การแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 "พลศึกษาเกมส์"
วันที่ 1-10 กันยายน 2560 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี

เหรียญรางวัลของ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย

99
เหรียญทอง
76
เหรียญเงิน
72
เหรียญทองแดง
247
รวม


เหรียญทอง 99 เหรียญ
ลำดับที่ วันที่ ชนิดกีฬา ชื่อนักกีฬา
12 กันยายน 2560กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 62 กก. น้ำหนักตัวเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก.นาย โชคชัย จันอาภาส
22 กันยายน 2560กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 58 กก. น้ำหนักตัวเกิน 53 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก.นางสาว ประกายมาศ อินทรมณี
32 กันยายน 2560กีฬามวยปล้ำ - ชายหาด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก.นาย จักรกฤษณ์ บุตรจำรวญ
42 กันยายน 2560กีฬามวยปล้ำ - ชายหาด รุ่นน้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 70 กก.นาย ศักดิ์สิทธิ์ จันทร์หอม
52 กันยายน 2560กีฬามวยปล้ำ - ชายหาด รุ่นน้ำหนักเกิน 80 กก. ขึ้นไปนาย เอกพงษ์ จันนี
62 กันยายน 2560กีฬามวยปล้ำ - ชายหาด รุ่นน้ำหนักเกิน 50 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.นางสาว กนกวรรณ พิมพ์น้อย
72 กันยายน 2560กีฬาเรือพาย - เรือคยัค 1 คน ระยะ 500 เมตรนาย ไพรสณฑ์ บัวสำโรง
82 กันยายน 2560กีฬาว่ายน้ำ - กรรเชียง 100 เมตรนางสาว สิริวัชรฐา รักษาสวัสดิ์
92 กันยายน 2560กีฬาว่ายน้ำ - ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 100 เมตร
ทีม 4 คน
102 กันยายน 2560กีฬาเปตอง - เดี่ยวหญิงนางสาว น้ำทิพย์ พลเหิม
113 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - วิ่ง 10,000 เมตรนาย ธนาทิพย์ ดีฉิม
123 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - วิ่ง 400 เมตรนางสาว นวลจันทร์ จงใจ
133 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - กระโดดสูงนางสาว จิราพร เพริศแก้ว
143 กันยายน 2560กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 75 กก. น้ำหนักตัวเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.นางสาว บุณณธีร์ กล้ากสิกิจ
153 กันยายน 2560กีฬายกน้ำหนัก - รุ่นน้ำหนักตัวเกิน 90 กก. ขึ้นไปนางสาว วาสนา เชียรรัมย์
163 กันยายน 2560กีฬาเรือพาย - เรือคยัค 1 คน ระยะ 200 เมตรนาย ไพรสณฑ์ บัวสำโรง
173 กันยายน 2560กีฬาเรือพาย - เรือกรรเชียง 1 คน ระยะ 200 เมตรนางสาว กัญยาณี จำปาบุรี
183 กันยายน 2560กีฬาว่ายน้ำ - กบ 200 เมตรนาย กฤษณะ เรืองอนันต์
193 กันยายน 2560กีฬาว่ายน้ำ - ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 200 เมตร
ทีม 4 คน
203 กันยายน 2560กีฬาเปตอง - คู่ชาย
ทีม 2 คน
213 กันยายน 2560กีฬาเปตอง - คู่หญิง
ทีม 2 คน
224 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - วิ่งผลัดผสม
ทีม 6 คน
234 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - เดิน 10,000 เมตรนาย อาทิตย์ ศรีวิชัย
244 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - ขว้างค้อนนาย สิทธิชัย อู่ทอง
254 กันยายน 2560กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 105 กก. น้ำหนักตัวเกิน 94 กก. แต่ไม่เกิน 105 กก.นาย นันธวัติ เอี่ยมสำอางค์
264 กันยายน 2560กีฬายกน้ำหนัก - รุ่นเกิน 105 กก. ขึ้นไปนาย วิษณุ หาปูทน
274 กันยายน 2560กีฬามวยปล้ำ - GR รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 59 กก.นาย ปิยะบุตร วิระกุล
284 กันยายน 2560กีฬามวยปล้ำ - GR รุ่นน้ำหนักเกิน 71 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.นาย อภิชัย นาตาล
294 กันยายน 2560กีฬาวูซูประลองยุทธ - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.นางสาว ณัฐชา ชำนาญจิต
