การแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 "พลศึกษาเกมส์"
วันที่ 1-10 กันยายน 2560 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี

เหรียญรางวัลของ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

29
เหรียญทอง
50
เหรียญเงิน
80
เหรียญทองแดง
159
รวม


เหรียญทอง 29 เหรียญ
ลำดับที่ วันที่ ชนิดกีฬา ชื่อนักกีฬา
12 กันยายน 2560กีฬามวยปล้ำ - ชายหาด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก.นางสาว มะลิวัลย์ ม่วงป๋อ
22 กันยายน 2560กีฬาเรือพาย - เรือคยัค 2 คน ระยะ 500 เมตร
ทีม 3 คน
32 กันยายน 2560กีฬาเรือพาย - เรือยาว 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร
ทีม 14 คน
42 กันยายน 2560กีฬาเรือพาย - เรือกรรเชียง 1 คน ระยะ 500 เมตรนางสาว พนิตพิชา เอกวัฒน์
53 กันยายน 2560กีฬาเทเบิลเทนนิส - ทีมชาย
ทีม 5 คน
63 กันยายน 2560กีฬามวยปล้ำ - FW รุ่นน้ำหนักเกิน 44 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.นางสาว ลูกน้ำ บุญสอน
73 กันยายน 2560กีฬาเรือพาย - เรือคยัค 2 คน ระยะ 200 เมตร
ทีม 3 คน
83 กันยายน 2560กีฬาเรือพาย - เรือกรรเชียง 1 คน ระยะ 200 เมตรนาย ศรราม ศิลปศร
93 กันยายน 2560กีฬาเรือพาย - เรือยาว 10 ฝีพาย ระยะ 200 เมตร
ทีม 14 คน
103 กันยายน 2560กีฬาเรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 200 เมตร
ทีม 7 คน
114 กันยายน 2560กีฬาวูซูประลองยุทธ - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 48 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก.นางสาว ศิริลักษณ์ แก้วษา
124 กันยายน 2560กีฬาว่ายน้ำ - เดี่ยวผสม 200 เมตรนาย ศิริชัย ก้อนทอง
134 กันยายน 2560กีฬายูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก.นาย ปราการ เปรากุล
144 กันยายน 2560กีฬายูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักมากกว่า 56 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก.นาย เวชพิสิฐ มีสุข
154 กันยายน 2560กีฬายูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 94 กก. ขึ้นไปนาย ชินเวศน์ ขันชะลี
164 กันยายน 2560กีฬายูยิตสู - จับล็อคบุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักมากกว่า 55 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก.นางสาว อรชา ไชยเมืองชื่น
175 กันยายน 2560กีฬาเทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ทีม 2 คน
185 กันยายน 2560กีฬาแบดมินตัน - คู่ผสม
ทีม 2 คน
195 กันยายน 2560กีฬายูยิตสู - ต่อสู้บุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 94 กก. ขึ้นไปนาย ชินเวศน์ ขันชะลี
206 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - วิ่งวิบาก 3,000 เมตรนาย ธรรพ์ณธร ไกรยราช
216 กันยายน 2560กีฬาเปตอง - ทีมชาย 3 คน
ทีม 4 คน
226 กันยายน 2560กีฬาปีนหน้าผา - ความเร็ว (Speed) ทีม
ทีม 3 คน
236 กันยายน 2560กีฬาปีนหน้าผา - ความเร็ว (Speed) บุคคลนางสาว อินธิรา ก้อนคำ
248 กันยายน 2560กีฬายิมนาสติกศิลป์ - ประเภทชนะเลิศเฉพาะอุปกรณ์ - ฟลอเอ็กเซอไซค์นาย รัฐศาสตร์ กาณบูรณ์
258 กันยายน 2560กีฬารักบี้ฟุตบอล - ทีมหญิง 7 คน
ทีม 8 คน
269 กันยายน 2560กีฬายิมนาสติกศิลป์ - ประเภทชนะเลิศเฉพาะอุปกรณ์ - โต๊ะกระโดดนาย เกริกเกียรติ ทาแกง
279 กันยายน 2560กีฬายิมนาสติกศิลป์ - ประเภทชนะเลิศเฉพาะอุปกรณ์ - ฟลอเอ็กเซอไซค์นางสาว กาญจณี กันทะวัง
