การแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 "พลศึกษาเกมส์"
วันที่ 1-10 กันยายน 2560 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี

เหรียญรางวัลของ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง

17
เหรียญทอง
29
เหรียญเงิน
43
เหรียญทองแดง
89
รวม


เหรียญทอง 17 เหรียญ
ลำดับที่ วันที่ ชนิดกีฬา ชื่อนักกีฬา
12 กันยายน 2560กีฬายิงปืน - ปืนยาวอัดลม ทีมหญิง
ทีม 4 คน
22 กันยายน 2560กีฬามวยปล้ำ - ชายหาด รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไปนางสาว ปวีสุดา หารละคร
32 กันยายน 2560กีฬายูโด - รุ่นน้ำหนักเกิน 66 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก.นาย ธิติ กุมภาพันธ์
42 กันยายน 2560กีฬายูโด - รุ่นน้ำหนักเกิน 73 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก.นาย ศรราม เจ้งฮ้อ
52 กันยายน 2560กีฬายูโด - รุ่นน้ำหนักเกิน 90 กก. แต่ไม่เกิน 100 กก.นาย เสกสรร จันทร์พุ่ม
62 กันยายน 2560กีฬายูโด - รุ่นน้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.นางสาว สิริพร ลุ้งบ้าน
73 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - วิ่ง 400 เมตรนาย ณัฐพงศ์ ขนอม
83 กันยายน 2560กีฬายิงปืน - ปืนยาวท่านอน บุคคลหญิงนางสาว กิรติ ช่วยมั่ง
93 กันยายน 2560กีฬายิงปืน - ปืนยาวท่านอน ทีมหญิง
ทีม 4 คน
103 กันยายน 2560กีฬามวยปล้ำ - FW รุ่นน้ำหนักเกิน 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.นางสาว สาลิณี ศรีสมบัติ
113 กันยายน 2560กีฬายูโด - ประเภทท่าทุ่มมาตรฐานหญิง JU-NO-KATA (คู่)
ทีม 2 คน
124 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - กระโดดสูงนาย ณรงค์ฤทธิ์ เกตุแสง
134 กันยายน 2560กีฬายิงปืน - ปืนยาว 3 ท่า บุคคลหญิงนางสาว กิรติ ช่วยมั่ง
144 กันยายน 2560กีฬายิงปืน - ปืนยาว 3 ท่า ทีมหญิง
ทีม 4 คน
157 กันยายน 2560กีฬาคูราช - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 73.01 กก. แต่ไม่เกิน 81.00 กก.นาย ศรราม เจ้งฮ้อ
167 กันยายน 2560กีฬาคูราช - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 63.01 กก. แต่ไม่เกิน 70.00 กก.นางสาว สายธาร สมจริง
178 กันยายน 2560กีฬาคูราช - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 66.01 กก. แต่ไม่เกิน 73.00 กก.นาย ธิติ กุมภาพันธ์


