การแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 "พลศึกษาเกมส์"
วันที่ 1-10 กันยายน 2560 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี

เหรียญรางวัลของ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร

20
เหรียญทอง
15
เหรียญเงิน
23
เหรียญทองแดง
58
รวม


เหรียญทอง 20 เหรียญ
ลำดับที่ วันที่ ชนิดกีฬา ชื่อนักกีฬา
13 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - วิ่ง 100 เมตรนาย กฤษฎา นามสุวรรณ์
23 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - วิ่ง 100 เมตรนางสาว สุภาวรรณ ธิปัตย์
33 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - วิ่ง 5,000 เมตรนางสาว ขวัญตา รักขะพันธ์
44 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - วิ่ง 200 เมตรนาย กฤษฎา นามสุวรรณ์
54 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - วิ่ง 200 เมตรนางสาว สุภาวรรณ ธิปัตย์
64 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - วิ่งผลัดผสม
ทีม 3 คน
75 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ทีม 4 คน
85 กันยายน 2560กีฬาเทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยวนาย ไชยศักดิ์ เลาหกุล
95 กันยายน 2560กีฬามวยปล้ำ - FS รุ่นน้ำหนักเกิน 65 กก. แต่ไม่เกิน 70 กก.นาย จารึก คำปล้อง
106 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตรนางสาว พัชราภรณ์ จงไกรจักร
116 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - วิ่งวิบาก 3,000 เมตรนางสาว ขวัญตา รักขะพันธ์
126 กันยายน 2560กีฬาวู้ดบอล - ทีมชาย แบบนับจำนวนการตี (Stroke Competition)
ทีม 6 คน
137 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - วิ่ง 10,000 เมตรนางสาว ขวัญตา รักขะพันธ์
147 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ทีม 4 คน
157 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - ทุ่มน้ำหนักนางสาว เกลียวพันธ์ ด้วงใหญ่
169 กันยายน 2560กีฬาปันจักสีลัต - รุ่น S น้ำหนักมากกว่า 40 กก. และไม่เกิน 45 กก.นาย ปัญญา ลาพรผล
179 กันยายน 2560กีฬาปันจักสีลัต - รุ่น A น้ำหนักมากกว่า 45 กก. และไม่เกิน 50 กก.นาย ภัทรพล แท่นนิล
189 กันยายน 2560กีฬาปันจักสีลัต - รุ่น F น้ำหนักมากกว่า 70 กก. และไม่เกิน 75 กก.นาย พศวัต พุ่มก่อ
199 กันยายน 2560กีฬาปันจักสีลัต - รุ่น J น้ำหนักมากกว่า 90 กก. และไม่เกิน 95 กก.นาย ธนศักดิ์ วิทยากร
209 กันยายน 2560กีฬาปันจักสีลัต - รุ่น D น้ำหนักมากกว่า 60 กก. และไม่เกิน 65 กก.นางสาว แครทรียา แสนอุบล


เหรียญเงิน 15 เหรียญ
ลำดับที่ วันที่ ชนิดกีฬา ชื่อนักกีฬา
12 กันยายน 2560กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 69 กก. น้ำหนักตัวเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก.นางสาว จิราภรณ์ จันทร์ชุม
23 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - วิ่ง 400 เมตรนางสาว เจนจิรา ดำอินทร์
33 กันยายน 2560กีฬาเทควันโด - ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลชาย รุ่นฟลายเวท น้ำหนักมากกว่า 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก.นาย ธีรวัฒน์ หัสดี
43 กันยายน 2560กีฬาเรือพาย - เรือกรรเชียง 1 คน ระยะ 200 เมตรนาย นพฤทธิ์ ขาวสมัย
54 กันยายน 2560กีฬามวยปล้ำ - GR รุ่นน้ำหนักเกิน 59 กก. แต่ไม่เกิน 66 กก.นาย กิตติทัต เพียหาเทศ
65 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ทีม 4 คน
75 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - วิ่ง 800 เมตรนางสาว สิริยากร กำไล
85 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตรนางสาว ณัฐนิชา จันทวี
95 กันยายน 2560กีฬาปีนหน้าผา - ความยาก (Lead)นางสาว นิตยา ไชยสิทธิ์
106 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตรนางสาว ธัญญลักษณ์ พุมภูฆัง
116 กันยายน 2560กีฬาวู้ดบอล - บุคคลชาย แบบนับจำนวนการตี (Stroke Competition)นาย อุดมพร ทิมทอง
127 กันยายน 2560กีฬามวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท น้ำหนักต้องเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.นางสาว ปัทมพร แซ่เตี่ยว
139 กันยายน 2560กีฬาปันจักสีลัต - รุ่น G น้ำหนักมากกว่า 75 กก. และไม่เกิน 80 กก.นาย ทศพล เมฆโส๊ะ
149 กันยายน 2560กีฬามวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์มิดเดิ้ลเวท น้ำหนักต้องเกิน 67 กก. แต่ไม่เกิน 71 กก.นาย ภาณุพงศ์ เกษแก้ว
159 กันยายน 2560กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวท น้ำหนักต้องเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.นาย สังขพงศ์ โฉมยงค์