289 กันยายน 2560กีฬามวยไทยสมัครเล่น - รุ่นพินเวท น้ำหนักต้องเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.นาย จาตุรงค์ กันธิยะ
299 กันยายน 2560กีฬาลีลาศ - ลาติน อเมริกัน Class E (1 จังหวะ) Single Dance จังหวะ Cha Cha Cha
ทีม 2 คน


เหรียญเงิน 50 เหรียญ
ลำดับที่ วันที่ ชนิดกีฬา ชื่อนักกีฬา
12 กันยายน 2560กีฬาเทควันโด - ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลชาย รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักมากกว่า 58 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.นาย ณัฐณิชา เพชรดิน
22 กันยายน 2560กีฬาเรือพาย - เรือคยัค 1 คน ระยะ 500 เมตรนางสาว ธัญญลักษณ์ เอิ้นทะไชย
32 กันยายน 2560กีฬาเรือพาย - เรือคยัค 2 คน ระยะ 500 เมตร
ทีม 3 คน
42 กันยายน 2560กีฬาเรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร
ทีม 7 คน
52 กันยายน 2560กีฬาว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 200 เมตรนาย ศิริชัย ก้อนทอง
62 กันยายน 2560กีฬาว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 1,500 เมตรนาย ศิริชัย ก้อนทอง
72 กันยายน 2560กีฬาว่ายน้ำ - ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 100 เมตร
ทีม 4 คน
83 กันยายน 2560กีฬายิงปืน - ปืนสั้นอัดลม บุคคลหญิงนางสาว สุวัชชญา ทองพิจิตร
93 กันยายน 2560กีฬายิงปืน - ปืนยาวท่านอน ทีมหญิง
ทีม 4 คน
103 กันยายน 2560กีฬายิงปืน - ปืนสั้นอัดลม ทีมหญิง
ทีม 4 คน
113 กันยายน 2560กีฬาเรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 200 เมตร
ทีม 7 คน
123 กันยายน 2560กีฬาเรือพาย - เรือคยัค 1 คน ระยะ 200 เมตรนางสาว ธัญญลักษณ์ เอิ้นทะไชย
133 กันยายน 2560กีฬาเรือพาย - เรือคยัค 2 คน ระยะ 200 เมตร
ทีม 3 คน
143 กันยายน 2560กีฬาเรือพาย - เรือกรรเชียง 1 คน ระยะ 200 เมตรนางสาว พนิตพิชา เอกวัฒน์
153 กันยายน 2560กีฬาว่ายน้ำ - กรรเชียง 200 เมตรนาย ธนวัฒน์ เมธาวงค์
163 กันยายน 2560กีฬาว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 100 เมตรนาย ธนวัฒน์ เมธาวงค์
173 กันยายน 2560กีฬาว่ายน้ำ - ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 200 เมตร
ทีม 4 คน
183 กันยายน 2560กีฬาเปตอง - คู่ชาย
ทีม 2 คน
194 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - ขว้างค้อนนาย สรศักดิ์ จอมเมืองกาศ
204 กันยายน 2560กีฬายิงปืน - ปืนยาว 3 ท่า ทีมหญิง
ทีม 4 คน
214 กันยายน 2560กีฬาว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 400 เมตรนาย ธนพงษ์ เมธาวงค์
224 กันยายน 2560กีฬาว่ายน้ำ - กรรเชียง 50 เมตรนาย ธนวัฒน์ เมธาวงค์
234 กันยายน 2560กีฬาว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 50 เมตรนาย วรกฤต ตันเฟย
244 กันยายน 2560กีฬาว่ายน้ำ - ผลัดผสม 4 x 100 เมตร
ทีม 5 คน
254 กันยายน 2560กีฬาว่ายน้ำ - กบ 100 เมตรปราถนา ชมสะห้าย
264 กันยายน 2560กีฬายูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักมากกว่า 62 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก.นาย ธนกฤต บุญเรือน
274 กันยายน 2560กีฬายูยิตสู - จับล็อคบุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก.นางสาว ลูกน้ำ บุญสอน
285 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - วิ่ง 5,000 เมตรนาย สมคิด ลิ่วมโนเงิน
