การแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 "พลศึกษาเกมส์"
วันที่ 1-10 กันยายน 2560 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี

เหรียญรางวัลของ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี

63
เหรียญทอง
42
เหรียญเงิน
54
เหรียญทองแดง
159
รวม


เหรียญทอง 63 เหรียญ
ลำดับที่ วันที่ ชนิดกีฬา ชื่อนักกีฬา
11 กันยายน 2560กีฬาวู้ดบอล - ทีมชาย แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)
ทีม 5 คน
21 กันยายน 2560กีฬาวู้ดบอล - ทีมหญิง แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)
ทีม 5 คน
32 กันยายน 2560กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 63 กก. น้ำหนักตัวเกิน 58 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.นางสาว อมรรัตน์ ปิ่นแก้ว
42 กันยายน 2560กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 69 กก. น้ำหนักตัวเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก.นางสาว รัตนวรรณ์ วามะลุน
52 กันยายน 2560กีฬาเทควันโด - ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลหญิง รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักมากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก.นางสาว ปริยากร รัตนปราณี
62 กันยายน 2560กีฬาเทควันโด - ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลหญิง รุ่นเฟเธอร์เวท น้ำหนักมากกว่า 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.นางสาว นัฐฐา ทัดเกษร
72 กันยายน 2560กีฬายูโด - รุ่นน้ำหนักเกิน 81 กก. แต่ไม่เกิน 90 กก.นาย เมธี แว่นมณี
82 กันยายน 2560กีฬายูโด - รุ่นน้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.นางสาว วนิดา รักสัตย์
92 กันยายน 2560กีฬายูโด - รุ่นน้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก.นางสาว ศศิพิไล ไชยแสง
102 กันยายน 2560กีฬายูโด - รุ่นน้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.นางสาว ศิรามล ดีพุดซา
112 กันยายน 2560กีฬาว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 1,500 เมตรนาย ชยทัต กิจสุนทร
122 กันยายน 2560กีฬาวู้ดบอล - บุคคลชาย แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)นาย เกียรติศักดิ์ แสงฤทธิ์
132 กันยายน 2560กีฬาวู้ดบอล - บุคคลหญิง แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)นางสาว ธัญชนก สารีพันธุ์
143 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - กระโดดไกลนาย จิรพนธ์ สุธรรมมา
153 กันยายน 2560กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 85 กก. น้ำหนักตัวเกิน 77 กก. แต่ไม่เกิน 85 กก.นาย บัญญัติ ท้าวนอก
163 กันยายน 2560กีฬาเทนนิส - ทีมชาย
ทีม 5 คน
173 กันยายน 2560กีฬายูโด - รุ่นน้ำหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.นาย ศักดิ์ปัญญา ลิ้นจี่
183 กันยายน 2560กีฬายูโด - รุ่นน้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 66 กก. นาย ธนาธิป เกตุโชติ
194 กันยายน 2560กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 50-30 เมตร บุคคลชาย (50-30 M. Round Individual Men)นาย ใหม่ มีราศรี
204 กันยายน 2560กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 50-30 เมตร ทีมชาย (50-30 M. Round Team Men)
ทีม 4 คน
214 กันยายน 2560กีฬาว่ายน้ำ - เดี่ยวผสม 200 เมตรนางสาว ชัญญา คงชะนะ
224 กันยายน 2560กีฬาเปตอง - คู่ผสม
ทีม 2 คน
234 กันยายน 2560กีฬายูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักมากกว่า 62 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก.นาย ธนาธิป เกตุโชติ
244 กันยายน 2560กีฬายูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักมากกว่า 77 กก. แต่ไม่เกิน 85 กก.นาย เมธี แว่นมณี
254 กันยายน 2560กีฬายูยิตสู - จับล็อคบุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก.นางสาว วนิดา รักสัตย์
