กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2560) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

31 สิงหาคม 2560
กีฬาฟุตซอล ประเภท ทีมชาย รอบ แรก เวลา 15.15 โดม ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย

สุพรรณบุรี ชนะ ศรีสะเกษ
2 : 1

เบอร์7 สพล.สพ ทำประตูนาทีที่3เบอร์10 สพล.สพทำประตูนาทีที่35เบอร์13 สพล.ศกทำประตูนาทีที่2
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
 1. นาย สิทธิพงษ์ สายมั่น
 2. นาย ณัฐวุฒิ พรมโคตร
 3. นาย สุุริยัน ส่องแสง
 4. นาย นนทพัทธ์ ใจสุข
 5. นาย ธนาทร กงประโคน
 6. นาย ไชยวัฒน์ จันทรศิลปิน
 7. นาย นฤพล ศรีนาม
 8. นาย จักริน ดวงจันทร์
 9. นาย วราวุฒิ สาวรีย์
 10. นาย ภัทรพล เมืองประทุม
 11. นาย ณรงค์เดช วงศ์เกย
 12. นาย ธนกฤต ง่อนสว่าง
 13. นาย ศักดา ป้องเพชร
 14. นาย ฤทธิเกียรติ ไชโยธา
 15. นาย นพพร ยศศิริ
 16. นาย สิมิลัน ดีประเสริฐ
 17. นาย อำนาจ อุ่นแก้ว
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
 1. นาย แสตมป์ คิ้วเที่ยง
 2. นาย ธนวัฒน์ จีระดิษฐ์
 3. นาย นรวิชญ์ สว่างศรี
 4. นาย กรินทร์ ศรีสกุล
 5. นาย พีระภัทร ซ้อนเพชร
 6. นาย ธัชชัย สุวโจ
 7. นาย วรายุทธ อินทรบ้ว
 8. นาย อโนทัย เทียมพิทักษ์
 9. นาย ธรรมนูญ ประทุมสูตร
 10. นาย จิรายุ เหมาะดี
 11. นาย สุรเดช แคว้นเขาเม็ง
 12. นาย มาวิน ทองหมื่นศรี
 13. นาย ชญานนท์ ขันทองคำ
 14. นาย สรวิศ ยังอุ่น
 15. นาย พชร วิฑูรกลชิต
 16. นาย เศรษฐกิจ หอมจันทร์
 17. นาย ปฎิพัทธ์ ทองกวด
 18. นาย แสตมป์ คิ้วเที่ยง
 19. นาย ธนวัฒน์ จีระดิษฐ์
 20. นาย นรวิชญ์ สว่างศรี
 21. นาย พีระภัทร ซ้อนเพชร
 22. นาย ธัชชัย สุวโจ
 23. นาย กรินทร์ ศรีสกุล
 24. นาย วรายุทธ อินทรบ้ว
 25. นาย อโนทัย เทียมพิทักษ์
 26. นาย ธรรมนูญ ประทุมสูตร
 27. นาย จิรายุ เหมาะดี
 28. นาย มาวิน ทองหมื่นศรี
 29. นาย ชญานนท์ ขันทองคำ
 30. นาย สรวิศ ยังอุ่น
 31. นาย พชร วิฑูรกลชิต
 32. นาย เศรษฐกิจ หอมจันทร์
 33. นาย ปฎิพัทธ์ ทองกวด
 34. นาย สุรเดช แคว้นเขาเม็ง
 35. นาย แสตมป์ คิ้วเที่ยง
 36. นาย ธนวัฒน์ จีระดิษฐ์
 37. นาย นรวิชญ์ สว่างศรี
 38. นาย พีระภัทร ซ้อนเพชร
 39. นาย ธัชชัย สุวโจ
 40. นาย กรินทร์ ศรีสกุล
 41. นาย วรายุทธ อินทรบ้ว
 42. นาย อโนทัย เทียมพิทักษ์
 43. นาย ธรรมนูญ ประทุมสูตร
 44. นาย จิรายุ เหมาะดี
 45. นาย มาวิน ทองหมื่นศรี
 46. นาย ชญานนท์ ขันทองคำ
 47. นาย สรวิศ ยังอุ่น
 48. นาย พชร วิฑูรกลชิต
 49. นาย เศรษฐกิจ หอมจันทร์
 50. นาย ปฎิพัทธ์ ทองกวด
 51. นาย สุรเดช แคว้นเขาเม็ง