การแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 "พลศึกษาเกมส์"
วันที่ 1-10 กันยายน 2560 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี

เหรียญรางวัลของ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่

19
เหรียญทอง
22
เหรียญเงิน
35
เหรียญทองแดง
76
รวม


เหรียญทอง 19 เหรียญ
ลำดับที่ วันที่ ชนิดกีฬา ชื่อนักกีฬา
12 กันยายน 2560กีฬามวยปล้ำ - ชายหาด รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. แต่ไม่เกิน 80 กก.นาย คุณากร จันทร์เจริญ
23 กันยายน 2560กีฬามวยปล้ำ - FW รุ่นน้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก.นางสาว กนิษฐา หอมสูง
33 กันยายน 2560กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือบุคคล ชายสุขสวัสดิ์ แย้มศรี
44 กันยายน 2560กีฬาวูซูประลองยุทธ - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 60 กก. แต่ไม่เกิน 65 กก.นาย สมิตร ใจบุญ
54 กันยายน 2560กีฬาดาบไทย - กระบี่บุคคล ชายสุขสวัสดิ์ แย้มศรี
65 กันยายน 2560กีฬาปีนหน้าผา - ความยาก (Lead)นาย อภิชิต กันยาประสิทธิ์
75 กันยายน 2560กีฬาปีนหน้าผา - ความยาก (Lead)นางสาว จิรวดี แต่ศักดาธรรม
86 กันยายน 2560กีฬาคาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (KUMITE) รุ่นน้ำหนักมากกว่า 50 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก.นางสาว ชัญญานุช ชีพเป็นสุข
96 กันยายน 2560กีฬากาบัดดี้ - กาบัดดี้ในร่ม รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 80 กก. ไม่จำกัดอายุ
ทีม 12 คน
106 กันยายน 2560กีฬากาบัดดี้ - กาบัดดี้ในร่ม รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก. ไม่จำกัดอายุ
ทีม 11 คน
117 กันยายน 2560กีฬาคาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (KUMITE) รุ่นน้ำหนักมากกว่า 55 กก. แต่ไม่เกิน 61 กก.นางสาว สุรีย์วัลย์ ชูรักษ์
127 กันยายน 2560กีฬากาบัดดี้ - กาบัดดี้ชายหาด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 80 กก. ไม่จำกัดอายุ
ทีม 6 คน
137 กันยายน 2560กีฬากาบัดดี้ - กาบัดดี้ชายหาด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก. ไม่จำกัดอายุ
ทีม 6 คน
147 กันยายน 2560กีฬาปีนหน้าผา - มือเปล่า (Bouldering)นาย ณัชพล รุ่งเรือง
157 กันยายน 2560กีฬาปีนหน้าผา - มือเปล่า (Bouldering)นางสาว จิรวดี แต่ศักดาธรรม
168 กันยายน 2560กีฬาคาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ ทีมหญิง
ทีม 4 คน
178 กันยายน 2560กีฬาบาสเกตบอล - ทีมชาย
ทีม 12 คน
189 กันยายน 2560กีฬามวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท น้ำหนักต้องเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 63.5 กก.นาย วิทวัตร์ ปิตุคำ
199 กันยายน 2560กีฬาลีลาศ - ลาติน อเมริกัน Class E Beginner (1 จังหวะ) จังหวะ Rumba
ทีม 2 คน