264 กันยายน 2560กีฬายูยิตสู - จับล็อคบุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักมากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก.นางสาว ศิรามล ดีพุดซา
275 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ทีม 6 คน
285 กันยายน 2560กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 70 เมตร บุคคลชาย (70 M. Round Individual Men)นาย ใหม่ มีราศรี
295 กันยายน 2560กีฬายูยิตสู - ต่อสู้บุคคลชาย รุ่นน้ำหนักมากกว่า 56 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก.นาย ศตวรรษ นามจำปา
305 กันยายน 2560กีฬายูยิตสู - ต่อสู้บุคคลชาย รุ่นน้ำหนักมากกว่า 62 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก.นาย ธนาธิป เกตุโชติ
315 กันยายน 2560กีฬายูยิตสู - ต่อสู้บุคคลชาย รุ่นน้ำหนักมากกว่า 69 กก. แต่ไม่เกิน 77 กก.นาย บรรพต เลิศไธสง
325 กันยายน 2560กีฬายูยิตสู - ต่อสู้บุคคลชาย รุ่นน้ำหนักมากกว่า 77 กก. แต่ไม่เกิน 85 กก.นาย เมธี แว่นมณี
335 กันยายน 2560กีฬายูยิตสู - ต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักมากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก.นางสาว ศิรามล ดีพุดซา
345 กันยายน 2560กีฬายูยิตสู - ต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักมากกว่า 55 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก.นางสาว ธนารีย์ วงษ์จันทร์
356 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตรนาย ภานุวัฒน์ ขวัญยืน
366 กันยายน 2560กีฬาฟันดาบ - ดาบ Foil บุคคลชายนาย ชลณสัล มายะการ
376 กันยายน 2560กีฬาฟันดาบ - ดาบ Epee บุคคลชายนาย เกียรติเพชร ชูสิน
386 กันยายน 2560กีฬาฟันดาบ - ดาบ Sabre บุคคลชายนาย เฉลิมศักดิ์ ทองประดับ
396 กันยายน 2560กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลชาย (30 M. Individual Match Men)นาย ใหม่ มีราศรี
406 กันยายน 2560กีฬาเซปักตะกร้อ - ทีมชุดหญิง
ทีม 15 คน
416 กันยายน 2560กีฬาวู้ดบอล - ทีมหญิง แบบนับจำนวนการตี (Stroke Competition)
ทีม 6 คน
426 กันยายน 2560กีฬาวู้ดบอล - บุคคลหญิง แบบนับจำนวนการตี (Stroke Competition)นางสาว ปาลิดา ค้างคีรี
437 กันยายน 2560กีฬาฟันดาบ - ดาบ Foil บุคคลหญิงนางสาว วิภาวีร์ น้ำโมง
447 กันยายน 2560กีฬาฟันดาบ - ดาบ Epee บุคคลหญิงนางสาว ศศิภรณ์ พูนเกตุ
457 กันยายน 2560กีฬาคูราช - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55.00 กก.นาย ฉัตรชัย ฤทธิเดชะ
467 กันยายน 2560กีฬาคูราช - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 60.01 กก. แต่ไม่เกิน 66.00 กก.นาย ธนาธิป เกตุโชติ
477 กันยายน 2560กีฬาคูราช - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 44.01 กก. แต่ไม่เกิน 48.00 กก.นางสาว วนิดา รักสัตย์
487 กันยายน 2560กีฬาฮอกกี้ - ทีมหญิงในร่ม
ทีม 12 คน
498 กันยายน 2560กีฬาฟันดาบ - ดาบ Foil ทีมชาย
ทีม 4 คน
508 กันยายน 2560กีฬาฟันดาบ - ดาบ Epee ทีมชาย
ทีม 4 คน
518 กันยายน 2560กีฬาฟันดาบ - ดาบ Sabre ทีมชาย
ทีม 4 คน
528 กันยายน 2560กีฬาเซปักตะกร้อ - ทีมเดียวหญิง
ทีม 8 คน
538 กันยายน 2560กีฬาบาสเกตบอล - ทีมหญิง
ทีม 12 คน
548 กันยายน 2560กีฬากระบี่กระบอง - อาวุธพลอง
ทีม 2 คน
558 กันยายน 2560กีฬาคูราช - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 55.01 กก. แต่ไม่เกิน 60.00 กก.นาย ศักดิ์ปัญญา ลิ้นจี่
568 กันยายน 2560กีฬาคูราช - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 48.01 กก. แต่ไม่เกิน 52.00 กก.นางสาว ศศิพิไล ไชยแสง
579 กันยายน 2560กีฬาฟันดาบ - ดาบ Foil ทีมหญิง
ทีม 4 คน
589 กันยายน 2560กีฬาฟันดาบ - ดาบ Epee ทีมหญิง
ทีม 4 คน
599 กันยายน 2560กีฬาปันจักสีลัต - รุ่น G น้ำหนักมากกว่า 75 กก. และไม่เกิน 80 กก.นาย อานนท์ งามขำ
609 กันยายน 2560กีฬากระบี่กระบอง - อาวุธง้าว
ทีม 2 คน
619 กันยายน 2560กีฬาคูราช - ทีมชาย (น้ำหนักรวมทั้งทีม ไม่เกิน 365 กก.)
