การแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 "พลศึกษาเกมส์"
วันที่ 1-10 กันยายน 2560 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี

เหรียญรางวัลของ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ

14
เหรียญทอง
19
เหรียญเงิน
29
เหรียญทองแดง
62
รวม


เหรียญทอง 14 เหรียญ
ลำดับที่ วันที่ ชนิดกีฬา ชื่อนักกีฬา
15 กันยายน 2560กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือทีม ชาย
ทีม 5 คน
25 กันยายน 2560กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือทีม หญิง
ทีม 5 คน
36 กันยายน 2560กีฬาเทนนิส - ชายเดี่ยวนาย พัฒนะพงศ์ บริสุทธิ์พงศ์
46 กันยายน 2560กีฬาเทนนิส - คู่ผสม
ทีม 2 คน
56 กันยายน 2560กีฬาเนตบอล - ทีมหญิง
ทีม 11 คน
68 กันยายน 2560กีฬาคูราช - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 81.01 กก. แต่ไม่เกิน 90.00 กก.นาย บรรเจิด แสงดวง
78 กันยายน 2560กีฬาคูราช - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 57.01 กก. แต่ไม่เกิน 63.00 กก.นางสาว สุนารี จันทร์เจ็ก
88 กันยายน 2560กีฬารักบี้ฟุตบอล - ทีมชาย 7 คน
ทีม 14 คน
99 กันยายน 2560กีฬาปันจักสีลัต - รุ่น E น้ำหนักมากกว่า 65 กก. และไม่เกิน 70 กก.นางสาว นงคพรรณ ทิพย์ทอง
109 กันยายน 2560กีฬาแฮนด์บอลชายหาด - ทีมชาย
ทีม 15 คน
119 กันยายน 2560กีฬาคูราช - ทีมหญิง (น้ำหนักรวมทั้งทีม ไม่เกิน 285 กก.)
ทีม 5 คน
129 กันยายน 2560กีฬารักบี้ฟุตบอล - ทีมชาย 15 คน
ทีม 26 คน
139 กันยายน 2560กีฬาลีลาศ - สแตนดาร์ด Class E (1 จังหวะ) Single Dance จังหวะ Quickstep
ทีม 2 คน
149 กันยายน 2560กีฬาลีลาศ - ลาติน อเมริกัน Class E (1 จังหวะ) Single Dance จังหวะ Jive
ทีม 2 คน


เหรียญเงิน 19 เหรียญ
ลำดับที่ วันที่ ชนิดกีฬา ชื่อนักกีฬา
13 กันยายน 2560กีฬาเปตอง - คู่หญิง
ทีม 2 คน
23 กันยายน 2560กีฬาดาบไทย - กระบี่ คู่ผสม (กระบี่ชาย,กระบี่หญิง)
ทีม 2 คน
34 กันยายน 2560กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือบุคคล หญิงนางสาว สิราภรณ์ น้อยเจริญ
45 กันยายน 2560กีฬาปันจักสีลัต - เดี่ยวปันจักลีลา บุคคลชายนาย สิริวัฒน์ มีพร
55 กันยายน 2560กีฬามวยปล้ำ - FS รุ่นน้ำหนักเกิน 61 กก. แต่ไม่เกิน 65 กก.นาย เจริญมิตร เสนาะถ้อย
65 กันยายน 2560กีฬามวยปล้ำ - FS รุ่นน้ำหนักเกิน 74 กก. แต่ไม่เกิน 86 กก.นาย บรรเจิด แสงดวง
75 กันยายน 2560กีฬาดาบไทย - กระบี่ทีม ชาย
ทีม 5 คน
85 กันยายน 2560กีฬาดาบไทย - กระบี่ทีม หญิง
ทีม 5 คน
96 กันยายน 2560กีฬาเปตอง - ทีมหญิง 3 คน
ทีม 3 คน
107 กันยายน 2560กีฬาคูราช - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 60.01 กก. แต่ไม่เกิน 66.00 กก.นาย เจริญมิตร เสนาะถ้อย
117 กันยายน 2560กีฬาคูราช - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 63.01 กก. แต่ไม่เกิน 70.00 กก.นางสาว ชลธิชา โกษาจันทร์
128 กันยายน 2560กีฬากอล์ฟ - ทีมชาย
ทีม 2 คน
138 กันยายน 2560กีฬาคูราช - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 48.01 กก. แต่ไม่เกิน 52.00 กก.นางสาว ณิชกานต์ สีไส
148 กันยายน 2560กีฬารักบี้ฟุตบอล - ทีมหญิง 7 คน
ทีม 13 คน
159 กันยายน 2560กีฬาปันจักสีลัต - รุ่น C น้ำหนักมากกว่า 55 กก. และไม่เกิน 60 กก.นางสาว สุภาภรณ์ ซิ้มเทียม
169 กันยายน 2560กีฬาแฮนด์บอล - ทีมชาย
ทีม 20 คน
179 กันยายน 2560กีฬาแฮนด์บอล - ทีมหญิง
ทีม 17 คน
189 กันยายน 2560กีฬาแฮนด์บอลชายหาด - ทีมหญิง
ทีม 15 คน
199 กันยายน 2560กีฬาลีลาศ - ลาติน อเมริกัน Class E (1 จังหวะ) Single Dance จังหวะ Cha Cha Cha
ทีม 2 คน