เหรียญเงิน 22 เหรียญ
ลำดับที่ วันที่ ชนิดกีฬา ชื่อนักกีฬา
12 กันยายน 2560กีฬาเทควันโด - ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลหญิง รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักมากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก.นางสาว ผกาวรรณ เกียรติพุฒิรักษ์
23 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - วิ่ง 5,000 เมตรนางสาว วัชราภรณ์ เต็งมีศรี
33 กันยายน 2560กีฬาเรือพาย - เรือคยัค 1 คน ระยะ 200 เมตรนาย เอกชวิน วิเทศโกสุม
44 กันยายน 2560กีฬาเทควันโด - ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลชาย รุ่นไลท์เวท น้ำหนักมากกว่า 68 กก. แต่ไม่เกิน 74 กก.นาย ศุภชาติ หมาดสตูล
54 กันยายน 2560กีฬาเทควันโด - ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลหญิง รุ่นเวลเตอร์เวท น้ำหนักมากกว่า 62 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก.นางสาว กฤติยา นวลแก้ว
64 กันยายน 2560กีฬามวยปล้ำ - GR รุ่นน้ำหนักเกิน 71 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.นาย คุณากร งามจันทร์
74 กันยายน 2560กีฬาวูซูประลองยุทธ - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45 กก.นางสาว กุลณัฐ สายคุ้ม
84 กันยายน 2560กีฬาวูซูประลองยุทธ - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 60 กก. แต่ไม่เกิน 65 กก.นางสาว นุชจรี คงเพชร
96 กันยายน 2560กีฬาคาราเต้โด - ท่ารำ (KATA) บุคคลหญิงนางสาว ชัญญานุช ชีพเป็นสุข
106 กันยายน 2560กีฬาคาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (KUMITE) รุ่นน้ำหนัก ไม่เกิน 55 กก.นาย นคฤทธิ์ หมื่นละม้าย
116 กันยายน 2560กีฬาคาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (KUMITE) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก.นางสาว อิฟติน่า สะแปอิง
126 กันยายน 2560กีฬาปีนหน้าผา - ความเร็ว (Speed) ทีม
ทีม 3 คน
136 กันยายน 2560กีฬาปีนหน้าผา - ความเร็ว (Speed) บุคคลนางสาว นริสรา หมาดสา
147 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - วิ่ง 10,000 เมตรนางสาว วัชราภรณ์ เต็งมีศรี
157 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - เขย่งก้าวกระโดดนางสาว สุดารัตน์ เมืองแก้ว
167 กันยายน 2560กีฬาคาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (KUMITE) รุ่นน้ำหนักมากกว่า 60 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก.นาย วิษณุเดช คงนุ่น
177 กันยายน 2560กีฬาคาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (KUMITE) รุ่นน้ำหนักมากกว่า 67 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.นาย อานุวัฒน์ ดำรงวีระวิทย์
187 กันยายน 2560กีฬาคาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (KUMITE) รุ่นน้ำหนักมากกว่า 75 กก. แต่ไม่เกิน 84 กก.นาย พงศกร เสนาณรงค์
197 กันยายน 2560กีฬามวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวท น้ำหนักต้องเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.นางสาว ญาณิศา ใหม่เบี้ยว
209 กันยายน 2560กีฬาปันจักสีลัต - รุ่น E น้ำหนักมากกว่า 65 กก. และไม่เกิน 70 กก.นางสาว นุชจรี คงเพชร
219 กันยายน 2560กีฬามวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเวลเตอร์เวท น้ำหนักต้องเกิน 63.5 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก.นาย สมิตร ใจบุญ
229 กันยายน 2560กีฬาลีลาศ - ลาติน อเมริกัน Class E Beginner (1 จังหวะ) จังหวะ Cha Cha Cha
ทีม 2 คน