304 กันยายน 2560กีฬาวูซูประลองยุทธ - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.นางสาว เกศินี ทับไทร
314 กันยายน 2560กีฬาวูซูประลองยุทธ - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 60 กก. แต่ไม่เกิน 65 กก.นางสาว สุชญา บัวหลวง
324 กันยายน 2560กีฬาว่ายน้ำ - กรรเชียง 50 เมตรนางสาว สิริวัชรฐา รักษาสวัสดิ์
334 กันยายน 2560กีฬาว่ายน้ำ - ผลัดผสม 4 x 100 เมตร
ทีม 4 คน
345 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - วิ่ง 800 เมตรนาย ณัฐวัตร ประวันรัมย์
355 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - วิ่ง 5,000 เมตรนาย ธนพล รัตนพลแสน
365 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตรนาย ธนวิชญ์ ประเสริฐทรัพย์
375 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - วิ่ง 800 เมตรนางสาว สุพัชชา สุวรรณบำรุง
385 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - ขว้างจักรนางสาว อโนทัย อุดมศักดิ์
395 กันยายน 2560กีฬายิงธนู - คันธนูทดกำลังระยะ 18 เมตร บุคคลชาย (18 M. Round Individual Men)นาย นิติภูมิ ชาตะโชติ
405 กันยายน 2560กีฬายิงปืน - ปืนสั้นมาตรฐาน บุคคลชายนาย ก้องภพ สวนกูล
415 กันยายน 2560กีฬายิงปืน - ปืนสั้นมาตรฐาน ทีมชาย
ทีม 4 คน
425 กันยายน 2560กีฬามวยปล้ำ - FS รุ่นน้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 61 กก.นาย เมืองทอง เมืองนาค
435 กันยายน 2560กีฬามวยปล้ำ - FS รุ่นน้ำหนักเกิน 61 กก. แต่ไม่เกิน 65 กก.นาย พงศา พรมป้อง
445 กันยายน 2560กีฬามวยปล้ำ - FS รุ่นน้ำหนักเกิน 74 กก. แต่ไม่เกิน 86 กก.นาย ปฎิพัทร์ วันทาวงศ์
455 กันยายน 2560กีฬามวยปล้ำ - FS รุ่นน้ำหนักเกิน 97 กก. แต่ไม่เกิน 125 กก.นาย อภิวัฒน์ เดชกุล
465 กันยายน 2560กีฬาดาบไทย - กระบี่ทีม ชาย
ทีม 4 คน
475 กันยายน 2560กีฬาดาบไทย - กระบี่ทีม หญิง
ทีม 3 คน
485 กันยายน 2560กีฬายูยิตสู - ต่อสู้บุคคลชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก.นาย วิษณุ อินทรมณี
496 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ทีม 5 คน
506 กันยายน 2560กีฬาคาราเต้โด - ท่ารำ (KATA) ทีมชาย
ทีม 3 คน
516 กันยายน 2560กีฬาคาราเต้โด - ท่ารำ (KATA) บุคคลชายนาย ปุริศ ไสยสมบัติ
526 กันยายน 2560กีฬาคาราเต้โด - ท่ารำ (KATA) บุคคลหญิงนางสาว กรรนิภา อารีกุล
536 กันยายน 2560กีฬาคาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (KUMITE) รุ่นน้ำหนัก ไม่เกิน 55 กก.นาย สามารถ บุตรพรม
546 กันยายน 2560กีฬาคาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (KUMITE) รุ่นน้ำหนักมากกว่า 55 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.นาย มัชฌิมา เรืองศรี
556 กันยายน 2560กีฬาคาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (KUMITE) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก.นางสาว กรรนิภา อารีกุล
566 กันยายน 2560กีฬาเซปักตะกร้อ - ทีมชุดชาย
ทีม 15 คน
576 กันยายน 2560กีฬาปีนหน้าผา - ความเร็ว (Speed) บุคคลนาย นัทภูมิ ล้อมวงค์
587 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - วิ่ง 1,500 เมตรนาย วัชรพงษ์ คำภานุช
597 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ทีม 6 คน
607 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - ขว้างจักรนาย สุรัตน์ เขยสูงเนิน
617 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - วิ่ง 1,500 เมตรนางสาว สุพัชชา สุวรรณบำรุง
627 กันยายน 2560กีฬายิมนาสติกศิลป์ - ประเภททีมรวมอุปกรณ์
ทีม 3 คน
637 กันยายน 2560กีฬายิมนาสติกศิลป์ - ประเภทบุคคลรวมอุปกรณ์นาย ฑิฆัมพร สุรินทรทะ
647 กันยายน 2560กีฬายิมนาสติกศิลป์ - ประเภททีมรวมอุปกรณ์
ทีม 3 คน
657 กันยายน 2560กีฬายิมนาสติกศิลป์ - ประเภทบุคคลรวมอุปกรณ์นางสาว กัญญาณัฐ บุญเทิง