เหรียญทองแดง 23 เหรียญ
ลำดับที่ วันที่ ชนิดกีฬา ชื่อนักกีฬา
12 กันยายน 2560กีฬามวยปล้ำ - ชายหาด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก.นาย กมลวัฒน์ กาญจนโรจน์
22 กันยายน 2560กีฬามวยปล้ำ - ชายหาด รุ่นน้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 70 กก.นาย สมศักดิ์ จินดาพันธ์
32 กันยายน 2560กีฬามวยปล้ำ - ชายหาด รุ่นน้ำหนักเกิน 50 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.นางสาว วรัญญา แซ่ลิ้ม
43 กันยายน 2560กีฬาเทเบิลเทนนิส - ทีมชาย
ทีม 4 คน
53 กันยายน 2560กีฬาวูซูประลองยุทธ - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.นาย ฤทธิเกียรติ ยามมา
64 กันยายน 2560กีฬาเทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ทีม 2 คน
74 กันยายน 2560กีฬามวยปล้ำ - GR รุ่นน้ำหนักเกิน 66 กก. แต่ไม่เกิน 71 กก.นาย ณชพล สายน้ำใส
84 กันยายน 2560กีฬายูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักมากกว่า 62 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก.นาย กิตติทัต เพียหาเทศ
95 กันยายน 2560กีฬามวยปล้ำ - FS รุ่นน้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 61 กก.นาย พินัย นุ้ยสอน
105 กันยายน 2560กีฬามวยปล้ำ - FS รุ่นน้ำหนักเกิน 61 กก. แต่ไม่เกิน 65 กก.นาย นันทกร คงเมือง
115 กันยายน 2560กีฬามวยปล้ำ - FS รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. แต่ไม่เกิน 74 กก.นาย กิตติศักดิ์ สังข์บัว
125 กันยายน 2560กีฬาแบดมินตัน - คู่ผสม
ทีม 2 คน
135 กันยายน 2560กีฬาปีนหน้าผา - ความยาก (Lead)นางสาว สิริมา แกล้วหาญ
145 กันยายน 2560กีฬายูยิตสู - ต่อสู้บุคคลชาย รุ่นน้ำหนักมากกว่า 56 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก.นาย พินัย นุ้ยสอน
156 กันยายน 2560กีฬาปีนหน้าผา - ความเร็ว (Speed) บุคคลนางสาว สิริมา แกล้วหาญ
166 กันยายน 2560กีฬาวู้ดบอล - บุคคลชาย แบบนับจำนวนการตี (Stroke Competition)นาย ปฏิภาณ น่วมอนงค์
177 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - วิ่ง 1,500 เมตรนางสาว สิริยากร กำไล
187 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - สัตตกรีฑานางสาว ธัญญลักษณ์ พุมภูฆัง
197 กันยายน 2560กีฬาปันจักสีลัต - รุ่น D น้ำหนักมากกว่า 60 กก. และไม่เกิน 65 กก.นาย ศุวานิตย์ เสือคำ
207 กันยายน 2560กีฬาปันจักสีลัต - รุ่น F น้ำหนักมากกว่า 70 กก. และไม่เกิน 75 กก.นาย พศวัต พุ่มก่อ
217 กันยายน 2560กีฬาปันจักสีลัต - รุ่น S น้ำหนักมากกว่า 40 กก. และไม่เกิน 45 กก.นางสาว วราภรณ์ นาคเงิน
227 กันยายน 2560กีฬามวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเฟเธอร์เวท น้ำหนักต้องเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.นาย เรวัฒน์ เพชรเชนทร์
238 กันยายน 2560กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นเวลเตอร์เวท น้ำหนักต้องเกิน 64 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก.นาย สุทัศน์ มากยอด