เหรียญเงิน 29 เหรียญ
ลำดับที่ วันที่ ชนิดกีฬา ชื่อนักกีฬา
12 กันยายน 2560กีฬายิงปืน - ปืนยาวอัดลม บุคคลหญิงนางสาว รังสิมา ใจบุญ
22 กันยายน 2560กีฬามวยปล้ำ - ชายหาด รุ่นน้ำหนักเกิน 80 กก. ขึ้นไปนาย สุเมธ อภัยรัตน์
32 กันยายน 2560กีฬามวยปล้ำ - ชายหาด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก.นางสาว บุษกร พันรังสี
42 กันยายน 2560กีฬามวยปล้ำ - ชายหาด รุ่นน้ำหนักเกิน 50 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.นางสาว จันจิรา ทองจันทร์
52 กันยายน 2560กีฬายูโด - รุ่นน้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก.นางสาว สุชาดา สุขเลื้อง
63 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - วิ่ง 100 เมตรนาย อัษฎาวุธ แก้วขุนทอง
73 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - กระโดดไกลนาย ชัยยา สุขขา
83 กันยายน 2560กีฬามวยปล้ำ - FW รุ่นน้ำหนักเกิน 44 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.นางสาว สุกันยา เศรษฐขาว
93 กันยายน 2560กีฬายูโด - รุ่นน้ำหนักเกิน 50 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก.นาย โอฬาร คงความสุข
104 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - วิ่งผลัดผสม
ทีม 6 คน
114 กันยายน 2560กีฬามวยปล้ำ - GR รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 59 กก.นาย ชนันธร คงหวัง
124 กันยายน 2560กีฬาวูซูประลองยุทธ - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.นางสาว ปาลิณี ภูมิเดช
134 กันยายน 2560กีฬายูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักมากกว่า 77 กก. แต่ไม่เกิน 85 กก.นาย ภาณุ เจนชัย
144 กันยายน 2560กีฬายูยิตสู - จับล็อคบุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักมากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก.นางสาว สุชาดา พรหมณี
155 กันยายน 2560กีฬายูยิตสู - ต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก.นางสาว สุกัญญา หลำโส๊ะ
167 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ทีม 6 คน
177 กันยายน 2560กีฬาคาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (KUMITE) รุ่นน้ำหนักมากกว่า 84 กก.นาย พิสิฐ เอียดนุ่น
187 กันยายน 2560กีฬาคาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (KUMITE) รุ่นน้ำหนักมากกว่า 55 กก. แต่ไม่เกิน 61 กก.นางสาว วรัญญา หวันสู
197 กันยายน 2560กีฬาคูราช - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55.00 กก.นาย โอฬาร คงความสุข
207 กันยายน 2560กีฬาคูราช - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 44.01 กก. แต่ไม่เกิน 48.00 กก.นางสาว สุชาดา สุขเลื้อง
218 กันยายน 2560กีฬาคูราช - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 90.01 กก. แต่ไม่เกิน 100.00 กก.นาย เสกสรร จันทร์พุ่ม
229 กันยายน 2560กีฬาปันจักสีลัต - รุ่น A น้ำหนักมากกว่า 45 กก. และไม่เกิน 50 กก.นาย สัมพันธ์ สงขาว
239 กันยายน 2560กีฬาปันจักสีลัต - รุ่น B น้ำหนักมากกว่า 50 กก. และไม่เกิน 55 กก.นาย ภาณุพงศ์ หมื่นอาด
249 กันยายน 2560กีฬาปันจักสีลัต - รุ่น D น้ำหนักมากกว่า 60 กก. และไม่เกิน 65 กก.นาย ศิริศักดิ์ บัวสว่าง
259 กันยายน 2560กีฬาปันจักสีลัต - รุ่น E น้ำหนักมากกว่า 65 กก. และไม่เกิน 70 กก.นาย ฤทธิชัย สุขสะปาน
269 กันยายน 2560กีฬาปันจักสีลัต - รุ่น A น้ำหนักมากกว่า 45 กก. และไม่เกิน 50 กก.นางสาว รัชนีกร ทวยหาญ
279 กันยายน 2560กีฬาปันจักสีลัต - รุ่น B น้ำหนักมากกว่า 50 กก. และไม่เกิน 55 กก.นางสาว ประภัสสร ทองกุ้ง
289 กันยายน 2560กีฬาคูราช - ทีมชาย (น้ำหนักรวมทั้งทีม ไม่เกิน 365 กก.)
ทีม 4 คน
299 กันยายน 2560กีฬาคูราช - ทีมหญิง (น้ำหนักรวมทั้งทีม ไม่เกิน 285 กก.)
ทีม 5 คน