667 กันยายน 2560กีฬายิงธนู - คันธนูทดกำลังระยะ 18 เมตร บุคคลชาย (18 M. Individual Match Men)นาย นิติภูมิ ชาตะโชติ
677 กันยายน 2560กีฬาคาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (KUMITE) รุ่นน้ำหนักมากกว่า 60 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก.นาย ปุริศ ไสยสมบัติ
687 กันยายน 2560กีฬาคาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (KUMITE) รุ่นน้ำหนักมากกว่า 84 กก.นาย พิชัยยุทธ กนกวิไลกุล
697 กันยายน 2560กีฬามวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท น้ำหนักต้องเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.นางสาว รัตนาพร หารพันธ์
707 กันยายน 2560กีฬามวยไทยสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท น้ำหนักต้องเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.นางสาว สุชาดา บุญชู
717 กันยายน 2560กีฬามวยไทยสมัครเล่น - รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักต้องเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.นางสาว ณัฐชา ชำนาญจิต
727 กันยายน 2560กีฬามวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวท น้ำหนักต้องเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.นางสาว เกศินี ทับไทร
737 กันยายน 2560กีฬากระบี่กระบอง - อาวุธกระบี่
ทีม 2 คน
748 กันยายน 2560กีฬายิมนาสติกศิลป์ - ประเภทชนะเลิศเฉพาะอุปกรณ์ - โต๊ะกระโดดนางสาว จารุวรรณ เพิ้งจันทร์
758 กันยายน 2560กีฬาคาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ ทีมชาย
ทีม 7 คน
768 กันยายน 2560กีฬาเซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยวชาย
ทีม 6 คน
778 กันยายน 2560กีฬาเซปักตะกร้อ - ทีมคู่ชาย
ทีม 4 คน
788 กันยายน 2560กีฬาตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวชาย ชายหาด
ทีม 8 คน
798 กันยายน 2560กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย
ทีม 2 คน
808 กันยายน 2560กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง
ทีม 3 คน
819 กันยายน 2560กีฬายิมนาสติกศิลป์ - ประเภทชนะเลิศเฉพาะอุปกรณ์ - ราวคู่นาย จามร พรหมณี
829 กันยายน 2560กีฬายิมนาสติกศิลป์ - ประเภทชนะเลิศเฉพาะอุปกรณ์ - ราวเดี่ยวนาย ฑิฆัมพร สุรินทรทะ
839 กันยายน 2560กีฬาปันจักสีลัต - รุ่น B น้ำหนักมากกว่า 50 กก. และไม่เกิน 55 กก.นางสาว สุดา เหลืองอภิชาติกุล
849 กันยายน 2560กีฬามวยไทยสมัครเล่น - รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักต้องเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.นาย เจด็จ งามแก้ว
859 กันยายน 2560กีฬามวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเฟเธอร์เวท น้ำหนักต้องเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.นาย ชนะชัย กมลกลาง
869 กันยายน 2560กีฬามวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเวลเตอร์เวท น้ำหนักต้องเกิน 63.5 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก.นาย ศราวุฒิ แสงดาว
879 กันยายน 2560กีฬากระบี่กระบอง - อาวุธอื่น ๆ
ทีม 2 คน
889 กันยายน 2560กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท น้ำหนักต้องเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.นาย อัครเดช แสงเสนา
899 กันยายน 2560กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักต้องเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.นาย ปลื้ม หวังคละกลาง
909 กันยายน 2560กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท น้ำหนักต้องเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.นาย สมชาย วงศ์สุวรรณ์
919 กันยายน 2560กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์เฮฟวี่เวท น้ำหนักต้องเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก.นาย จักรพงษ์ สุมารุ