ทีม 5 คน
629 กันยายน 2560กีฬาฟุตบอล - ทีมหญิง
ทีม 22 คน
639 กันยายน 2560กีฬาลีลาศ - ลาติน อเมริกัน Class E (1 จังหวะ) Single Dance จังหวะ Rumba
ทีม 2 คน


เหรียญเงิน 42 เหรียญ
ลำดับที่ วันที่ ชนิดกีฬา ชื่อนักกีฬา
12 กันยายน 2560กีฬาเทควันโด - ท่าร่ายรำ (Poomsae) ท่าร่ายรำคู่ผสม
ทีม 2 คน
22 กันยายน 2560กีฬายูโด - รุ่นน้ำหนักเกิน 66 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก.นาย บรรพต เลิศไธสง
32 กันยายน 2560กีฬายูโด - รุ่นน้ำหนักเกิน 100 กก.นาย วชิรวิทย์ มุระดา
42 กันยายน 2560กีฬาว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 200 เมตรนาย ชยทัต กิจสุนทร
52 กันยายน 2560กีฬาว่ายน้ำ - เดี่ยวผสม 400 เมตรนาย ชยทัต กิจสุนทร
62 กันยายน 2560กีฬาว่ายน้ำ - กรรเชียง 100 เมตรนางสาว ฐิติรัตน์ บุญรอด
72 กันยายน 2560กีฬาว่ายน้ำ - ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 100 เมตร
ทีม 4 คน
82 กันยายน 2560กีฬาวู้ดบอล - บุคคลหญิง แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)นางสาว ศิริวรรณ ค้างคีรี
93 กันยายน 2560กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 75 กก. น้ำหนักตัวเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.นางสาว พรธิตา หมูทอง
103 กันยายน 2560กีฬาเทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง
ทีม 4 คน
113 กันยายน 2560กีฬายูโด - ประเภทท่าทุ่มมาตรฐานหญิง JU-NO-KATA (คู่)
ทีม 2 คน
123 กันยายน 2560กีฬาว่ายน้ำ - ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 200 เมตร
ทีม 4 คน
133 กันยายน 2560กีฬาเปตอง - เดี่ยวชายนาย สิทธิพร แสงสุริยะ
143 กันยายน 2560กีฬาแบดมินตัน - ทีมชาย
ทีม 7 คน
154 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - วิ่ง 200 เมตรนาย ชัชวาล โรจนวิภาต
164 กันยายน 2560กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร ทีมชาย (18 M. Round Team Men)
ทีม 4 คน
174 กันยายน 2560กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร ทีมหญิง (18 M. Round Team Women)
ทีม 4 คน
184 กันยายน 2560กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 50-30 เมตร ทีมหญิง (50-30 M. Round Team Women)
ทีม 4 คน
194 กันยายน 2560กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร บุคคลชาย (18 M. Round Individual Men)นาย จักรพรรณ ศักดิ์แก้ว
204 กันยายน 2560กีฬาว่ายน้ำ - เดี่ยวผสม 200 เมตรนาย ชยทัต กิจสุนทร
214 กันยายน 2560กีฬายูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก.นาย ฉัตรชัย ฤทธิเดชะ
224 กันยายน 2560กีฬายูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักมากกว่า 56 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก.นาย คุณานนต์ ฉายชัยภูมิ
234 กันยายน 2560กีฬายูยิตสู - จับล็อคบุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักมากกว่า 55 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก.นางสาว ธิดามาศ วรรณภักดี
245 กันยายน 2560กีฬายิงธนู - คันธนูทดกำลังระยะ 18 เมตร บุคคลหญิง (18 M. Round Individual Women)นางสาว สุมาตรา เสนา
255 กันยายน 2560กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 70 เมตร ทีมผสม (70 M. Round Team Mixed)
ทีม 4 คน
265 กันยายน 2560กีฬาแบดมินตัน - หญิงคู่
ทีม 2 คน
276 กันยายน 2560กีฬาเทนนิส - ชายเดี่ยวนาย กิจพิเชษฐ ปิ่นทอง
286 กันยายน 2560กีฬาเทนนิส - หญิงเดี่ยวนางสาว รวินันท์ โอวาท
296 กันยายน 2560กีฬาเทนนิส - ชายคู่
ทีม 2 คน
306 กันยายน 2560กีฬาเทนนิส - คู่ผสม
ทีม 2 คน
316 กันยายน 2560กีฬาฟันดาบ - ดาบ Foil บุคคลชายนาย เฉลิมศักดิ์ ทองประดับ
