษ์ แดนพงพี
 10. นาย อติวัณณ์ เกรงใจ
 11. นาย วีรวิทย์ สุวรรณ์วงศ์
 12. นาย ฉัตรมงคล ดิษสุข
 13. นาย ชัชวาล เปียวแหล่
 14. นาย สันฐิติ ปัญญาฟู
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ
 1. นาย ขนาธิป ภักสูงเนิน
 2. นาย พงศกร ใบขุนทด
 3. นาย จักราวุธ เกมชัยภูมิ
 4. นาย อนุรักษ์ สารคำ
 5. นาย ชัชวาลย์ จวบกระโทก
 6. นาย นิวัฒน์ ชัยกุณา
 7. นาย อนุวัช ชัยบุตร
 8. นาย วรวิทย์ ดีสวัสดิ์
 9. นาย กิตติศักดิ์ ดวงมณี
 10. นาย วีระพงษ์ ชำนาญพันธ์
 11. นาย สันติ ไกรแสน
 12. นาย พิเชียร ว๊อตจันทึก
 13. นาย ภานุเดช บุคลิก
 14. นาย จิรายุทธ บรรยงค์
 15. นาย ธนพลธ์ ชัยมาตร
 16. นาย นราธิวัช คูณขุนทด
 17. นาย ฉันทิชย์ หิรัญพันธุ์
 18. นาย ขนาธิป ภักสูงเนิน
 19. นาย พงศกร ใบขุนทด
 20. นาย จักราวุธ เกมชัยภูมิ
 21. นาย อนุรักษ์ สารคำ
 22. นาย ชัชวาลย์ จวบกระโทก
 23. นาย นิวัฒน์ ชัยกุณา
 24. นาย อนุวัช ชัยบุตร
 25. นาย วรวิทย์ ดีสวัสดิ์
 26. นาย กิตติศักดิ์ ดวงมณี
 27. นาย วีระพงษ์ ชำนาญพันธ์
 28. นาย สันติ ไกรแสน
 29. นาย พิเชียร ว๊อตจันทึก
 30. นาย ภานุเดช บุคลิก
 31. นาย จิรายุทธ บรรยงค์
 32. นาย ธนพลธ์ ชัยมาตร
 33. นาย นราธิวัช คูณขุนทด
 34. นาย ฉันทิชย์ หิรัญพันธุ์