295 กันยายน 2560กีฬาเทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
ทีม 2 คน
305 กันยายน 2560กีฬาเทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
ทีม 2 คน
315 กันยายน 2560กีฬาแบดมินตัน - ชายคู่
ทีม 2 คน
325 กันยายน 2560กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือทีม ชาย
ทีม 4 คน
335 กันยายน 2560กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือทีม หญิง
ทีม 3 คน
345 กันยายน 2560กีฬายูยิตสู - ต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักมากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก.นางสาว มะลิวัลย์ ม่วงป๋อ
356 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ทีม 3 คน
366 กันยายน 2560กีฬายิงปืน - ปืนสั้นสตรี บุคคลหญิงนางสาว สุวัชชญา ทองพิจิตร
376 กันยายน 2560กีฬาตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย
ทีม 10 คน
386 กันยายน 2560กีฬาปีนหน้าผา - ความเร็ว (Speed) บุคคลนาย อนวัช พรมวังขวา
397 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - วิ่ง 1,500 เมตรนาย จาตุรนต์ เขื่อนแก้ว
407 กันยายน 2560กีฬามวยไทยสมัครเล่น - รุ่นพินเวท น้ำหนักต้องเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.นางสาว กมลวรรณ ภีระคำ
417 กันยายน 2560กีฬาปีนหน้าผา - มือเปล่า (Bouldering)นาย ศุภชัย การะเกตุ
427 กันยายน 2560กีฬาปีนหน้าผา - มือเปล่า (Bouldering)นางสาว พลอย ปันต๊ะ
438 กันยายน 2560กีฬายิมนาสติกศิลป์ - ประเภทชนะเลิศเฉพาะอุปกรณ์ - ฟลอเอ็กเซอไซค์นาย เกริกเกียรติ ทาแกง
448 กันยายน 2560กีฬายิมนาสติกศิลป์ - ประเภทชนะเลิศเฉพาะอุปกรณ์ - ห่วงนิ่งนาย เกริกเกียรติ ทาแกง
458 กันยายน 2560กีฬายิมนาสติกศิลป์ - ประเภทชนะเลิศเฉพาะอุปกรณ์ - บาร์ต่างระดับนางสาว กาญจณี กันทะวัง
468 กันยายน 2560กีฬาบาสเกตบอล - ทีมชาย
ทีม 15 คน
479 กันยายน 2560กีฬายิมนาสติกศิลป์ - ประเภทชนะเลิศเฉพาะอุปกรณ์ - คานทรงตัวนางสาว กาญจณี กันทะวัง
489 กันยายน 2560กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นพินเวท น้ำหนักต้องเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.นางสาว นิชากร ศรีสกุลคีรี
499 กันยายน 2560กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท น้ำหนักต้องเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.นางสาว ทิฐินันท์ ไชยวงคำ
509 กันยายน 2560กีฬาลีลาศ - สแตนดาร์ด Class E (1 จังหวะ) Single Dance จังหวะ Tango
ทีม 2 คน


เหรียญทองแดง 80 เหรียญ
ลำดับที่ วันที่ ชนิดกีฬา ชื่อนักกีฬา
12 กันยายน 2560กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 62 กก. น้ำหนักตัวเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก.นาย ทัศนัย เชื้อเมืองพาน
22 กันยายน 2560กีฬายิงปืน - ปืนยาวอัดลม ทีมชาย
ทีม 4 คน
32 กันยายน 2560กีฬาเทควันโด - ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลชาย รุ่นเฟเธอร์เวท น้ำหนักมากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก.นาย ยุทธนา จันแก้ว
42 กันยายน 2560กีฬาเทควันโด - ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลหญิง รุ่นเฟเธอร์เวท น้ำหนักมากกว่า 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.นางสาว เบญจมาศ เขียวอ่อน
52 กันยายน 2560กีฬามวยปล้ำ - ชายหาด รุ่นน้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 70 กก.นาย หนึ่งบุรุษ ทิพย์บรรจงสุข
