1 กันยายน 2560
กีฬาฟุตซอล7 รายการ
กีฬาฟุตบอล4 รายการ
กีฬาวู้ดบอล12 รายการ