การแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 "พลศึกษาเกมส์"
วันที่ 1-10 กันยายน 2560 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี

เหรียญรางวัลของ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์

15
เหรียญทอง
20
เหรียญเงิน
40
เหรียญทองแดง
75
รวม


เหรียญทอง 15 เหรียญ
ลำดับที่ วันที่ ชนิดกีฬา ชื่อนักกีฬา
12 กันยายน 2560กีฬายูโด - รุ่นน้ำหนักเกิน 100 กก.นาย หฤหฎ์ จันทร์โสม
23 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - กระโดดค้ำนาย คงเดช ปัญญาสวัสดิ์
34 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - ทศกรีฑานาย คงเดช ปัญญาสวัสดิ์
44 กันยายน 2560กีฬาเทควันโด - ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลชาย รุ่นไลท์เวท น้ำหนักมากกว่า 68 กก. แต่ไม่เกิน 74 กก.นาย ชยางกูร เพชรดี
54 กันยายน 2560กีฬามวยปล้ำ - GR รุ่นน้ำหนักเกิน 59 กก. แต่ไม่เกิน 66 กก.นาย ศุภชัย ดวงมณี
65 กันยายน 2560กีฬายูยิตสู - ต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก.นางสาว เพชราภรณ์ โพธิ์ศรีแก้ว
76 กันยายน 2560กีฬาตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย
ทีม 10 คน
87 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - สัตตกรีฑานางสาว สุวนันท์ วงมงคล
98 กันยายน 2560กีฬาคูราช - รุ่นน้ำหนักเกิน 100.00 กก. ขึ้นไปนาย หฤหฎ์ จันทร์โสม
109 กันยายน 2560กีฬาลีลาศ - สแตนดาร์ด Class E Beginner (1 จังหวะ) Waltz
ทีม 2 คน
119 กันยายน 2560กีฬาลีลาศ - สแตนดาร์ด Class E Beginner (1 จังหวะ) Tango
ทีม 2 คน
129 กันยายน 2560กีฬาลีลาศ - สแตนดาร์ด Class E Beginner (1 จังหวะ) Quickstep
ทีม 2 คน
139 กันยายน 2560กีฬาลีลาศ - สแตนดาร์ด Class E (1 จังหวะ) Single Dance จังหวะ Waltz
ทีม 2 คน
149 กันยายน 2560กีฬาลีลาศ - สแตนดาร์ด Class E (1 จังหวะ) Single Dance จังหวะ Tango
ทีม 2 คน
1510 กันยายน 2560กีฬาฟุตบอล - ทีมชาย
ทีม 25 คน