929 กันยายน 2560กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นพินเวท น้ำหนักต้องเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.นางสาว รัชนีกร สีกะโดน
939 กันยายน 2560กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท น้ำหนักต้องเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.นางสาว จารุสิริ รองเมือง
949 กันยายน 2560กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักต้องเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.นางสาว ธารทิพย์ วรรณพรม
959 กันยายน 2560กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นเฟเธอร์เวท น้ำหนักต้องเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.นางสาว ธิดารัตน์ เมืองวงษ์
969 กันยายน 2560กีฬาลีลาศ - สแตนดาร์ด Class E (1 จังหวะ) Single Dance จังหวะ Waltz
ทีม 2 คน
979 กันยายน 2560กีฬาลีลาศ - ลาติน อเมริกัน Class E Beginner (1 จังหวะ) จังหวะ Cha Cha Cha
ทีม 2 คน
989 กันยายน 2560กีฬาลีลาศ - ลาติน อเมริกัน Class E Beginner (1 จังหวะ) จังหวะ Jive
ทีม 2 คน
999 กันยายน 2560กีฬาลีลาศ - Contemporary Thai Class Beginner ( 1 จังหวะ) Taloong Tampo
ทีม 2 คน


เหรียญเงิน 76 เหรียญ
ลำดับที่ วันที่ ชนิดกีฬา ชื่อนักกีฬา
12 กันยายน 2560กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 69 กก. น้ำหนักตัวเกิน 62 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก.นาย ประยงค์ จักรแก้ว
22 กันยายน 2560กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 63 กก. น้ำหนักตัวเกิน 58 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.นางสาว สุพัชชา หัสดงค์
32 กันยายน 2560กีฬายิงปืน - ปืนยาวอัดลม บุคคลชายนาย มนตรี ร่มพิมาย
42 กันยายน 2560กีฬายิงปืน - ปืนสั้นยิงช้า บุคคลชายนาย ก้องภพ สวนกูล
52 กันยายน 2560กีฬาเทควันโด - ท่าร่ายรำ (Poomsae) ท่าร่ายรำหญิงนางสาว ธนาวดี ศิริรัตน์
62 กันยายน 2560กีฬาเรือพาย - เรือกรรเชียง 1 คน ระยะ 500 เมตรนางสาว กัญยาณี จำปาบุรี
72 กันยายน 2560กีฬาว่ายน้ำ - กรรเชียง 100 เมตรนาย นวเทพ จวงสังข์
82 กันยายน 2560กีฬาว่ายน้ำ - กบ 50 เมตรนาย กฤษณะ เรืองอนันต์
92 กันยายน 2560กีฬาว่ายน้ำ - กบ 50 เมตรนางสาว จุฬาลักษณ์ ตาทา
103 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - วิ่ง 400 เมตรนาย พิสิษฐ์ พรอุทิศ
113 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - วิ่ง 10,000 เมตรนาย ธนพล รัตนพลแสน
123 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - กระโดดสูงนางสาว ธิติมา ลีพฤติ
133 กันยายน 2560กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 85 กก. น้ำหนักตัวเกิน 77 กก. แต่ไม่เกิน 85 กก.นาย ธีรภพ ศิลาหม่อม
143 กันยายน 2560กีฬายกน้ำหนัก - รุ่นน้ำหนัก 90 กก. น้ำหนักเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 90 กก.นางสาว ปรีดารัตน์ สงวนสิน
153 กันยายน 2560กีฬามวยปล้ำ - FW รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 44 กก.นางสาว ธัญญาเรศ สุขสำราญ
163 กันยายน 2560กีฬาว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 เมตรนาย นวเทพ จวงสังข์
173 กันยายน 2560กีฬาดาบไทย - กระบี่บุคคล หญิงนางสาว เจนจิรา สาระวรรณ์
184 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - กระโดดสูงนาย พิทักษ์สิทธิ์ หอมบุญธรรม
194 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - ทศกรีฑานาย อภิเดช บัวชุม
204 กันยายน 2560กีฬายิงปืน - ปืนสั้นอัดลม บุคคลชายนาย กิตติ กองไชยสงค์
214 กันยายน 2560กีฬายิงปืน - ปืนสั้นอัดลม ทีมชาย
ทีม 4 คน
224 กันยายน 2560กีฬามวยปล้ำ - GR รุ่นน้ำหนักเกิน 66 กก. แต่ไม่เกิน 71 กก.นาย พีรพล ศิริทอง
234 กันยายน 2560กีฬาวูซูประลองยุทธ - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 48 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก.นางสาว สุชาดา บุญชู
