การแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 "พลศึกษาเกมส์"
วันที่ 1-10 กันยายน 2560 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี

เหรียญรางวัลของ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี

13
เหรียญทอง
21
เหรียญเงิน
31
เหรียญทองแดง
65
รวม


เหรียญทอง 13 เหรียญ
ลำดับที่ วันที่ ชนิดกีฬา ชื่อนักกีฬา
12 กันยายน 2560กีฬาเทควันโด - ท่าร่ายรำ (Poomsae) ท่าร่ายรำชายนาย ปภังกร ใจบุญชื่น
22 กันยายน 2560กีฬาเทควันโด - ท่าร่ายรำ (Poomsae) ท่าร่ายรำหญิงนางสาว อุมาพร ภู่แก้ว
32 กันยายน 2560กีฬาเทควันโด - ท่าร่ายรำ (Poomsae) ท่าร่ายรำคู่ผสม
ทีม 2 คน
43 กันยายน 2560กีฬายกน้ำหนัก - รุ่นน้ำหนัก 90 กก. น้ำหนักเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 90 กก.นางสาว จิราภรณ์ ดวงท้าวเศษ
53 กันยายน 2560กีฬาเทควันโด - ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลชาย รุ่นฟินเวท น้ำหนักไม่เกิน 54 กก.นาย รัฐพงศ์ ติวสร้อย
66 กันยายน 2560กีฬาเทนนิส - ชายคู่
ทีม 2 คน
77 กันยายน 2560กีฬายิมนาสติกศิลป์ - ประเภทบุคคลรวมอุปกรณ์นางสาว ฐิดาภรณ์ คันธะระ
87 กันยายน 2560กีฬาคาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (KUMITE) รุ่นน้ำหนักมากกว่า 67 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.นาย พงศกร ใจเก่งดี
97 กันยายน 2560กีฬาคาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (KUMITE) รุ่นน้ำหนักมากกว่า 75 กก. แต่ไม่เกิน 84 กก.นาย พชรดนัย ใจเก่งดี
108 กันยายน 2560กีฬายิมนาสติกศิลป์ - ประเภทชนะเลิศเฉพาะอุปกรณ์ - บาร์ต่างระดับนางสาว ฐิดาภรณ์ คันธะระ
119 กันยายน 2560กีฬายิมนาสติกศิลป์ - ประเภทชนะเลิศเฉพาะอุปกรณ์ - คานทรงตัวนางสาว ฐิดาภรณ์ คันธะระ
129 กันยายน 2560กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท น้ำหนักต้องเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก.นาย นที ธนะฤทธิ์
1310 กันยายน 2560กีฬาวอลเลย์บอล - ทีมหญิง
ทีม 13 คน


เหรียญเงิน 21 เหรียญ
ลำดับที่ วันที่ ชนิดกีฬา ชื่อนักกีฬา
12 กันยายน 2560กีฬามวยปล้ำ - ชายหาด รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไปนางสาว สุทธิดา โพสาสิม
22 กันยายน 2560กีฬาวู้ดบอล - บุคคลชาย แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)นาย ปิยะ ปาณศรี
33 กันยายน 2560กีฬายกน้ำหนัก - รุ่นน้ำหนักตัวเกิน 90 กก. ขึ้นไปนางสาว สุทธิดา โพสาสิม
43 กันยายน 2560กีฬาเทควันโด - ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลหญิง รุ่นฟินเวท น้ำหนักไม่เกิน 46 กก.นางสาว วัชราภรณ์ เจียมตน
53 กันยายน 2560กีฬาแบดมินตัน - ทีมหญิง
ทีม 5 คน
64 กันยายน 2560กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 105 กก. น้ำหนักตัวเกิน 94 กก. แต่ไม่เกิน 105 กก.นาย ศรัณยพงษ์ แก้วสุพรรณ
74 กันยายน 2560กีฬายกน้ำหนัก - รุ่นเกิน 105 กก. ขึ้นไปนาย กฤษฏา เชื้อสาวะถี
84 กันยายน 2560กีฬาเทควันโด - ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลชาย รุ่นเวลเตอร์เวท น้ำหนักมากกว่า 74 กก. แต่ไม่เกิน 80 กก.นาย พรเทพ นุตคำแหง
94 กันยายน 2560กีฬาเทควันโด - ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลหญิง รุ่นไลท์เวท น้ำหนักมากกว่า 57 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก.นางสาว ธนาพร ทองโคตร
106 กันยายน 2560กีฬาคาราเต้โด - ท่ารำ (KATA) ทีมชาย
ทีม 3 คน
116 กันยายน 2560กีฬาคาราเต้โด - ท่ารำ (KATA) บุคคลชายนาย พงศกร ใจเก่งดี
126 กันยายน 2560กีฬาคาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (KUMITE) รุ่นน้ำหนักมากกว่า 55 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.นาย สุเมธ หูมแพง
137 กันยายน 2560กีฬากระบี่กระบอง - อาวุธดาบสองมือ
ทีม 2 คน
147 กันยายน 2560กีฬากาบัดดี้ - กาบัดดี้ชายหาด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 80 กก. ไม่จำกัดอายุ
ทีม 6 คน
158 กันยายน 2560กีฬาคาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ ทีมชาย
ทีม 6 คน
168 กันยายน 2560กีฬาคาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ ทีมหญิง
ทีม 4 คน
178 กันยายน 2560กีฬาบาสเกตบอล - ทีมหญิง
ทีม 12 คน
188 กันยายน 2560กีฬากระบี่กระบอง - อาวุธกระบี่
ทีม 2 คน
198 กันยายน 2560กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย
ทีม 2 คน
209 กันยายน 2560กีฬากระบี่กระบอง - อาวุธง้าว
ทีม 2 คน
219 กันยายน 2560กีฬากระบี่กระบอง - อาวุธอื่น ๆ
ทีม 2 คน