เหรียญทองแดง 35 เหรียญ
ลำดับที่ วันที่ ชนิดกีฬา ชื่อนักกีฬา
12 กันยายน 2560กีฬายูโด - รุ่นน้ำหนักเกิน 90 กก. แต่ไม่เกิน 100 กก.สันติพร เชื้อไทย
22 กันยายน 2560กีฬาเรือพาย - เรือคยัค 2 คน ระยะ 500 เมตร
ทีม 3 คน
32 กันยายน 2560กีฬาเรือพาย - เรือกรรเชียง 1 คน ระยะ 500 เมตรนางสาว ธิติมา เที่ยงธรรม
42 กันยายน 2560กีฬาว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 200 เมตรนางสาว สุดารัตน์ เกลี้ยงขำ
52 กันยายน 2560กีฬาว่ายน้ำ - กรรเชียง 100 เมตรนางสาว นลิตา สมหมาย
63 กันยายน 2560กีฬาเทควันโด - ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลหญิง รุ่นฟินเวท น้ำหนักไม่เกิน 46 กก.นางสาว มณีรัตน์ ละลา
73 กันยายน 2560กีฬามวยปล้ำ - FW รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 44 กก.นางสาว จินตนันท์ ขุนทอง
83 กันยายน 2560กีฬาวูซูประลองยุทธ - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.นางสาว ญาณิศา ใหม่เบี้ยว
93 กันยายน 2560กีฬาเรือพาย - เรือคยัค 2 คน ระยะ 200 เมตร
ทีม 2 คน
103 กันยายน 2560กีฬาเรือพาย - เรือกรรเชียง 1 คน ระยะ 200 เมตรนางสาว ธิติมา เที่ยงธรรม
114 กันยายน 2560กีฬาเทควันโด - ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลชาย รุ่นเวลเตอร์เวท น้ำหนักมากกว่า 74 กก. แต่ไม่เกิน 80 กก.นาย ณัฐดนัย บุญแสวง
124 กันยายน 2560กีฬาว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 400 เมตรนางสาว นลิตา สมหมาย
134 กันยายน 2560กีฬาว่ายน้ำ - กบ 100 เมตรนางสาว สุกัญญา คงชูศรี
144 กันยายน 2560กีฬาดาบไทย - กระบี่บุคคล ชายนาย กล้าณรงค์ ชูคง
154 กันยายน 2560กีฬายูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักมากกว่า 56 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก.นาย สุธรรม รอบคอบ
165 กันยายน 2560กีฬามวยไทยสมัครเล่น - รุ่นพินเวท น้ำหนักต้องเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.นางสาว กุลณัฐ สายคุ้ม
175 กันยายน 2560กีฬามวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท น้ำหนักต้องเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.นางสาว กชกร วิไลรัตน์
185 กันยายน 2560กีฬามวยไทยสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท น้ำหนักต้องเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.นางสาว สุชานาฏ บัวแก้ว
195 กันยายน 2560กีฬามวยปล้ำ - FS รุ่นน้ำหนักเกิน 97 กก. แต่ไม่เกิน 125 กก.สันติพร เชื้อไทย
205 กันยายน 2560กีฬาเปตอง - สุดยอดความแม่นยำหญิงนางสาว จุฑาทิพย์ ทำเผือก
215 กันยายน 2560กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือทีม ชาย
ทีม 5 คน
225 กันยายน 2560กีฬายูยิตสู - ต่อสู้บุคคลชาย รุ่นน้ำหนักมากกว่า 62 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก.นาย ภาคภูมิ ภิรมย์
236 กันยายน 2560กีฬาฟันดาบ - ดาบ Epee บุคคลชายสุขสวัสดิ์ แย้มศรี
246 กันยายน 2560กีฬาฟันดาบ - ดาบ Sabre บุคคลชายสุขสวัสดิ์ แย้มศรี
256 กันยายน 2560กีฬาคาราเต้โด - ท่ารำ (KATA) ทีมชาย
ทีม 3 คน
266 กันยายน 2560กีฬาคาราเต้โด - ท่ารำ (KATA) บุคคลชายนาย อานุวัฒน์ ดำรงวีระวิทย์
276 กันยายน 2560กีฬาคาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (KUMITE) รุ่นน้ำหนักมากกว่า 55 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.นาย พรชัย เเซ่เหยียน
286 กันยายน 2560กีฬามวยไทยสมัครเล่น - รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักต้องเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.นาย ศักดา หนูหมาด
296 กันยายน 2560กีฬาแฮนด์บอลชายหาด - ทีมหญิง
ทีม 12 คน
306 กันยายน 2560กีฬาปีนหน้าผา - ความเร็ว (Speed) บุคคลนาย อธิวัฒน์ ด้วงปาน
316 กันยายน 2560กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท น้ำหนักต้องเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก.นาย ภูวนัย ชำนาญสิน
327 กันยายน 2560กีฬาแฮนด์บอลชายหาด - ทีมชาย
ทีม 12 คน
338 กันยายน 2560กีฬาคาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ ทีมชาย
ทีม 7 คน
349 กันยายน 2560กีฬาลีลาศ - ลาติน อเมริกัน Class E (1 จังหวะ) Single Dance จังหวะ Cha Cha Cha
ทีม 2 คน
359 กันยายน 2560กีฬาลีลาศ - ลาติน อเมริกัน Class E (1 จังหวะ) Single Dance จังหวะ Jive
ทีม 2 คน