244 กันยายน 2560กีฬาว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 เมตรนาย วงศธร สังกรแก้ว
254 กันยายน 2560กีฬาว่ายน้ำ - กบ 100 เมตรนาย กฤษณะ เรืองอนันต์
264 กันยายน 2560กีฬาว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 เมตรนางสาว จุฬาลักษณ์ ตาทา
274 กันยายน 2560กีฬาว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 50 เมตรนางสาว สิริวัชรฐา รักษาสวัสดิ์
284 กันยายน 2560กีฬาว่ายน้ำ - เดี่ยวผสม 200 เมตรนางสาว จุฬาลักษณ์ ตาทา
294 กันยายน 2560กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือ คู่ผสม (ดาบสองมือชาย, ดาบสองมือหญิง)
ทีม 2 คน
304 กันยายน 2560กีฬายูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 94 กก. ขึ้นไปนาย ปฏิญญา นนทะโคตร
315 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - วิ่ง 800 เมตรนาย ชุมชน ชุมเย็น
325 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตรนาย ทวีป สารบุญเรือง
335 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - ทุ่มน้ำหนักนาย สิทธิศักดิ์ มากแก้ว
345 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ทีม 6 คน
355 กันยายน 2560กีฬามวยปล้ำ - FS รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก.นาย เดชา ชานุวัตร
365 กันยายน 2560กีฬามวยปล้ำ - FS รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. แต่ไม่เกิน 74 กก.นาย สกล บำรุงเชื้อ
375 กันยายน 2560กีฬาเปตอง - สุดยอดความแม่นยำหญิงนางสาว น้ำทิพย์ พลเหิม
385 กันยายน 2560กีฬาปีนหน้าผา - ความยาก (Lead)นาย อริย์ธัช กลิ่นคุ้ม
395 กันยายน 2560กีฬายูยิตสู - ต่อสู้บุคคลชาย รุ่นน้ำหนักมากกว่า 56 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก.นาย ธันวา เชอมือ
405 กันยายน 2560กีฬายูยิตสู - ต่อสู้บุคคลชาย รุ่นน้ำหนักมากกว่า 62 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก.นาย ศักดิ์สิทธิ์ จันทร์หอม
415 กันยายน 2560กีฬายูยิตสู - ต่อสู้บุคคลชาย รุ่นน้ำหนักมากกว่า 77 กก. แต่ไม่เกิน 85 กก.นาย ธีรยุทธ บุญเพ็ชร์
425 กันยายน 2560กีฬายูยิตสู - ต่อสู้บุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 94 กก. ขึ้นไปนาย ปฏิญญา นนทะโคตร
436 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตรนาย ธีรศักดิ์ เล็งไธสง
446 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - วิ่งวิบาก 3,000 เมตรนาย ธนพล รัตนพลแสน
456 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - พุ่งแหลนนาย สุขสวัสดิ์ คำภา
466 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - วิ่งวิบาก 3,000 เมตรนางสาว มิคา พญาไพร
476 กันยายน 2560กีฬาคาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (KUMITE) รุ่นน้ำหนักมากกว่า 50 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก.นางสาว เสาวนีย์ เชื้อเจริญ
486 กันยายน 2560กีฬาเซปักตะกร้อ - ทีมชุดหญิง
ทีม 13 คน
497 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - ขว้างจักรนาย สิทธิศักดิ์ มากแก้ว
507 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - วิ่ง 1,500 เมตรนางสาว อรอุมา คำชนะ
517 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ทีม 6 คน
527 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - ทุ่มน้ำหนักนางสาว ปรียา พูนม่วง
537 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - สัตตกรีฑานางสาว จิราพร เพริศแก้ว
547 กันยายน 2560กีฬายิมนาสติกศิลป์ - ประเภทบุคคลรวมอุปกรณ์นาย จามร พรหมณี
557 กันยายน 2560กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร บุคคลหญิง (18 M. Individual Match Women)นางสาว พรชิตา น้อยมนตรี
567 กันยายน 2560กีฬายิงธนู - คันธนูทดกำลังระยะ 18 เมตร บุคคลชาย (18 M. Individual Match Men)นาย นันทณัฐ เขื่อนเมือง
