การแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 "พลศึกษาเกมส์"
วันที่ 1-10 กันยายน 2560 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี

เหรียญรางวัลของ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง

15
เหรียญทอง
17
เหรียญเงิน
24
เหรียญทองแดง
56
รวม


เหรียญทอง 15 เหรียญ
ลำดับที่ วันที่ ชนิดกีฬา ชื่อนักกีฬา
12 กันยายน 2560กีฬาเทควันโด - ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลชาย รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักมากกว่า 58 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.นาย เฉลิมชัย ดีประสิทธิ์
22 กันยายน 2560กีฬาเทควันโด - ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลชาย รุ่นเฟเธอร์เวท น้ำหนักมากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก.นาย นุชา สุขเย็น
32 กันยายน 2560กีฬาว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 200 เมตรนางสาว สัณห์ฤทัย อรัญศิริ
43 กันยายน 2560กีฬาว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 เมตรนางสาว สัณห์ฤทัย อรัญศิริ
54 กันยายน 2560กีฬาเทควันโด - ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลหญิง รุ่นไลท์เวท น้ำหนักมากกว่า 57 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก.นางสาว รัตนาภรณ์ สุรินาม
64 กันยายน 2560กีฬาเทควันโด - ประเภทต่อสู้ทีมชาย (Kyearuji) มีน้ำหนักมากกว่า 54 กก. แต่ไม่เกิน 74 กก.
ทีม 5 คน
74 กันยายน 2560กีฬาวูซูประลองยุทธ - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 65 กก. แต่ไม่เกิน 70 กก.นาย วรวิทย์ ปัญญาแก้ว
84 กันยายน 2560กีฬาว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 เมตรนางสาว สัณห์ฤทัย อรัญศิริ
94 กันยายน 2560กีฬาว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 400 เมตรนางสาว สัณห์ฤทัย อรัญศิริ
105 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - ทุ่มน้ำหนักนาย สายชล กองกูล
117 กันยายน 2560กีฬาฟันดาบ - ดาบ Sabre บุคคลหญิงนางสาว พจนา สีแตงสุก
127 กันยายน 2560กีฬากระบี่กระบอง - อาวุธพลองไม้ศอก
ทีม 2 คน
139 กันยายน 2560กีฬาฟันดาบ - ดาบ Sabre ทีมหญิง
ทีม 4 คน
149 กันยายน 2560กีฬามวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์มิดเดิ้ลเวท น้ำหนักต้องเกิน 67 กก. แต่ไม่เกิน 71 กก.นาย วรวิทย์ ปัญญาแก้ว
1510 กันยายน 2560กีฬาฟุตซอล - ทีมชาย
ทีม 17 คน


เหรียญเงิน 17 เหรียญ
ลำดับที่ วันที่ ชนิดกีฬา ชื่อนักกีฬา
13 กันยายน 2560กีฬาเทควันโด - ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลชาย รุ่นฟินเวท น้ำหนักไม่เกิน 54 กก.นาย อาทิตย์ รักกะเปา
23 กันยายน 2560กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือบุคคล ชายนาย สุทธิพงษ์ จอยนอก
36 กันยายน 2560กีฬาฟันดาบ - ดาบ Epee บุคคลชายนาย นรากรณ์ รื่นเรณู
46 กันยายน 2560กีฬาฟันดาบ - ดาบ Sabre บุคคลชายนาย ภาณุพัฒน์ ขุนจิตรพัตร
56 กันยายน 2560กีฬากาบัดดี้ - กาบัดดี้ในร่ม รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 80 กก. ไม่จำกัดอายุ
ทีม 12 คน
67 กันยายน 2560กีฬาฟันดาบ - ดาบ Epee บุคคลหญิงนางสาว พรวิมล เดชฤดี
77 กันยายน 2560กีฬาฟันดาบ - ดาบ Sabre บุคคลหญิงนางสาว นันทิยา ธรรมวัตร
87 กันยายน 2560กีฬาฮอกกี้ - ทีมชายในร่ม
ทีม 12 คน
98 กันยายน 2560กีฬาฟันดาบ - ดาบ Foil ทีมชาย
ทีม 4 คน
108 กันยายน 2560กีฬาฟันดาบ - ดาบ Epee ทีมชาย
ทีม 4 คน
118 กันยายน 2560กีฬาฟันดาบ - ดาบ Sabre ทีมชาย
ทีม 4 คน
128 กันยายน 2560กีฬากระบี่กระบอง - อาวุธดาบสองมือ
ทีม 2 คน
138 กันยายน 2560กีฬากระบี่กระบอง - อาวุธพลอง
ทีม 2 คน
149 กันยายน 2560กีฬาฟันดาบ - ดาบ Foil ทีมหญิง
ทีม 4 คน
159 กันยายน 2560กีฬาฟันดาบ - ดาบ Epee ทีมหญิง
ทีม 4 คน
169 กันยายน 2560กีฬาฟุตบอล - ทีมหญิง
ทีม 24 คน
1710 กันยายน 2560กีฬาฟุตซอล - ทีมหญิง
ทีม 17 คน


