การแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 "พลศึกษาเกมส์"
วันที่ 1-10 กันยายน 2560 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี

เหรียญรางวัลของ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา

6
เหรียญทอง
5
เหรียญเงิน
15
เหรียญทองแดง
26
รวม


เหรียญทอง 6 เหรียญ
ลำดับที่ วันที่ ชนิดกีฬา ชื่อนักกีฬา
15 กันยายน 2560กีฬาปันจักสีลัต - เดี่ยวปันจักลีลา บุคคลชายนาย อิสลามี วานิ
29 กันยายน 2560กีฬาปันจักสีลัต - รุ่น B น้ำหนักมากกว่า 50 กก. และไม่เกิน 55 กก.นาย ฟาฎิล ดามะ
39 กันยายน 2560กีฬาปันจักสีลัต - รุ่น C น้ำหนักมากกว่า 55 กก. และไม่เกิน 60 กก.นาย ซอบรี เจะนิ
49 กันยายน 2560กีฬาปันจักสีลัต - รุ่น E น้ำหนักมากกว่า 65 กก. และไม่เกิน 70 กก.นาย กูอิบรอเฮม กูบาฮา
59 กันยายน 2560กีฬาปันจักสีลัต - รุ่น A น้ำหนักมากกว่า 45 กก. และไม่เกิน 50 กก.นางสาว อัสมา เจ๊ะมะ
69 กันยายน 2560กีฬาปันจักสีลัต - รุ่น C น้ำหนักมากกว่า 55 กก. และไม่เกิน 60 กก.นางสาว ปภาวิณี เกื้อก่อบุญ


เหรียญเงิน 5 เหรียญ
ลำดับที่ วันที่ ชนิดกีฬา ชื่อนักกีฬา
19 กันยายน 2560กีฬาฟันดาบ - ดาบ Sabre ทีมหญิง
ทีม 4 คน
29 กันยายน 2560กีฬาปันจักสีลัต - รุ่น S น้ำหนักมากกว่า 40 กก. และไม่เกิน 45 กก.นาย กิตติศักดิ์ อาแว
39 กันยายน 2560กีฬาปันจักสีลัต - รุ่น H น้ำหนักมากกว่า 80 กก. และไม่เกิน 85 กก.นาย มาฮาซัน สะอิ
49 กันยายน 2560กีฬาปันจักสีลัต - รุ่น I น้ำหนักมากกว่า 85 กก. และไม่เกิน 90 กก.นาย ยากูรมาน บายอ
59 กันยายน 2560กีฬาปันจักสีลัต - รุ่น D น้ำหนักมากกว่า 60 กก. และไม่เกิน 65 กก.นางสาว อรญา ชูสุวรรณ์


เหรียญทองแดง 15 เหรียญ
ลำดับที่ วันที่ ชนิดกีฬา ชื่อนักกีฬา
12 กันยายน 2560กีฬาเทนนิส - ทีมหญิง
ทีม 4 คน
22 กันยายน 2560กีฬาเทควันโด - ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลหญิง รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักมากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก.นางสาว ชฎาพร สังเกตุ
33 กันยายน 2560กีฬาเทควันโด - ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลชาย รุ่นฟลายเวท น้ำหนักมากกว่า 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก.นาย ปาณชัย ประทุมวัตร์
45 กันยายน 2560กีฬาปันจักสีลัต - เดี่ยวปันจักลีลา บุคคลชายนาย แวอัดดิลัน แวเด็ง
56 กันยายน 2560กีฬามวยไทยสมัครเล่น - รุ่นพินเวท น้ำหนักต้องเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.นาย มูฮัมหมัดบูคอรี มูดอ
67 กันยายน 2560กีฬาฟันดาบ - ดาบ Sabre บุคคลหญิงนางสาว ฮายาตี จุนเด็น
77 กันยายน 2560กีฬาปันจักสีลัต - รุ่น E น้ำหนักมากกว่า 65 กก. และไม่เกิน 70 กก.นาย กูอิบรอเฮม กูบาฮา
87 กันยายน 2560กีฬาปันจักสีลัต - รุ่น A น้ำหนักมากกว่า 45 กก. และไม่เกิน 50 กก.นางสาว อัสมา เจ๊ะมะ
97 กันยายน 2560กีฬาปันจักสีลัต - รุ่น E น้ำหนักมากกว่า 65 กก. และไม่เกิน 70 กก.นางสาว สุวิชาดา พรุเพชรแก้ว
107 กันยายน 2560กีฬามวยไทยสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท น้ำหนักต้องเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.นาย จารุวัตร จันทร์หอม
117 กันยายน 2560กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นพินเวท น้ำหนักต้องเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.นางสาว อารีนา แวหามะ
128 กันยายน 2560กีฬาฟันดาบ - ดาบ Foil ทีมชาย
ทีม 4 คน
138 กันยายน 2560กีฬาฟันดาบ - ดาบ Epee ทีมชาย
ทีม 4 คน
148 กันยายน 2560กีฬาฟันดาบ - ดาบ Sabre ทีมชาย
ทีม 4 คน
159 กันยายน 2560กีฬาฟันดาบ - ดาบ Foil ทีมหญิง
ทีม 4 คน