การแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 "พลศึกษาเกมส์"
วันที่ 1-10 กันยายน 2560 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี

เหรียญรางวัลของ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง

23
เหรียญทอง
15
เหรียญเงิน
17
เหรียญทองแดง
55
รวม


เหรียญทอง 23 เหรียญ
ลำดับที่ วันที่ ชนิดกีฬา ชื่อนักกีฬา
12 กันยายน 2560กีฬาเรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร
ทีม 7 คน
22 กันยายน 2560กีฬาเรือพาย - เรือคยัค 1 คน ระยะ 500 เมตรนางสาว วรพร บุญยู่ฮง
32 กันยายน 2560กีฬาเรือพาย - เรือคยัค 2 คน ระยะ 500 เมตร
ทีม 3 คน
42 กันยายน 2560กีฬาเรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร
ทีม 7 คน
53 กันยายน 2560กีฬาเทควันโด - ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลชาย รุ่นฟลายเวท น้ำหนักมากกว่า 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก.นาย เสมา เสมาเงิน
63 กันยายน 2560กีฬาเรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 200 เมตร
ทีม 7 คน
73 กันยายน 2560กีฬาเรือพาย - เรือคยัค 1 คน ระยะ 200 เมตรนางสาว วรพร บุญยู่ฮง
83 กันยายน 2560กีฬาเรือพาย - เรือคยัค 2 คน ระยะ 200 เมตร
ทีม 3 คน
94 กันยายน 2560กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร บุคคลหญิง (18 M. Round Individual Women)นางสาว สายสุดา วงค์ตัน
104 กันยายน 2560กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร ทีมหญิง (18 M. Round Team Women)
ทีม 4 คน
114 กันยายน 2560กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 50-30 เมตร บุคคลหญิง (50-30 M. Round Individual Women)นางสาว นันธินี แจ้ห่มเครือ
124 กันยายน 2560กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 50-30 เมตร ทีมหญิง (50-30 M. Round Team Women)
ทีม 4 คน
135 กันยายน 2560กีฬายิงธนู - คันธนูทดกำลังระยะ 18 เมตร บุคคลหญิง (18 M. Round Individual Women)นางสาว พรภวิษย์ ประแจ้
145 กันยายน 2560กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 70 เมตร บุคคลหญิง (70 M. Round Individual Women)นางสาว นันธินี แจ้ห่มเครือ
155 กันยายน 2560กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 70 เมตร ทีมผสม (70 M. Round Team Mixed)
ทีม 4 คน
166 กันยายน 2560กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลหญิง (30 M. Individual Match Women)นางสาว นันธินี แจ้ห่มเครือ
177 กันยายน 2560กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร บุคคลหญิง (18 M. Individual Match Women)นางสาว สายสุดา วงค์ตัน
187 กันยายน 2560กีฬายิงธนู - คันธนูทดกำลังระยะ 18 เมตร บุคคลหญิง (18 M. Individual Match Women)นางสาว พรภวิษย์ ประแจ้
198 กันยายน 2560กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร ทีมชาย (18 M. Team Match Round Team Men)
ทีม 4 คน
208 กันยายน 2560กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร ทีมหญิง (18 M. Team Match Round Team Women)
ทีม 4 คน
218 กันยายน 2560กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร ทีมชาย (30 M. Team Match Round Team Men)
ทีม 4 คน
229 กันยายน 2560กีฬามวยไทยสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท น้ำหนักต้องเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.นาย กิตติกร อังกูรเดช
2310 กันยายน 2560กีฬาฟุตซอล - ทีมหญิง
ทีม 17 คน