62 กันยายน 2560กีฬามวยปล้ำ - ชายหาด รุ่นน้ำหนักเกิน 80 กก. ขึ้นไปนาย ชาญวิทย์ พลเยี่ยม
72 กันยายน 2560กีฬามวยปล้ำ - ชายหาด รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไปนางสาว มลทิชา จิ๋วทา
82 กันยายน 2560กีฬาเรือพาย - เรือคยัค 1 คน ระยะ 500 เมตรวรรธนะ จิตต์พันธุลาภ
92 กันยายน 2560กีฬาเรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร
ทีม 7 คน
102 กันยายน 2560กีฬาว่ายน้ำ - กรรเชียง 100 เมตรนาย วรกฤต ตันเฟย
112 กันยายน 2560กีฬาว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 200 เมตรนาย ธนพงษ์ เมธาวงค์
122 กันยายน 2560กีฬาว่ายน้ำ - เดี่ยวผสม 400 เมตรนาย ธนพงษ์ เมธาวงค์
132 กันยายน 2560กีฬาแบดมินตัน - ทีมหญิง
ทีม 5 คน
143 กันยายน 2560กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 85 กก. น้ำหนักตัวเกิน 77 กก. แต่ไม่เกิน 85 กก.นาย อิทธินันท์ ฤทธิ์เรืองโรจน์
153 กันยายน 2560กีฬาเทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง
ทีม 4 คน
163 กันยายน 2560กีฬายิงปืน - ปืนยาวท่านอน บุคคลหญิงนางสาว ธนภรณ์ ยานะ
173 กันยายน 2560กีฬาเทควันโด - ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลชาย รุ่นฟินเวท น้ำหนักไม่เกิน 54 กก.นาย นวพงษ์ มินออน
183 กันยายน 2560กีฬาวูซูประลองยุทธ - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.นางสาว นิรพร ถนอมศักดิ์ศรี
193 กันยายน 2560กีฬาวูซูประลองยุทธ - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.นางสาว ธมลวรรณ หล้าคำมูล
203 กันยายน 2560กีฬาว่ายน้ำ - กบ 200 เมตรนาย ณัฐพงษ์ ปั๋นเกี๋ยง
213 กันยายน 2560กีฬาว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 100 เมตรนาย วรกฤต ตันเฟย
224 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - วิ่งผลัดผสม
ทีม 4 คน
234 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - วิ่ง 200 เมตรนางสาว วริศรา คำหอม
244 กันยายน 2560กีฬาเทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยวนาย ณัฏฐกฤตย์ วงศ์นอก
254 กันยายน 2560กีฬาเทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยวนาย กฤษณะ ไชยพรม
264 กันยายน 2560กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร บุคคลหญิง (18 M. Round Individual Women)นางสาว เสาวนีย์ อนันต์ไพสิฐ
274 กันยายน 2560กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 50-30 เมตร บุคคลชาย (50-30 M. Round Individual Men)นาย มงคล กันทะหลั่น
284 กันยายน 2560กีฬายิงปืน - ปืนยาว 3 ท่า บุคคลหญิงนางสาว อารีรัตน์ กันธิยะ
294 กันยายน 2560กีฬาเทควันโด - ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลชาย รุ่นไลท์เวท น้ำหนักมากกว่า 68 กก. แต่ไม่เกิน 74 กก.นาย นัฐพล หาญยุทธ
304 กันยายน 2560กีฬาเทควันโด - ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลชาย รุ่นเวลเตอร์เวท น้ำหนักมากกว่า 74 กก. แต่ไม่เกิน 80 กก.นาย ชนะพงค์ มนตา
314 กันยายน 2560กีฬาเทควันโด - ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลหญิง รุ่นไลท์เวท น้ำหนักมากกว่า 57 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก.นางสาว ธัญพิชชา ผาคำ
324 กันยายน 2560กีฬาเทควันโด - ประเภทต่อสู้ทีมชาย (Kyearuji) มีน้ำหนักมากกว่า 54 กก. แต่ไม่เกิน 74 กก.