เหรียญทองแดง 31 เหรียญ
ลำดับที่ วันที่ ชนิดกีฬา ชื่อนักกีฬา
11 กันยายน 2560กีฬาวู้ดบอล - ทีมชาย แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)
ทีม 4 คน
22 กันยายน 2560กีฬาเทนนิส - ทีมหญิง
ทีม 6 คน
32 กันยายน 2560กีฬายูโด - รุ่นน้ำหนักเกิน 100 กก.นาย สฤษดิ์ ขอนกูล
42 กันยายน 2560กีฬาแบดมินตัน - ทีมชาย
ทีม 7 คน
54 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - ทศกรีฑานาย อัศนัย ชัยราช
64 กันยายน 2560กีฬามวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเฟเธอร์เวท น้ำหนักต้องเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.นางสาว ศิลามณี ศีรี
74 กันยายน 2560กีฬาเปตอง - คู่ผสม
ทีม 2 คน
84 กันยายน 2560กีฬากาบัดดี้ - กาบัดดี้ในร่ม รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก. ไม่จำกัดอายุ
ทีม 9 คน
95 กันยายน 2560กีฬาเทนนิส - ชายเดี่ยวนาย ธนาธร เถาว์พันธ์
105 กันยายน 2560กีฬามวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท น้ำหนักต้องเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.นางสาว ปนิดดา พาชัย
115 กันยายน 2560กีฬามวยไทยสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท น้ำหนักต้องเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.นางสาว ยุพารัตน์ สุนทร
125 กันยายน 2560กีฬามวยปล้ำ - FS รุ่นน้ำหนักเกิน 74 กก. แต่ไม่เกิน 86 กก.นาย นัฐพงษ์ จ่าบาล
135 กันยายน 2560กีฬาแบดมินตัน - หญิงคู่
ทีม 2 คน
146 กันยายน 2560กีฬาคาราเต้โด - ท่ารำ (KATA) บุคคลหญิงนางสาว ธิดารัตน์ ไชยงาม
156 กันยายน 2560กีฬาคาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (KUMITE) รุ่นน้ำหนัก ไม่เกิน 55 กก.นาย กรวิชญ์ บัวทอง
166 กันยายน 2560กีฬาคาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (KUMITE) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก.นางสาว เปียทิพย์ กาดกล้า
176 กันยายน 2560กีฬาคาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (KUMITE) รุ่นน้ำหนักมากกว่า 50 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก.นางสาว ทิพสุดา แผ่นทอง
186 กันยายน 2560กีฬามวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท น้ำหนักต้องเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.นาย มานะชัย หรี่ไธสง
196 กันยายน 2560กีฬามวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเวลเตอร์เวท น้ำหนักต้องเกิน 63.5 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก.นาย วัฒนา ชมภูธร
207 กันยายน 2560กีฬายิมนาสติกศิลป์ - ประเภททีมรวมอุปกรณ์
ทีม 3 คน
217 กันยายน 2560กีฬาคาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (KUMITE) รุ่นน้ำหนักมากกว่า 60 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก.นาย เกียรติศักดิ์ ศรีพอ
227 กันยายน 2560กีฬาคาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (KUMITE) รุ่นน้ำหนักมากกว่า 84 กก.นาย ปรเมศวร์ ช่วยค้ำชู
237 กันยายน 2560กีฬาคาราเต้โด - ประเภทต่อสู้ (KUMITE) รุ่นน้ำหนักมากกว่า 55 กก. แต่ไม่เกิน 61 กก.นางสาว รัชนีกร โสดามา
247 กันยายน 2560กีฬาบาสเกตบอล - ทีมชาย
ทีม 15 คน
257 กันยายน 2560กีฬากระบี่กระบอง - อาวุธพลองไม้ศอก
ทีม 2 คน
267 กันยายน 2560กีฬากาบัดดี้ - กาบัดดี้ชายหาด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก. ไม่จำกัดอายุ
ทีม 6 คน
277 กันยายน 2560กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นพินเวท น้ำหนักต้องเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.นางสาว รัชนี ตาดี
288 กันยายน 2560กีฬากระบี่กระบอง - อาวุธพลอง
ทีม 2 คน
298 กันยายน 2560กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักต้องเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.นาย ศักดา น้อยสิม
308 กันยายน 2560กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง
ทีม 3 คน
319 กันยายน 2560กีฬากระบี่กระบอง - อาวุธอื่น ๆ
ทีม 2 คน