326 กันยายน 2560กีฬาวู้ดบอล - ทีมชาย แบบนับจำนวนการตี (Stroke Competition)
ทีม 6 คน
337 กันยายน 2560กีฬาฟันดาบ - ดาบ Foil บุคคลหญิงนางสาว ศศิภรณ์ พูนเกตุ
347 กันยายน 2560กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร บุคคลชาย (18 M. Individual Match Men)นาย อนันต์สิทธิ์ นามดี
357 กันยายน 2560กีฬายิงธนู - คันธนูทดกำลังระยะ 18 เมตร บุคคลหญิง (18 M. Individual Match Women)นางสาว สุมาตรา เสนา
367 กันยายน 2560กีฬากระบี่กระบอง - อาวุธสามบาน
ทีม 3 คน
377 กันยายน 2560กีฬากระบี่กระบอง - อาวุธพลองไม้ศอก
ทีม 2 คน
387 กันยายน 2560กีฬาฮอกกี้ - ทีมชายกลางแจ้ง
ทีม 18 คน
398 กันยายน 2560กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร ทีมชาย (30 M. Team Match Round Team Men)
ทีม 4 คน
408 กันยายน 2560กีฬาเซปักตะกร้อ - ทีมคู่หญิง
ทีม 6 คน
418 กันยายน 2560กีฬาตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวหญิง ชายหาด
ทีม 8 คน
429 กันยายน 2560กีฬาปันจักสีลัต - รุ่น J น้ำหนักมากกว่า 90 กก. และไม่เกิน 95 กก.นาย พีระศักดิ์ สันป่าแก้ว


เหรียญทองแดง 54 เหรียญ
ลำดับที่ วันที่ ชนิดกีฬา ชื่อนักกีฬา
12 กันยายน 2560กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 69 กก. น้ำหนักตัวเกิน 62 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก.นาย คมกริช สาทร
22 กันยายน 2560กีฬาเทควันโด - ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลชาย รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักมากกว่า 58 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.นาย นันทวัฒน์ วงศ์กำปั่น
32 กันยายน 2560กีฬาเทควันโด - ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลชาย รุ่นเฟเธอร์เวท น้ำหนักมากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก.นาย กฤษณะพงษ์ พวงเจริญ
42 กันยายน 2560กีฬาเทควันโด - ท่าร่ายรำ (Poomsae) ท่าร่ายรำชายนาย อุ้มบุญ โคกขุนทด
52 กันยายน 2560กีฬาเทควันโด - ท่าร่ายรำ (Poomsae) ท่าร่ายรำหญิงนางสาว ปริยากร รัตนปราณี
62 กันยายน 2560กีฬาว่ายน้ำ - กบ 50 เมตรนาย จักราวุธ ดงบัง
72 กันยายน 2560กีฬาว่ายน้ำ - ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 100 เมตร
ทีม 4 คน
82 กันยายน 2560กีฬาว่ายน้ำ - กบ 50 เมตรนางสาว ฐิติรัตน์ บุญรอด
92 กันยายน 2560กีฬาแบดมินตัน - ทีมหญิง
ทีม 5 คน
102 กันยายน 2560กีฬาวู้ดบอล - บุคคลชาย แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)นาย ภานุวัตร กันพ่วง
112 กันยายน 2560กีฬาวู้ดบอล - บุคคลชาย แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)นาย นพดล ศิริคง
122 กันยายน 2560กีฬาวู้ดบอล - บุคคลหญิง แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)นางสาว สารินี จำประยูร
133 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - วิ่ง 10,000 เมตรนาย ทรงกฤษณ์ หอมเสมอ
143 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - วิ่ง 100 เมตรนางสาว จุไรรัตน์ สิริสุขะ
153 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - วิ่ง 400 เมตรนางสาว ชลิตา ชมสีดา
163 กันยายน 2560กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 75 กก. น้ำหนักตัวเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.นางสาว อลิษา รุ่งโรจน์
173 กันยายน 2560กีฬาเทควันโด - ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลชาย รุ่นฟลายเวท น้ำหนักมากกว่า 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก.นาย อุ้มบุญ โคกขุนทด
183 กันยายน 2560กีฬาว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 เมตรนาย จักราวุธ ดงบัง