577 กันยายน 2560กีฬามวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเฟเธอร์เวท น้ำหนักต้องเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.นางสาว ประกายรัตน์ วงสุธา
588 กันยายน 2560กีฬากอล์ฟ - บุคคลหญิงนางสาว รุสลี ขันแก้ว
598 กันยายน 2560กีฬากอล์ฟ - ทีมหญิง
ทีม 2 คน
608 กันยายน 2560กีฬากระบี่กระบอง - อาวุธพลอง
ทีม 2 คน
619 กันยายน 2560กีฬาปันจักสีลัต - รุ่น C น้ำหนักมากกว่า 55 กก. และไม่เกิน 60 กก.นาย อนุภาคย์ เพ็ชรพูล
629 กันยายน 2560กีฬาปันจักสีลัต - รุ่น F น้ำหนักมากกว่า 70 กก. และไม่เกิน 75 กก.นาย ณัฐพล คลังสมบัติ
639 กันยายน 2560กีฬามวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวท น้ำหนักต้องเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.นาย จักรพงษ์ เลแก้ว
649 กันยายน 2560กีฬามวยไทยสมัครเล่น - รุ่นมิดเดิ้ลเวท น้ำหนักต้องเกิน 71 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.นาย ศรายุทธ กลิ่นมิ่ง
659 กันยายน 2560กีฬากระบี่กระบอง - อาวุธง้าว
ทีม 2 คน
669 กันยายน 2560กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท น้ำหนักต้องเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก.นาย ภูวนัย โพธิ์สุวรรณ
679 กันยายน 2560กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นเวลเตอร์เวท น้ำหนักต้องเกิน 64 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก.นาย อนันต์ ทวีนาจ
689 กันยายน 2560กีฬาลีลาศ - สแตนดาร์ด Class E Beginner (1 จังหวะ) Waltz
ทีม 2 คน
699 กันยายน 2560กีฬาลีลาศ - สแตนดาร์ด Class E Beginner (1 จังหวะ) Tango
ทีม 2 คน
709 กันยายน 2560กีฬาลีลาศ - สแตนดาร์ด Class E Beginner (1 จังหวะ) Quickstep
ทีม 2 คน
719 กันยายน 2560กีฬาลีลาศ - ลาติน อเมริกัน Class E Beginner (1 จังหวะ) จังหวะ Rumba
ทีม 2 คน
729 กันยายน 2560กีฬาลีลาศ - ลาติน อเมริกัน Class E Beginner (1 จังหวะ) จังหวะ Jive
ทีม 2 คน
739 กันยายน 2560กีฬาลีลาศ - ลาติน อเมริกัน Class E (1 จังหวะ) Single Dance จังหวะ Rumba
ทีม 2 คน
749 กันยายน 2560กีฬาลีลาศ - ลาติน อเมริกัน Class E (1 จังหวะ) Single Dance จังหวะ Jive
ทีม 2 คน
759 กันยายน 2560กีฬาลีลาศ - Contemporary Thai Class Beginner ( 1 จังหวะ) Taloong Tampo
ทีม 2 คน
7610 กันยายน 2560กีฬาวอลเลย์บอล - ทีมชาย
ทีม 15 คน


เหรียญทองแดง 72 เหรียญ
ลำดับที่ วันที่ ชนิดกีฬา ชื่อนักกีฬา
12 กันยายน 2560กีฬาเทควันโด - ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลหญิง รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักมากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก.นางสาว นัจนันท์ บัวเย็น
22 กันยายน 2560กีฬาเทควันโด - ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลหญิง รุ่นเฟเธอร์เวท น้ำหนักมากกว่า 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.นางสาว ธนาวดี ศิริรัตน์
32 กันยายน 2560กีฬามวยปล้ำ - ชายหาด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก.นางสาว ดาริกา สงค์กา
42 กันยายน 2560กีฬาเรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร
ทีม 7 คน
52 กันยายน 2560กีฬาว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 200 เมตรนาย วงศธร สังกรแก้ว
63 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - วิ่ง 100 เมตรนาย วรวุฒิ สารบาล
73 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - วิ่ง 5,000 เมตรนางสาว อรอุมา คำชนะ
83 กันยายน 2560กีฬายกน้ำหนัก - รุ่นน้ำหนักตัวเกิน 90 กก. ขึ้นไปนางสาว นันทนัช จันทร์ทอง
93 กันยายน 2560กีฬาเทควันโด - ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลหญิง รุ่นฟินเวท น้ำหนักไม่เกิน 46 กก.นางสาว เสาวนีย์ เชื้อเจริญ