ทีม 5 คน
334 กันยายน 2560กีฬามวยปล้ำ - GR รุ่นน้ำหนักเกิน 71 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.นาย อัศวิน เทพวงค์
344 กันยายน 2560กีฬาว่ายน้ำ - กรรเชียง 50 เมตรปราถนา ชมสะห้าย
354 กันยายน 2560กีฬาเปตอง - คู่ผสม
ทีม 2 คน
364 กันยายน 2560กีฬายูยิตสู - จับล็อคบุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักมากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก.นางสาว มะลิวัลย์ ม่วงป๋อ
375 กันยายน 2560กีฬาเทนนิส - หญิงเดี่ยวนางสาว พัชรินทร์ ประไพพร
385 กันยายน 2560กีฬาเทนนิส - ชายคู่
ทีม 2 คน
395 กันยายน 2560กีฬาเทนนิส - คู่ผสม
ทีม 2 คน
405 กันยายน 2560กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 70 เมตร บุคคลชาย (70 M. Round Individual Men)นาย มงคล กันทะหลั่น
415 กันยายน 2560กีฬามวยไทยสมัครเล่น - รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักต้องเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.นางสาว ณัฏฐิณิชา สุภารัตน์
425 กันยายน 2560กีฬามวยปล้ำ - FS รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก.นาย ปราการ เปรากุล
435 กันยายน 2560กีฬาเนตบอล - ทีมหญิง
ทีม 15 คน
445 กันยายน 2560กีฬาแบดมินตัน - ชายเดี่ยวนาย อภิวัฒน์ อาจมาก
455 กันยายน 2560กีฬาแบดมินตัน - ชายเดี่ยวนาย วรปรัชญ์ ม่านมุงศิลป์
465 กันยายน 2560กีฬาแบดมินตัน - หญิงเดี่ยวนางสาว วรัชยา ม่านมุงศิลป์
475 กันยายน 2560กีฬาแบดมินตัน - หญิงเดี่ยวนางสาว พรสวรรค์ ศรีวงศ์วรรณ์
485 กันยายน 2560กีฬาแบดมินตัน - หญิงคู่
ทีม 2 คน
495 กันยายน 2560กีฬาแบดมินตัน - คู่ผสม
ทีม 2 คน
505 กันยายน 2560กีฬาดาบไทย - กระบี่ทีม ชาย
ทีม 4 คน
515 กันยายน 2560กีฬาปีนหน้าผา - ความยาก (Lead)นาย ศุภชัย การะเกตุ
525 กันยายน 2560กีฬายูยิตสู - ต่อสู้บุคคลชาย รุ่นน้ำหนักมากกว่า 62 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก.นาย ธนกฤต บุญเรือน
535 กันยายน 2560กีฬายูยิตสู - ต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก.นางสาว ลูกน้ำ บุญสอน
545 กันยายน 2560กีฬายูยิตสู - ต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักมากกว่า 55 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก.นางสาว อรชา ไชยเมืองชื่น
556 กันยายน 2560กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลชาย (30 M. Individual Match Men)นาย มงคล กันทะหลั่น
566 กันยายน 2560กีฬายิงปืน - ปืนยาว 3 ท่า บุคคลชายนาย อนุสรณ์ ศิริพันธ์
576 กันยายน 2560กีฬาเปตอง - ทีมหญิง 3 คน
