การแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 "พลศึกษาเกมส์"
วันที่ 1-10 กันยายน 2560 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี

เหรียญรางวัลของ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร

13
เหรียญทอง
19
เหรียญเงิน
30
เหรียญทองแดง
62
รวม


เหรียญทอง 13 เหรียญ
ลำดับที่ วันที่ ชนิดกีฬา ชื่อนักกีฬา
13 กันยายน 2560กีฬาเทควันโด - ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลหญิง รุ่นฟินเวท น้ำหนักไม่เกิน 46 กก.นางสาว นันทัชพร บุญชู
23 กันยายน 2560กีฬาเทควันโด - ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลหญิง รุ่นฟลายเวท น้ำหนักมากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.นางสาว ทักษิณา ดวงเสมอ
34 กันยายน 2560กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร ทีมชาย (18 M. Round Team Men)
ทีม 4 คน
44 กันยายน 2560กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร บุคคลชาย (18 M. Round Individual Men)นาย ธัชชัย นาคอร่ามศรี
54 กันยายน 2560กีฬาวูซูประลองยุทธ - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 48 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก.นาย ฤทธิไกร เจือจันทร์
64 กันยายน 2560กีฬาวูซูประลองยุทธ - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.นาย กิตติศักดิ์ สุขสงวน
77 กันยายน 2560กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร บุคคลชาย (18 M. Individual Match Men)นาย อภิชัย ปะทังวา
87 กันยายน 2560กีฬาคูราช - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 52.01 กก. แต่ไม่เกิน 57.00 กก.นางสาว ณัฎฐณิชา ศศิวิมลพิชญ์
98 กันยายน 2560กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร ทีมหญิง (30 M. Team Match Round Team Women)
ทีม 4 คน
109 กันยายน 2560กีฬายิมนาสติกศิลป์ - ประเภทชนะเลิศเฉพาะอุปกรณ์ - ฟลอเอ็กเซอไซค์นางสาว สุดารัตน์ บาทบำรุง
119 กันยายน 2560กีฬาปันจักสีลัต - รุ่น D น้ำหนักมากกว่า 60 กก. และไม่เกิน 65 กก.นาย ต่วนอภิชาติ รายอคาลี
129 กันยายน 2560กีฬามวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท น้ำหนักต้องเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.นาย ทิวากร เส็มสัน
139 กันยายน 2560กีฬามวยไทยสมัครเล่น - รุ่นมิดเดิ้ลเวท น้ำหนักต้องเกิน 71 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.นาย อาทิตย์ โสดาจันทร์


เหรียญเงิน 19 เหรียญ
ลำดับที่ วันที่ ชนิดกีฬา ชื่อนักกีฬา
12 กันยายน 2560กีฬายูโด - รุ่นน้ำหนักเกิน 73 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก.นาย จีรจิ ทิพย์ไสยาสน์
22 กันยายน 2560กีฬายูโด - รุ่นน้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.นางสาว ณัฎฐณิชา ศศิวิมลพิชญ์
32 กันยายน 2560กีฬาว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 200 เมตรนางสาว รัตนาภรณ์ สิทธิประเสริฐ
44 กันยายน 2560กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร บุคคลหญิง (18 M. Round Individual Women)นางสาว ประกายกานต์ หาญเจริญ
54 กันยายน 2560กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 50-30 เมตร บุคคลหญิง (50-30 M. Round Individual Women)นางสาว นันทิยา คะรุรัมย์
64 กันยายน 2560กีฬาวูซูประลองยุทธ - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45 กก.นาย จตุพล เพ่งพิศ
74 กันยายน 2560กีฬาวูซูประลองยุทธ - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.นาย คำแก้ว ชัยมงคลวรกุล
84 กันยายน 2560กีฬาวูซูประลองยุทธ - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.นาย ณรงค์ศักดิ์ คำสิม
94 กันยายน 2560กีฬาว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 400 เมตรนางสาว รัตนาภรณ์ สิทธิประเสริฐ
105 กันยายน 2560กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 70 เมตร บุคคลหญิง (70 M. Round Individual Women)นางสาว นันทิยา คะรุรัมย์
116 กันยายน 2560กีฬาเปตอง - ทีมชาย 3 คน
ทีม 4 คน
128 กันยายน 2560กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร ทีมชาย (18 M. Team Match Round Team Men)
ทีม 4 คน
138 กันยายน 2560กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร ทีมหญิง (18 M. Team Match Round Team Women)
ทีม 4 คน
149 กันยายน 2560กีฬาปันจักสีลัต - รุ่น S น้ำหนักมากกว่า 40 กก. และไม่เกิน 45 กก.นางสาว ชลธิชา หมอกยา
159 กันยายน 2560กีฬามวยไทยสมัครเล่น - รุ่นพินเวท น้ำหนักต้องเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.นาย อมรรัตน์ ชูลาภ
169 กันยายน 2560กีฬามวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท น้ำหนักต้องเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 63.5 กก.นาย นที ชะนาเทศน์
179 กันยายน 2560กีฬามวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เฮฟวี่เวท น้ำหนักต้องเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก.นาย คงศักดิ์ กงจก
189 กันยายน 2560กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักต้องเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.นางสาว พรรณาพร แก้วพะวงค์
1910 กันยายน 2560กีฬาฟุตซอล - ทีมชาย
ทีม 17 คน