103 กันยายน 2560กีฬาเทควันโด - ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลหญิง รุ่นฟลายเวท น้ำหนักมากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.นางสาว วรรณิชญา แก้วโรจน์
113 กันยายน 2560กีฬามวยปล้ำ - FW รุ่นน้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก.นางสาว ลัดดาวรรณ ปันแก้ว
123 กันยายน 2560กีฬามวยปล้ำ - FW รุ่นน้ำหนักเกิน 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.นางสาว กาญจนา โพธิ์แก่ง
133 กันยายน 2560กีฬาวูซูประลองยุทธ - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 48 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก.นาย ณธีพัฒน์ จันทะมาลี
143 กันยายน 2560กีฬาวูซูประลองยุทธ - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.นางสาว รัตนาพร หารพันธ์
153 กันยายน 2560กีฬาเรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 200 เมตร
ทีม 7 คน
163 กันยายน 2560กีฬาว่ายน้ำ - กรรเชียง 200 เมตรนาย นวเทพ จวงสังข์
174 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - เดิน 10,000 เมตรนาย กฤษณะ รำขวัญ
184 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - ขว้างค้อนนาย ณัฐพล ปากน้ำ
194 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - กระโดดสูงนาย รพีพัฒน์ หนุนดี
204 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - วิ่งผลัดผสม
ทีม 6 คน
214 กันยายน 2560กีฬาเทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ทีม 2 คน
224 กันยายน 2560กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 50-30 เมตร ทีมชาย (50-30 M. Round Team Men)
ทีม 3 คน
234 กันยายน 2560กีฬาเทควันโด - ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลหญิง รุ่นไลท์เวท น้ำหนักมากกว่า 57 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก.นางสาว ธารทิพย์ ฉิมพาลี
244 กันยายน 2560กีฬาเทควันโด - ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลหญิง รุ่นเวลเตอร์เวท น้ำหนักมากกว่า 62 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก.นางสาว อาภาพร รุ่งเรือง
254 กันยายน 2560กีฬาว่ายน้ำ - กรรเชียง 50 เมตรนาย ธีรพร คำพันธ์
264 กันยายน 2560กีฬาว่ายน้ำ - ผลัดผสม 4 x 100 เมตร
ทีม 6 คน
274 กันยายน 2560กีฬายูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักมากกว่า 56 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก.นาย กนกพล โตมาปา
284 กันยายน 2560กีฬายูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักมากกว่า 77 กก. แต่ไม่เกิน 85 กก.นาย ธีรยุทธ บุญเพ็ชร์
295 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - ทุ่มน้ำหนักนาย สัมฤทธิ์ วิปุโร
305 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - ขว้างจักรนางสาว ปรียา พูนม่วง
315 กันยายน 2560กีฬายิงปืน - ปืนยาวท่านอน ทีมชาย
ทีม 4 คน
325 กันยายน 2560กีฬามวยไทยสมัครเล่น - รุ่นพินเวท น้ำหนักต้องเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.นางสาว วิสุดา สุขเจือ
335 กันยายน 2560กีฬาเนตบอล - ทีมหญิง
ทีม 9 คน
345 กันยายน 2560กีฬายูยิตสู - ต่อสู้บุคคลชาย รุ่นน้ำหนักมากกว่า 69 กก. แต่ไม่เกิน 77 กก.นาย อภิชัย นาตาล
355 กันยายน 2560กีฬายูยิตสู - ต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักมากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก.นางสาว วนิดา ดีกิ่ง
365 กันยายน 2560กีฬายูยิตสู - ต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักมากกว่า 55 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก.นางสาว สุชญา บัวหลวง
376 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - วิ่งวิบาก 3,000 เมตรนาย ณัฐพงษ์ รำขวัญ
386 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - พุ่งแหลนนาย อนาวิน บุญชู