เหรียญเงิน 20 เหรียญ
ลำดับที่ วันที่ ชนิดกีฬา ชื่อนักกีฬา
12 กันยายน 2560กีฬามวยปล้ำ - ชายหาด รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. แต่ไม่เกิน 80 กก.นาย จงชนะ อุดนัน
22 กันยายน 2560กีฬายูโด - รุ่นน้ำหนักเกิน 81 กก. แต่ไม่เกิน 90 กก.นาย กฤษฎา อ่องเภา
32 กันยายน 2560กีฬายูโด - รุ่นน้ำหนักเกิน 90 กก. แต่ไม่เกิน 100 กก.นาย ธนภัทร รัตนแดง
42 กันยายน 2560กีฬายูโด - รุ่นน้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.นางสาว เกศกัลยา เหลืองสมใจ
52 กันยายน 2560กีฬาเรือพาย - เรือคยัค 2 คน ระยะ 500 เมตร
ทีม 2 คน
62 กันยายน 2560กีฬาเรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร
ทีม 5 คน
72 กันยายน 2560กีฬาเรือพาย - เรือยาว 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร
ทีม 14 คน
83 กันยายน 2560กีฬายูโด - รุ่นน้ำหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.นาย พงศกร เชื้อชุ่ม
93 กันยายน 2560กีฬายูโด - ประเภทท่าทุ่มมาตรฐานชาย NAGE-NO-KATA (คู่)
ทีม 2 คน
103 กันยายน 2560กีฬาเรือพาย - เรือคยัค 2 คน ระยะ 200 เมตร
ทีม 2 คน
115 กันยายน 2560กีฬายิงปืน - ปืนยาวท่านอน บุคคลชายนาย รัชพล แก้วพระอินทร์
125 กันยายน 2560กีฬามวยปล้ำ - FS รุ่นน้ำหนักเกิน 65 กก. แต่ไม่เกิน 70 กก.นาย นฤปกรณ์ หอมดอก
136 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - กระโดดไกลนางสาว สุวนันท์ วงมงคล
146 กันยายน 2560กีฬากาบัดดี้ - กาบัดดี้ในร่ม รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก. ไม่จำกัดอายุ
ทีม 12 คน
158 กันยายน 2560กีฬาคูราช - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 55.01 กก. แต่ไม่เกิน 60.00 กก.นาย พงศกร เชื้อชุ่ม
168 กันยายน 2560กีฬาคูราช - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 81.01 กก. แต่ไม่เกิน 90.00 กก.นาย กฤษฎา อ่องเภา
178 กันยายน 2560กีฬาคูราช - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 57.01 กก. แต่ไม่เกิน 63.00 กก.นางสาว เกศกัลยา เหลืองสมใจ
189 กันยายน 2560กีฬามวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท น้ำหนักต้องเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.นาย สุริยา เพ็ชรขุ้ม
199 กันยายน 2560กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท น้ำหนักต้องเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.นาย ณัชพล วิชัยต๊ะ
209 กันยายน 2560กีฬาลีลาศ - สแตนดาร์ด Class E (1 จังหวะ) Single Dance จังหวะ Quickstep
ทีม 2 คน