ทีม 4 คน
586 กันยายน 2560กีฬาแฮนด์บอลชายหาด - ทีมหญิง
ทีม 10 คน
596 กันยายน 2560กีฬากาบัดดี้ - กาบัดดี้ในร่ม รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 80 กก. ไม่จำกัดอายุ
ทีม 12 คน
606 กันยายน 2560กีฬาตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง
ทีม 8 คน
616 กันยายน 2560กีฬาวู้ดบอล - ทีมหญิง แบบนับจำนวนการตี (Stroke Competition)
ทีม 6 คน
627 กันยายน 2560กีฬายิมนาสติกศิลป์ - ประเภทบุคคลรวมอุปกรณ์นางสาว กาญจณี กันทะวัง
637 กันยายน 2560กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร บุคคลหญิง (18 M. Individual Match Women)นางสาว เสาวนีย์ อนันต์ไพสิฐ
647 กันยายน 2560กีฬายิงธนู - คันธนูทดกำลังระยะ 18 เมตร บุคคลชาย (18 M. Individual Match Men)นาย อัศนี ยาวิชัย
657 กันยายน 2560กีฬามวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวท น้ำหนักต้องเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.นาย ปราโมทย์ เนาว์ชมภู
667 กันยายน 2560กีฬาบาสเกตบอล - ทีมหญิง
ทีม 15 คน
677 กันยายน 2560กีฬาแฮนด์บอลชายหาด - ทีมชาย
ทีม 10 คน
687 กันยายน 2560กีฬากระบี่กระบอง - อาวุธกระบี่
ทีม 2 คน
697 กันยายน 2560กีฬาปีนหน้าผา - มือเปล่า (Bouldering)นางสาว ธมนวรรณ ปุกคาม
707 กันยายน 2560กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท น้ำหนักต้องเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.นาย ชาญณรงค์ แก้วพรมงาม
718 กันยายน 2560กีฬายิมนาสติกศิลป์ - ประเภทชนะเลิศเฉพาะอุปกรณ์ - ห่วงนิ่งนาย รัฐศาสตร์ กาณบูรณ์
728 กันยายน 2560กีฬายิมนาสติกศิลป์ - ประเภทชนะเลิศเฉพาะอุปกรณ์ - ม้าหูนาย รัฐศาสตร์ กาณบูรณ์
738 กันยายน 2560กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร ทีมชาย (18 M. Team Match Round Team Men)
ทีม 3 คน
748 กันยายน 2560กีฬาแฮนด์บอล - ทีมชาย
ทีม 16 คน
758 กันยายน 2560กีฬาคูราช - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 81.01 กก. แต่ไม่เกิน 90.00 กก.นาย พงษ์ศิริ เสระสาตร์
769 กันยายน 2560กีฬายิมนาสติกศิลป์ - ประเภทชนะเลิศเฉพาะอุปกรณ์ - โต๊ะกระโดดนาย รัฐศาสตร์ กาณบูรณ์
779 กันยายน 2560กีฬายิมนาสติกศิลป์ - ประเภทชนะเลิศเฉพาะอุปกรณ์ - ราวคู่นาย เกริกเกียรติ ทาแกง
789 กันยายน 2560กีฬาลีลาศ - สแตนดาร์ด Class E (1 จังหวะ) Single Dance จังหวะ Waltz
ทีม 2 คน
799 กันยายน 2560กีฬาลีลาศ - ลาติน อเมริกัน Class E (1 จังหวะ) Single Dance จังหวะ Rumba
ทีม 2 คน
809 กันยายน 2560กีฬาวอลเลย์บอล - ทีมหญิง
ทีม 15 คน