เหรียญทองแดง 29 เหรียญ
ลำดับที่ วันที่ ชนิดกีฬา ชื่อนักกีฬา
11 กันยายน 2560กีฬาวู้ดบอล - ทีมหญิง แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)
ทีม 4 คน
22 กันยายน 2560กีฬาเทนนิส - ทีมชาย
ทีม 4 คน
32 กันยายน 2560กีฬามวยปล้ำ - ชายหาด รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. แต่ไม่เกิน 80 กก.นาย ณัฐกร แป้นทอง
42 กันยายน 2560กีฬายูโด - รุ่นน้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก.นางสาว ณิชกานต์ สีไส
52 กันยายน 2560กีฬาเปตอง - เดี่ยวหญิงนางสาว กมลวรรณ บัวทา
62 กันยายน 2560กีฬาแบดมินตัน - ทีมชาย
ทีม 5 คน
73 กันยายน 2560กีฬามวยปล้ำ - FW รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 44 กก.นางสาว ศิริลักษณ์ อ่องอ้น
83 กันยายน 2560กีฬามวยปล้ำ - FW รุ่นน้ำหนักเกิน 44 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.นางสาว ลลิตา ใจรักษ์
93 กันยายน 2560กีฬามวยปล้ำ - FW รุ่นน้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก.นางสาว ณิชกานต์ สีไส
103 กันยายน 2560กีฬามวยปล้ำ - FW รุ่นน้ำหนักเกิน 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.นางสาว สุนารี จันทร์เจ็ก
113 กันยายน 2560กีฬาวูซูประลองยุทธ - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.นาย สมชาย พืชพันธ์
123 กันยายน 2560กีฬาดาบไทย - กระบี่บุคคล หญิงนางสาว ปทินญา ตรีเนตร
133 กันยายน 2560กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือบุคคล ชายนาย ธวัชชัย ชนังศรี
143 กันยายน 2560กีฬาดาบไทย - กระบี่ คู่ผสม (กระบี่ชาย,กระบี่หญิง)
ทีม 2 คน
154 กันยายน 2560กีฬายกน้ำหนัก - รุ่นเกิน 105 กก. ขึ้นไปนาย อมรเทพ บุญช่วยชู
164 กันยายน 2560กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือบุคคล หญิงนางสาว กนกพร สำราญ
174 กันยายน 2560กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือ คู่ผสม (ดาบสองมือชาย, ดาบสองมือหญิง)
ทีม 2 คน
184 กันยายน 2560กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือ คู่ผสม (ดาบสองมือชาย, ดาบสองมือหญิง)
ทีม 2 คน
195 กันยายน 2560กีฬาเทนนิส - ชายคู่
ทีม 2 คน
206 กันยายน 2560กีฬาตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย
ทีม 6 คน
217 กันยายน 2560กีฬาปันจักสีลัต - รุ่น S น้ำหนักมากกว่า 40 กก. และไม่เกิน 45 กก.นางสาว ญาดา เดชพิพัฒน์
227 กันยายน 2560กีฬาปันจักสีลัต - รุ่น C น้ำหนักมากกว่า 55 กก. และไม่เกิน 60 กก.นางสาว สุภาภรณ์ ซิ้มเทียม
237 กันยายน 2560กีฬาคูราช - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55.00 กก.นาย อานันท์ เจริญพันธ์
247 กันยายน 2560กีฬาคูราช - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 73.01 กก. แต่ไม่เกิน 81.00 กก.นาย ณัฐกร แป้นทอง
257 กันยายน 2560กีฬาคูราช - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 52.01 กก. แต่ไม่เกิน 57.00 กก.นางสาว ลดาวัลย์ ราชประเสริฐ
268 กันยายน 2560กีฬาคูราช - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 55.01 กก. แต่ไม่เกิน 60.00 กก.นาย กนกพล สมบูรณ์
278 กันยายน 2560กีฬาคูราช - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 66.01 กก. แต่ไม่เกิน 73.00 กก.นาย พิรภพ ปิ่นประดิษฐ
288 กันยายน 2560กีฬาฟุตบอล - ทีมชาย
ทีม 24 คน
299 กันยายน 2560กีฬาวอลเลย์บอล - ทีมหญิง
ทีม 12 คน