เหรียญทองแดง 30 เหรียญ
ลำดับที่ วันที่ ชนิดกีฬา ชื่อนักกีฬา
13 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - กระโดดค้ำนาย สุชาติ รื่นสุคนธ์
23 กันยายน 2560กีฬายูโด - รุ่นน้ำหนักเกิน 50 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก.นาย ปกรณ์ อีศะรัต
33 กันยายน 2560กีฬายูโด - รุ่นน้ำหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.นาย กิตติพัฒน์ ทองแผ่น
43 กันยายน 2560กีฬาวูซูประลองยุทธ - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 65 กก. แต่ไม่เกิน 70 กก.นาย กฤษฎา พลตื้อ
53 กันยายน 2560กีฬาวูซูประลองยุทธ - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45 กก.นางสาว เกตมณี ชะสิงห์
64 กันยายน 2560กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร ทีมหญิง (18 M. Round Team Women)
ทีม 4 คน
74 กันยายน 2560กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 50-30 เมตร ทีมหญิง (50-30 M. Round Team Women)
ทีม 4 คน
84 กันยายน 2560กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือบุคคล หญิงนางสาว ศิรภัสสร พลายงค์
95 กันยายน 2560กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 70 เมตร ทีมผสม (70 M. Round Team Mixed)
ทีม 4 คน
105 กันยายน 2560กีฬาดาบไทย - กระบี่ทีม ชาย
ทีม 5 คน
115 กันยายน 2560กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือทีม หญิง
ทีม 4 คน
125 กันยายน 2560กีฬายูยิตสู - ต่อสู้บุคคลชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก.นาย ปกรณ์ อีศะรัต
136 กันยายน 2560กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลหญิง (30 M. Individual Match Women)นางสาว นันทิยา คะรุรัมย์
146 กันยายน 2560กีฬารักบี้ฟุตบอล - ทีมชาย 7 คน
ทีม 14 คน
157 กันยายน 2560กีฬายิมนาสติกศิลป์ - ประเภททีมรวมอุปกรณ์
ทีม 3 คน
167 กันยายน 2560กีฬาฟันดาบ - ดาบ Sabre บุคคลหญิงนางสาว ศิรภัสสร พลายงค์
177 กันยายน 2560กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร บุคคลชาย (18 M. Individual Match Men)นาย ธัชชัย นาคอร่ามศรี
187 กันยายน 2560กีฬาปันจักสีลัต - รุ่น S น้ำหนักมากกว่า 40 กก. และไม่เกิน 45 กก.นาย จตุพล เพ่งพิศ
197 กันยายน 2560กีฬาปันจักสีลัต - รุ่น B น้ำหนักมากกว่า 50 กก. และไม่เกิน 55 กก.นาย วัชริศ สังข์คำ
207 กันยายน 2560กีฬาปันจักสีลัต - รุ่น G น้ำหนักมากกว่า 75 กก. และไม่เกิน 80 กก.นาย วรวุฒิ ดีอินทร์
217 กันยายน 2560กีฬาปันจักสีลัต - รุ่น D น้ำหนักมากกว่า 60 กก. และไม่เกิน 65 กก.นางสาว ฐิตาภา เกตุแก้ว
227 กันยายน 2560กีฬามวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์มิดเดิ้ลเวท น้ำหนักต้องเกิน 67 กก. แต่ไม่เกิน 71 กก.นาย ปฏิภาณ บำรุงพนัส
237 กันยายน 2560กีฬาคูราช - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 63.01 กก. แต่ไม่เกิน 70.00 กก.นางสาว ปนัฐฐา รัตน์เรืองมณี
247 กันยายน 2560กีฬารักบี้ฟุตบอล - ทีมชาย 15 คน
ทีม 15 คน
258 กันยายน 2560กีฬาฟันดาบ - ดาบ Epee ทีมชาย
ทีม 4 คน
268 กันยายน 2560กีฬาฟันดาบ - ดาบ Sabre ทีมชาย
ทีม 4 คน
278 กันยายน 2560กีฬาคูราช - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 55.01 กก. แต่ไม่เกิน 60.00 กก.นาย กิตติพัฒน์ ทองแผ่น
289 กันยายน 2560กีฬายิมนาสติกศิลป์ - ประเภทชนะเลิศเฉพาะอุปกรณ์ - คานทรงตัวนางสาว สุดารัตน์ บาทบำรุง
299 กันยายน 2560กีฬาฟันดาบ - ดาบ Epee ทีมหญิง
ทีม 4 คน
309 กันยายน 2560กีฬาฟันดาบ - ดาบ Sabre ทีมหญิง
ทีม 4 คน