396 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตรนางสาว อาทิตยา มีหมัน
406 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - วิ่งวิบาก 3,000 เมตรนางสาว สุพัชชา สุวรรณบำรุง
416 กันยายน 2560กีฬาเปตอง - ทีมชาย 3 คน
ทีม 4 คน
426 กันยายน 2560กีฬาปีนหน้าผา - ความเร็ว (Speed) ทีม
ทีม 3 คน
437 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - วิ่ง 1,500 เมตรนาย อนุรักษ์ มาลัยหวล
447 กันยายน 2560กีฬาคาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (KUMITE) รุ่นน้ำหนักมากกว่า 67 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.นาย บวรภัค สีดา
457 กันยายน 2560กีฬาคาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (KUMITE) รุ่นน้ำหนักมากกว่า 75 กก. แต่ไม่เกิน 84 กก.นาย วุฒิชัย ชาแฮ
467 กันยายน 2560กีฬาปันจักสีลัต - รุ่น B น้ำหนักมากกว่า 50 กก. และไม่เกิน 55 กก.นาย พีรวัฒน์ พลเยี่ยม
477 กันยายน 2560กีฬาปันจักสีลัต - รุ่น C น้ำหนักมากกว่า 55 กก. และไม่เกิน 60 กก.นาย อนุภาคย์ เพ็ชรพูล
487 กันยายน 2560กีฬาปันจักสีลัต - รุ่น F น้ำหนักมากกว่า 70 กก. และไม่เกิน 75 กก.นาย ณัฐพล คลังสมบัติ
497 กันยายน 2560กีฬาปันจักสีลัต - รุ่น C น้ำหนักมากกว่า 55 กก. และไม่เกิน 60 กก.นางสาว พิมพ์ลดา แพรพะนาม
507 กันยายน 2560กีฬามวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์มิดเดิ้ลเวท น้ำหนักต้องเกิน 67 กก. แต่ไม่เกิน 71 กก.นาย ธรรมรัตน์ นกพรม
517 กันยายน 2560กีฬามวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เฮฟวี่เวท น้ำหนักต้องเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก.นาย กีรติ ทาแน่น
527 กันยายน 2560กีฬากระบี่กระบอง - อาวุธสามบาน
ทีม 3 คน
537 กันยายน 2560กีฬากระบี่กระบอง - อาวุธดาบสองมือ
ทีม 2 คน
547 กันยายน 2560กีฬาตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวหญิง ชายหาด
ทีม 8 คน
557 กันยายน 2560กีฬาปีนหน้าผา - มือเปล่า (Bouldering)นาย วรวิทย์ เศษวิสัย
568 กันยายน 2560กีฬายิมนาสติกศิลป์ - ประเภทชนะเลิศเฉพาะอุปกรณ์ - ฟลอเอ็กเซอไซค์นาย ภาคภูมิ นวลจันทร์
578 กันยายน 2560กีฬายิมนาสติกศิลป์ - ประเภทชนะเลิศเฉพาะอุปกรณ์ - บาร์ต่างระดับนางสาว จารุวรรณ เพิ้งจันทร์
588 กันยายน 2560กีฬากอล์ฟ - ทีมชาย
ทีม 2 คน
598 กันยายน 2560กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร ทีมชาย (30 M. Team Match Round Team Men)
ทีม 3 คน
608 กันยายน 2560กีฬาคาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ ทีมหญิง
ทีม 3 คน
618 กันยายน 2560กีฬาเซปักตะกร้อ - ทีมเดียวหญิง
ทีม 8 คน
628 กันยายน 2560กีฬากระบี่กระบอง - อาวุธกระบี่
ทีม 2 คน
638 กันยายน 2560กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวท น้ำหนักต้องเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.นาย ชัยวัฒน์ ทองสุข
648 กันยายน 2560กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย
ทีม 3 คน
659 กันยายน 2560กีฬากระบี่กระบอง - อาวุธอื่น ๆ
ทีม 2 คน
669 กันยายน 2560กีฬาลีลาศ - สแตนดาร์ด Class E Beginner (1 จังหวะ) Waltz
ทีม 2 คน
679 กันยายน 2560กีฬาลีลาศ - สแตนดาร์ด Class E Beginner (1 จังหวะ) Tango
ทีม 2 คน
689 กันยายน 2560กีฬาลีลาศ - สแตนดาร์ด Class E Beginner (1 จังหวะ) Quickstep
ทีม 2 คน
699 กันยายน 2560กีฬาลีลาศ - สแตนดาร์ด Class E (1 จังหวะ) Single Dance จังหวะ Tango
ทีม 2 คน
709 กันยายน 2560กีฬาลีลาศ - สแตนดาร์ด Class E (1 จังหวะ) Single Dance จังหวะ Quickstep
ทีม 2 คน
719 กันยายน 2560กีฬาลีลาศ - ลาติน อเมริกัน Class E Beginner (1 จังหวะ) จังหวะ Cha Cha Cha
ทีม 2 คน
729 กันยายน 2560กีฬาลีลาศ - ลาติน อเมริกัน Class E Beginner (1 จังหวะ) จังหวะ Rumba
ทีม 2 คน