เหรียญทองแดง 40 เหรียญ
ลำดับที่ วันที่ ชนิดกีฬา ชื่อนักกีฬา
12 กันยายน 2560กีฬายูโด - รุ่นน้ำหนักเกิน 73 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก.นาย เมธพิสิธฐ์ สินเธาว์
22 กันยายน 2560กีฬายูโด - รุ่นน้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.นางสาว เพชราภรณ์ โพธิ์ศรีแก้ว
32 กันยายน 2560กีฬายูโด - รุ่นน้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.นางสาว มาราตรี จิตจำนงค์
43 กันยายน 2560กีฬายูโด - รุ่นน้ำหนักเกิน 50 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก.นาย พัชรพนธ์ ยอดและ
53 กันยายน 2560กีฬายูโด - รุ่นน้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 66 กก. นาย ปัญญา โพธิ์ชะราช
63 กันยายน 2560กีฬายูโด - ประเภทท่าทุ่มมาตรฐานชาย NAGE-NO-KATA (คู่)
ทีม 2 คน
73 กันยายน 2560กีฬายูโด - ประเภทท่าทุ่มมาตรฐานหญิง JU-NO-KATA (คู่)
ทีม 2 คน
83 กันยายน 2560กีฬายูโด - ประเภทท่าทุ่มมาตรฐานหญิง JU-NO-KATA (คู่)
ทีม 2 คน
93 กันยายน 2560กีฬาวูซูประลองยุทธ - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 60 กก. แต่ไม่เกิน 65 กก.นาย นันทสิทธิ์ ปฏิโยเก
103 กันยายน 2560กีฬาเรือพาย - เรือยาว 10 ฝีพาย ระยะ 200 เมตร
ทีม 14 คน
114 กันยายน 2560กีฬามวยปล้ำ - GR รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 59 กก.นาย ณัฐพงศ์ แก้วโล๊ะ
124 กันยายน 2560กีฬามวยปล้ำ - GR รุ่นน้ำหนักเกิน 66 กก. แต่ไม่เกิน 71 กก.นาย พัสสนธุ์ คำแดงไสย์
134 กันยายน 2560กีฬายูยิตสู - จับล็อคบุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก.นางสาว เพชราภรณ์ โพธิ์ศรีแก้ว
145 กันยายน 2560กีฬามวยปล้ำ - FS รุ่นน้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 61 กก.นาย สุริยัณห์ หอมลา
155 กันยายน 2560กีฬามวยปล้ำ - FS รุ่นน้ำหนักเกิน 61 กก. แต่ไม่เกิน 65 กก.นาย ณัฐกิตติ์ ลำรึก
165 กันยายน 2560กีฬาดาบไทย - กระบี่ทีม หญิง
ทีม 5 คน
175 กันยายน 2560กีฬายูยิตสู - ต่อสู้บุคคลชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก.นาย ศุภเชษฐ์ แก้วใจ
185 กันยายน 2560กีฬายูยิตสู - ต่อสู้บุคคลชาย รุ่นน้ำหนักมากกว่า 56 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก.นาย ราเชนทร์ ทวีไชยกุล
196 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตรนาย เนติกร ทองคำ
206 กันยายน 2560กีฬาฮอกกี้ - ทีมชายกลางแจ้ง
ทีม 15 คน
217 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - ทุ่มน้ำหนักนางสาว สุวนันท์ วงมงคล
227 กันยายน 2560กีฬาฟันดาบ - ดาบ Foil บุคคลหญิงนางสาว ศรีสุดา เชื้อกลางใหญ่
237 กันยายน 2560กีฬาฟันดาบ - ดาบ Epee บุคคลหญิงนางสาว จุฑามาศ แสนชมภู
247 กันยายน 2560กีฬาเซปักตะกร้อ - ทีมคู่ชาย
ทีม 6 คน
257 กันยายน 2560กีฬากาบัดดี้ - กาบัดดี้ชายหาด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก. ไม่จำกัดอายุ
ทีม 6 คน
267 กันยายน 2560กีฬาคูราช - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55.00 กก.นาย พัชรพนธ์ ยอดและ
277 กันยายน 2560กีฬาคูราช - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 60.01 กก. แต่ไม่เกิน 66.00 กก.นาย ปัญญา โพธิ์ชะราช
287 กันยายน 2560กีฬาคูราช - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 73.01 กก. แต่ไม่เกิน 81.00 กก.นาย เมธพิสิธฐ์ สินเธาว์
297 กันยายน 2560กีฬาคูราช - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 52.01 กก. แต่ไม่เกิน 57.00 กก.นางสาว มาราตรี จิตจำนงค์
307 กันยายน 2560กีฬาตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวชาย ชายหาด
ทีม 8 คน
317 กันยายน 2560กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท น้ำหนักต้องเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.นาย วัชรศาล สมบูรณ์พงษ์
328 กันยายน 2560กีฬาฟันดาบ - ดาบ Foil ทีมชาย
ทีม 4 คน
338 กันยายน 2560กีฬาคูราช - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 90.01 กก. แต่ไม่เกิน 100.00 กก.นาย ธนภัทร รัตนแดง
349 กันยายน 2560กีฬาฟันดาบ - ดาบ Foil ทีมหญิง
ทีม 4 คน
359 กันยายน 2560กีฬาฟันดาบ - ดาบ Epee ทีมหญิง
ทีม 4 คน
369 กันยายน 2560กีฬาฟันดาบ - ดาบ Sabre ทีมหญิง
ทีม 4 คน
379 กันยายน 2560กีฬาคูราช - ทีมชาย (น้ำหนักรวมทั้งทีม ไม่เกิน 365 กก.)
ทีม 5 คน
389 กันยายน 2560กีฬาคูราช - ทีมหญิง (น้ำหนักรวมทั้งทีม ไม่เกิน 285 กก.)
ทีม 5 คน
399 กันยายน 2560กีฬาฟุตซอล - ทีมหญิง
ทีม 16 คน
409 กันยายน 2560กีฬาลีลาศ - Contemporary Thai Class Beginner ( 1 จังหวะ) Taloong Tampo
ทีม 2 คน