เหรียญเงิน 15 เหรียญ
ลำดับที่ วันที่ ชนิดกีฬา ชื่อนักกีฬา
12 กันยายน 2560กีฬาเทควันโด - ท่าร่ายรำ (Poomsae) ท่าร่ายรำชายนาย เทพพิทักษ์ กันไวย์
22 กันยายน 2560กีฬาเรือพาย - เรือคยัค 1 คน ระยะ 500 เมตรนาย อานนท์ ภู่คง
33 กันยายน 2560กีฬาเรือพาย - เรือยาว 10 ฝีพาย ระยะ 200 เมตร
ทีม 14 คน
43 กันยายน 2560กีฬาเรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 200 เมตร
ทีม 7 คน
54 กันยายน 2560กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 50-30 เมตร บุคคลชาย (50-30 M. Round Individual Men)นาย อนันต์ คงนุรัตน์
64 กันยายน 2560กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 50-30 เมตร ทีมชาย (50-30 M. Round Team Men)
ทีม 4 คน
74 กันยายน 2560กีฬาวูซูประลองยุทธ - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.นางสาว รุ่งอรุณ ขุนไชย
84 กันยายน 2560กีฬาว่ายน้ำ - กรรเชียง 50 เมตรนางสาว เรวดี สุจริตภักดีกุล
95 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - เขย่งก้าวกระโดดนาย จักรกฤษ พันธสา
105 กันยายน 2560กีฬายิงธนู - คันธนูทดกำลังระยะ 18 เมตร บุคคลชาย (18 M. Round Individual Men)นาย จตุเทพว์ หมื่นโฮ้ง
115 กันยายน 2560กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 70 เมตร บุคคลชาย (70 M. Round Individual Men)นาย อนันต์ คงนุรัตน์
126 กันยายน 2560กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลชาย (30 M. Individual Match Men)นาย อนันต์ คงนุรัตน์
136 กันยายน 2560กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลหญิง (30 M. Individual Match Women)นางสาว สายสุดา วงค์ตัน
147 กันยายน 2560กีฬามวยไทยสมัครเล่น - รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักต้องเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.นางสาว ธนัญชนก ติ๊บปะละวงค์
158 กันยายน 2560กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร ทีมหญิง (30 M. Team Match Round Team Women)
ทีม 4 คน


เหรียญทองแดง 17 เหรียญ
ลำดับที่ วันที่ ชนิดกีฬา ชื่อนักกีฬา
12 กันยายน 2560กีฬาเรือพาย - เรือยาว 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร
ทีม 14 คน
22 กันยายน 2560กีฬาเปตอง - เดี่ยวชายนาย พิทักษ์พงษ์ เต่าสิงห์แก้ว
33 กันยายน 2560กีฬาเทเบิลเทนนิส - ทีมชาย
ทีม 5 คน
43 กันยายน 2560กีฬาเทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
ทีม 2 คน
53 กันยายน 2560กีฬาวูซูประลองยุทธ - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45 กก.นาย กิตติกร อังกูรเดช
63 กันยายน 2560กีฬาวูซูประลองยุทธ - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.นาย ปิยะณัฐ อ้วนดี
73 กันยายน 2560กีฬาวูซูประลองยุทธ - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 60 กก. แต่ไม่เกิน 65 กก.นาย ชิตณรงณ์ ขันคำตั้ง
83 กันยายน 2560กีฬาเรือพาย - เรือคยัค 1 คน ระยะ 200 เมตรนาย อานนท์ ภู่คง
93 กันยายน 2560กีฬาเปตอง - คู่ชาย
ทีม 2 คน
104 กันยายน 2560กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร ทีมชาย (18 M. Round Team Men)
ทีม 4 คน
114 กันยายน 2560กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร บุคคลชาย (18 M. Round Individual Men)นาย สมศักดิ์ วนาพรสวัสดิ์
124 กันยายน 2560กีฬามวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเฟเธอร์เวท น้ำหนักต้องเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.นางสาว รินธิชา สว่างไพบูลย์
135 กันยายน 2560กีฬาเปตอง - สุดยอดความแม่นยำชายนาย เชาววัฒน์ สารอินทร์
147 กันยายน 2560กีฬากระบี่กระบอง - อาวุธสามบาน
ทีม 3 คน
157 กันยายน 2560กีฬาตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวชาย ชายหาด
ทีม 8 คน
168 กันยายน 2560กีฬากระบี่กระบอง - อาวุธพลอง
ทีม 2 คน
179 กันยายน 2560กีฬากระบี่กระบอง - อาวุธง้าว
ทีม 2 คน