การแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 "พลศึกษาเกมส์"
วันที่ 1-10 กันยายน 2560 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี

เหรียญรางวัลของ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ

6
เหรียญทอง
21
เหรียญเงิน
24
เหรียญทองแดง
51
รวม


เหรียญทอง 6 เหรียญ
ลำดับที่ วันที่ ชนิดกีฬา ชื่อนักกีฬา
12 กันยายน 2560กีฬายิงปืน - ปืนยาวอัดลม บุคคลหญิงนางสาว วันวิสา ทองคำเจริญ
25 กันยายน 2560กีฬามวยปล้ำ - FS รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. แต่ไม่เกิน 74 กก.นาย ชาญวิทย์ อุ่นใจ
38 กันยายน 2560กีฬาเซปักตะกร้อ - ทีมคู่หญิง
ทีม 5 คน
48 กันยายน 2560กีฬาตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวหญิง ชายหาด
ทีม 8 คน
59 กันยายน 2560กีฬามวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เฮฟวี่เวท น้ำหนักต้องเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก.นาย อนุชิต บุญยก
69 กันยายน 2560กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวท น้ำหนักต้องเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.นาย ณัฐพล ศรีโกศล


เหรียญเงิน 21 เหรียญ
ลำดับที่ วันที่ ชนิดกีฬา ชื่อนักกีฬา
12 กันยายน 2560กีฬายิงปืน - ปืนยาวอัดลม ทีมชาย
ทีม 4 คน
22 กันยายน 2560กีฬายูโด - รุ่นน้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.นางสาว นิลาวัลย์ บุญประถัมภ์
33 กันยายน 2560กีฬายิงปืน - ปืนยาวท่านอน บุคคลหญิงนางสาว กมลรัตน์ ทามาตร
44 กันยายน 2560กีฬายิงปืน - ปืนยาว 3 ท่า บุคคลหญิงนางสาว กมลรัตน์ ทามาตร
54 กันยายน 2560กีฬาเปตอง - คู่ผสม
ทีม 2 คน
65 กันยายน 2560กีฬายิงปืน - ปืนยาวท่านอน ทีมชาย
ทีม 4 คน
75 กันยายน 2560กีฬามวยปล้ำ - FS รุ่นน้ำหนักเกิน 97 กก. แต่ไม่เกิน 125 กก.นาย วชิราวุธ ศรีเสน่ห์
85 กันยายน 2560กีฬาเปตอง - สุดยอดความแม่นยำชายนาย วิทยา บุญเสริฐ
96 กันยายน 2560กีฬาเทนนิส - หญิงคู่
ทีม 2 คน
106 กันยายน 2560กีฬายิงปืน - ปืนยาว 3 ท่า บุคคลชายนาย ทรรศนะ พรมวิชัย
116 กันยายน 2560กีฬายิงปืน - ปืนยาว 3 ท่า ทีมชาย
ทีม 4 คน
126 กันยายน 2560กีฬาเซปักตะกร้อ - ทีมชุดชาย
ทีม 15 คน
136 กันยายน 2560กีฬาตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง
ทีม 8 คน
147 กันยายน 2560กีฬามวยไทยสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท น้ำหนักต้องเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.นางสาว อรวรรณ แก้วนรสิงห์
157 กันยายน 2560กีฬาคูราช - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 73.01 กก. แต่ไม่เกิน 81.00 กก.นาย ชาญวิทย์ อุ่นใจ
168 กันยายน 2560กีฬาเซปักตะกร้อ - ทีมคู่ชาย
ทีม 4 คน
178 กันยายน 2560กีฬาเซปักตะกร้อ - ทีมเดียวหญิง
ทีม 7 คน
188 กันยายน 2560กีฬาคูราช - รุ่นน้ำหนักเกิน 100.00 กก. ขึ้นไปนาย สถาพร สังวรจิตร
199 กันยายน 2560กีฬามวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเฟเธอร์เวท น้ำหนักต้องเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.นาย อุทัย ชะนามญา
209 กันยายน 2560กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท น้ำหนักต้องเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.นาย พันธการ สายเนตร
219 กันยายน 2560กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นเฟเธอร์เวท น้ำหนักต้องเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.นางสาว กานตนรี ทองผาย


เหรียญทองแดง 24 เหรียญ
ลำดับที่ วันที่ ชนิดกีฬา ชื่อนักกีฬา
12 กันยายน 2560กีฬายิงปืน - ปืนยาวอัดลม บุคคลชายนาย เจนวิทย์ มายา
22 กันยายน 2560กีฬายิงปืน - ปืนยาวอัดลม ทีมหญิง
ทีม 4 คน
32 กันยายน 2560กีฬายูโด - รุ่นน้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก.นางสาว ลลิตา พันธ์ภา
43 กันยายน 2560กีฬาเปตอง - คู่ชาย
ทีม 2 คน
54 กันยายน 2560กีฬายิงปืน - ปืนยาว 3 ท่า ทีมหญิง
ทีม 4 คน
64 กันยายน 2560กีฬามวยปล้ำ - GR รุ่นน้ำหนักเกิน 59 กก. แต่ไม่เกิน 66 กก.นาย สิริชัย จันทร
75 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตรนาย เอกชัย คำสังวาล
85 กันยายน 2560กีฬายิงปืน - ปืนยาวท่านอน บุคคลชายนาย เจนวิทย์ มายา
95 กันยายน 2560กีฬายิงปืน - ปืนสั้นมาตรฐาน บุคคลชายนาย สิทธาวิชญ์ วงศ์ราชา
105 กันยายน 2560กีฬายิงปืน - ปืนสั้นมาตรฐาน ทีมชาย
ทีม 4 คน
115 กันยายน 2560กีฬาเซปักตะกร้อ - ทีมชุดหญิง
ทีม 15 คน
126 กันยายน 2560กีฬายิงปืน - ปืนสั้นสตรี บุคคลหญิงนางสาว ปรียาภรณ์ สุทธิสิงห์
136 กันยายน 2560กีฬามวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเวลเตอร์เวท น้ำหนักต้องเกิน 63.5 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก.นาย เทวินทร์ พลศักดิ์
146 กันยายน 2560กีฬาตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย
ทีม 10 คน
157 กันยายน 2560กีฬามวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท น้ำหนักต้องเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 63.5 กก.นาย พลวัฒน์ ไชรสาร
167 กันยายน 2560กีฬาเซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยวชาย
ทีม 8 คน
177 กันยายน 2560กีฬากระบี่กระบอง - อาวุธดาบสองมือ
ทีม 2 คน
187 กันยายน 2560กีฬาคูราช - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 44.01 กก. แต่ไม่เกิน 48.00 กก.นางสาว นิลาวัลย์ บุญประถัมภ์
198 กันยายน 2560กีฬากระบี่กระบอง - อาวุธพลอง
ทีม 2 คน
208 กันยายน 2560กีฬากระบี่กระบอง - อาวุธกระบี่
ทีม 2 คน
218 กันยายน 2560กีฬาคูราช - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 90.01 กก. แต่ไม่เกิน 100.00 กก.นาย วชิราวุธ ศรีเสน่ห์
228 กันยายน 2560กีฬาคูราช - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 48.01 กก. แต่ไม่เกิน 52.00 กก.นางสาว ลลิตา พันธ์ภา
239 กันยายน 2560กีฬากระบี่กระบอง - อาวุธง้าว
ทีม 2 คน
249 กันยายน 2560กีฬาวอลเลย์บอล - ทีมชาย
ทีม 12 คน