193 กันยายน 2560กีฬาว่ายน้ำ - ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 200 เมตร
ทีม 4 คน
203 กันยายน 2560กีฬาว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 เมตรนางสาว ชัญญา คงชะนะ
214 กันยายน 2560กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 105 กก. น้ำหนักตัวเกิน 94 กก. แต่ไม่เกิน 105 กก.นาย เกียรติศักดิ์ ชาติกูล
224 กันยายน 2560กีฬาเทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
ทีม 2 คน
234 กันยายน 2560กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 50-30 เมตร บุคคลหญิง (50-30 M. Round Individual Women)นางสาว กุลกันยา มงคล
244 กันยายน 2560กีฬาว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 เมตรนาย สรรค์วรุฒม์ ชำนาญไพร
254 กันยายน 2560กีฬาว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 50 เมตรนาย จักราวุธ ดงบัง
264 กันยายน 2560กีฬาว่ายน้ำ - เดี่ยวผสม 200 เมตรนาย ณฐภัทร ชาตรูประมัย
274 กันยายน 2560กีฬาว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 50 เมตรนางสาว ชัญญา คงชะนะ
284 กันยายน 2560กีฬาว่ายน้ำ - ผลัดผสม 4 x 100 เมตร
ทีม 4 คน
294 กันยายน 2560กีฬายูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 94 กก. ขึ้นไปนาย วชิรวิทย์ มุระดา
305 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - วิ่ง 5,000 เมตรนาย ทรงกฤษณ์ หอมเสมอ
315 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตรนางสาว ชลิตา ชมสีดา
325 กันยายน 2560กีฬาเทนนิส - ชายเดี่ยวนาย ฐิติพัฒน์ เศวตรพนิต
335 กันยายน 2560กีฬายิงธนู - คันธนูทดกำลังระยะ 18 เมตร บุคคลชาย (18 M. Round Individual Men)นาย บุรัสกร พรหมศิลป์
345 กันยายน 2560กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 70 เมตร บุคคลหญิง (70 M. Round Individual Women)นางสาว พรไพรินทร์ อุดมรุ่ง
355 กันยายน 2560กีฬาเปตอง - สุดยอดความแม่นยำชายนาย สิทธิพร แสงสุริยะ
365 กันยายน 2560กีฬาแบดมินตัน - ชายคู่
ทีม 2 คน
375 กันยายน 2560กีฬายูยิตสู - ต่อสู้บุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 94 กก. ขึ้นไปนาย วชิรวิทย์ มุระดา
386 กันยายน 2560กีฬาเปตอง - ทีมหญิง 3 คน
ทีม 4 คน
396 กันยายน 2560กีฬาวู้ดบอล - บุคคลหญิง แบบนับจำนวนการตี (Stroke Competition)นางสาว อัญชลี ค้างคีรี
407 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ทีม 6 คน
417 กันยายน 2560กีฬายิงธนู - คันธนูทดกำลังระยะ 18 เมตร บุคคลหญิง (18 M. Individual Match Women)นางสาว พรไพรินทร์ อุดมรุ่ง
427 กันยายน 2560กีฬาคาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (KUMITE) รุ่นน้ำหนักมากกว่า 84 กก.นาย ฐากร เสือสกุล
437 กันยายน 2560กีฬาบาสเกตบอล - ทีมชาย
ทีม 12 คน
447 กันยายน 2560กีฬากระบี่กระบอง - อาวุธกระบี่
ทีม 2 คน
458 กันยายน 2560กีฬากอล์ฟ - ทีมหญิง
ทีม 2 คน
468 กันยายน 2560กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร ทีมหญิง (18 M. Team Match Round Team Women)
ทีม 4 คน
478 กันยายน 2560กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร ทีมหญิง (30 M. Team Match Round Team Women)
ทีม 4 คน
488 กันยายน 2560กีฬากระบี่กระบอง - อาวุธดาบสองมือ
ทีม 2 คน
498 กันยายน 2560กีฬาคูราช - รุ่นน้ำหนักเกิน 100.00 กก. ขึ้นไปนาย วชิรวิทย์ มุระดา
508 กันยายน 2560กีฬาฟุตบอล - ทีมชาย
ทีม 25 คน
519 กันยายน 2560กีฬากระบี่กระบอง - อาวุธอื่น ๆ
ทีม 2 คน
529 กันยายน 2560กีฬากระบี่กระบอง - อาวุธง้าว
ทีม 2 คน
539 กันยายน 2560กีฬากระบี่กระบอง - อาวุธอื่น ๆ
ทีม 2 คน
549 กันยายน 2560กีฬาลีลาศ - ลาติน อเมริกัน Class E Beginner (1 จังหวะ) จังหวะ Jive
ทีม 2 คน