เหรียญทองแดง 24 เหรียญ
ลำดับที่ วันที่ ชนิดกีฬา ชื่อนักกีฬา
12 กันยายน 2560กีฬาเรือพาย - เรือคยัค 1 คน ระยะ 500 เมตรนางสาว ณัฐธิดา สมเส็จ
22 กันยายน 2560กีฬาเรือพาย - เรือคยัค 2 คน ระยะ 500 เมตร
ทีม 3 คน
33 กันยายน 2560กีฬาเทควันโด - ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลหญิง รุ่นฟลายเวท น้ำหนักมากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.นางสาว พรนิภา คำรัตน์
43 กันยายน 2560กีฬาวูซูประลองยุทธ - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.นาย ธนาวัฒน์ นาคูณ
53 กันยายน 2560กีฬาวูซูประลองยุทธ - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 60 กก. แต่ไม่เกิน 65 กก.นางสาว พันธิตรา คำอุด
63 กันยายน 2560กีฬาเรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 200 เมตร
ทีม 7 คน
73 กันยายน 2560กีฬาเรือพาย - เรือคยัค 1 คน ระยะ 200 เมตรนางสาว ณัฐธิดา สมเส็จ
83 กันยายน 2560กีฬาเรือพาย - เรือคยัค 2 คน ระยะ 200 เมตร
ทีม 3 คน
93 กันยายน 2560กีฬาดาบไทย - กระบี่บุคคล หญิงนางสาว นฤมล กลิ่นจิ๋ว
103 กันยายน 2560กีฬาดาบไทย - กระบี่ คู่ผสม (กระบี่ชาย,กระบี่หญิง)
ทีม 2 คน
114 กันยายน 2560กีฬาดาบไทย - กระบี่บุคคล ชายนาย สุทธิพงษ์ จอยนอก
124 กันยายน 2560กีฬาฮอกกี้ - ทีมหญิงในร่ม
ทีม 7 คน
135 กันยายน 2560กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือทีม ชาย
ทีม 5 คน
146 กันยายน 2560กีฬาฟันดาบ - ดาบ Foil บุคคลชายนาย อัมรินทร์ ป้ายงูเหลือม
156 กันยายน 2560กีฬาฟันดาบ - ดาบ Foil บุคคลชายนาย นรากรณ์ รื่นเรณู
166 กันยายน 2560กีฬาฟันดาบ - ดาบ Epee บุคคลชายนาย สหรัฐ ตินนัง
176 กันยายน 2560กีฬาฟันดาบ - ดาบ Sabre บุคคลชายนาย สุทธิพงษ์ จอยนอก
186 กันยายน 2560กีฬามวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท น้ำหนักต้องเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.นาย คำภีร์ ดียิ่ง
197 กันยายน 2560กีฬาฟันดาบ - ดาบ Foil บุคคลหญิงนางสาว ธนาภรณ์ คงศิลา
207 กันยายน 2560กีฬาฟันดาบ - ดาบ Epee บุคคลหญิงนางสาว ศิริพร มณีคุ้ม
217 กันยายน 2560กีฬาปันจักสีลัต - รุ่น I น้ำหนักมากกว่า 85 กก. และไม่เกิน 90 กก.นาย อานนท์ เค้าแคน
227 กันยายน 2560กีฬามวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวท น้ำหนักต้องเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.นาย สุรสิทธิ์ สุขสำราญ
237 กันยายน 2560กีฬากาบัดดี้ - กาบัดดี้ชายหาด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 80 กก. ไม่จำกัดอายุ
ทีม 6 คน
249 กันยายน 2560กีฬากระบี่กระบอง - อาวุธง้าว
ทีม 2 คน