เหรียญทองแดง 43 เหรียญ
ลำดับที่ วันที่ ชนิดกีฬา ชื่อนักกีฬา
12 กันยายน 2560กีฬาเทควันโด - ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลชาย รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักมากกว่า 58 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.นาย สิทธิชัย สงชัย
22 กันยายน 2560กีฬาเทควันโด - ท่าร่ายรำ (Poomsae) ท่าร่ายรำคู่ผสม
ทีม 2 คน
32 กันยายน 2560กีฬามวยปล้ำ - ชายหาด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก.นาย ปาริชาติ สุวรรณโณ
42 กันยายน 2560กีฬามวยปล้ำ - ชายหาด รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. แต่ไม่เกิน 80 กก.นาย ภูริเดช พลประสิทธิ์
53 กันยายน 2560กีฬายิงปืน - ปืนสั้นอัดลม บุคคลหญิงนางสาว สายทิพย์ สงเสือ
63 กันยายน 2560กีฬายิงปืน - ปืนสั้นอัดลม ทีมหญิง
ทีม 4 คน
73 กันยายน 2560กีฬายูโด - ประเภทท่าทุ่มมาตรฐานชาย NAGE-NO-KATA (คู่)
ทีม 2 คน
83 กันยายน 2560กีฬาวูซูประลองยุทธ - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 48 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก.นางสาว จิตติรัตน์ ดิเส็ม
93 กันยายน 2560กีฬาวูซูประลองยุทธ - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.นางสาว นารีรัตน์ ชุ่มพลวงศ์
103 กันยายน 2560กีฬาวูซูประลองยุทธ - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 60 กก. แต่ไม่เกิน 65 กก.นางสาว สาลิณี ศรีสมบัติ
114 กันยายน 2560กีฬายิงปืน - ปืนสั้นอัดลม บุคคลชายนาย ปิยะพงษ์ นวนละออง
124 กันยายน 2560กีฬายิงปืน - ปืนสั้นอัดลม ทีมชาย
ทีม 4 คน
134 กันยายน 2560กีฬามวยปล้ำ - GR รุ่นน้ำหนักเกิน 59 กก. แต่ไม่เกิน 66 กก.นาย อริญชัย พุ่มทอง
144 กันยายน 2560กีฬามวยปล้ำ - GR รุ่นน้ำหนักเกิน 71 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.นาย ธวัชชัย ทองแก้ว
154 กันยายน 2560กีฬายูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก.นาย โอฬาร คงความสุข
165 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - วิ่ง 800 เมตรนาย นันทกร พรหมแสง
175 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ทีม 6 คน
185 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - เขย่งก้าวกระโดดนาย ชัยยา สุขขา
195 กันยายน 2560กีฬายิงธนู - คันธนูทดกำลังระยะ 18 เมตร บุคคลหญิง (18 M. Round Individual Women)นางสาว ธนัญญา ใจดี
205 กันยายน 2560กีฬามวยปล้ำ - FS รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก.นาย นพรัตน์ คงแก้ว
215 กันยายน 2560กีฬามวยปล้ำ - FS รุ่นน้ำหนักเกิน 74 กก. แต่ไม่เกิน 86 กก.นาย ยุทธญา มณีศรี
225 กันยายน 2560กีฬาเปตอง - สุดยอดความแม่นยำหญิงนางสาว กฤษณา เครือสุข
235 กันยายน 2560กีฬายูยิตสู - ต่อสู้บุคคลชาย รุ่นน้ำหนักมากกว่า 77 กก. แต่ไม่เกิน 85 กก.นาย ภาณุ เจนชัย
245 กันยายน 2560กีฬายูยิตสู - ต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักมากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก.นางสาว สุชาดา พรหมณี
256 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - วิ่งผลัด 3x800 เมตร
ทีม 5 คน
266 กันยายน 2560กีฬาคาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (KUMITE) รุ่นน้ำหนักมากกว่า 55 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.นาย อัมรินทร์ ชูแสง
276 กันยายน 2560กีฬาคาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (KUMITE) รุ่นน้ำหนักมากกว่า 50 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก.นางสาว ประภัสสร ทองกุ้ง
286 กันยายน 2560กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท น้ำหนักต้องเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก.นาย ณัฐพงค์ เสียมไหม
297 กันยายน 2560กีฬาคาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (KUMITE) รุ่นน้ำหนักมากกว่า 60 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก.นาย สิทธิชัย สงชัย
307 กันยายน 2560กีฬาคาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (KUMITE) รุ่นน้ำหนักมากกว่า 67 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.นาย ฤทธิชัย สุขสะปาน
317 กันยายน 2560กีฬาคาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (KUMITE) รุ่นน้ำหนักมากกว่า 75 กก. แต่ไม่เกิน 84 กก.นาย นฤเบศร์ เสนา
327 กันยายน 2560กีฬาปันจักสีลัต - รุ่น S น้ำหนักมากกว่า 40 กก. และไม่เกิน 45 กก.นาย จงรักษ์ เส้งสั้น
337 กันยายน 2560กีฬาปันจักสีลัต - รุ่น A น้ำหนักมากกว่า 45 กก. และไม่เกิน 50 กก.นาย สัมพันธ์ สงขาว
347 กันยายน 2560กีฬาปันจักสีลัต - รุ่น C น้ำหนักมากกว่า 55 กก. และไม่เกิน 60 กก.นาย ธนโชติ อิดทิ้ง
357 กันยายน 2560กีฬาปันจักสีลัต - รุ่น G น้ำหนักมากกว่า 75 กก. และไม่เกิน 80 กก.นาย นฤเบศร์ เสนา
367 กันยายน 2560กีฬาปันจักสีลัต - รุ่น H น้ำหนักมากกว่า 80 กก. และไม่เกิน 85 กก.นาย พิสิฐ เอียดนุ่น
377 กันยายน 2560กีฬาปันจักสีลัต - รุ่น J น้ำหนักมากกว่า 90 กก. และไม่เกิน 95 กก.นาย ปัญจลักษณ์ เส้งวุ่น
387 กันยายน 2560กีฬาปันจักสีลัต - รุ่น A น้ำหนักมากกว่า 45 กก. และไม่เกิน 50 กก.นางสาว รัชนีกร ทวยหาญ
397 กันยายน 2560กีฬาปันจักสีลัต - รุ่น B น้ำหนักมากกว่า 50 กก. และไม่เกิน 55 กก.นางสาว ประภัสสร ทองกุ้ง
407 กันยายน 2560กีฬาปันจักสีลัต - รุ่น D น้ำหนักมากกว่า 60 กก. และไม่เกิน 65 กก.นางสาว หามิดะฮ์ ชัยสงคราม
417 กันยายน 2560กีฬาปันจักสีลัต - รุ่น E น้ำหนักมากกว่า 65 กก. และไม่เกิน 70 กก.นางสาว ทิพย์สุดา เซี่ยวภู่
428 กันยายน 2560กีฬาคาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ ทีมหญิง
ทีม 3 คน
438 กันยายน 2560กีฬาคูราช - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 57.01 กก. แต่ไม่เกิน 63.00 กก.นางสาว สิริพร ลุ้งบ้าน