การแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 "พลศึกษาเกมส์"
วันที่ 1-10 กันยายน 2560 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี

เหรียญรางวัลของ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม

15
เหรียญทอง
22
เหรียญเงิน
29
เหรียญทองแดง
66
รวม


เหรียญทอง 15 เหรียญ
ลำดับที่ วันที่ ชนิดกีฬา ชื่อนักกีฬา
12 กันยายน 2560กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 69 กก. น้ำหนักตัวเกิน 62 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก.นาย วิษณุ จันทรี*
23 กันยายน 2560กีฬาแบดมินตัน - ทีมชาย
ทีม 7 คน
33 กันยายน 2560กีฬาแบดมินตัน - ทีมหญิง
ทีม 5 คน
45 กันยายน 2560กีฬาแบดมินตัน - ชายเดี่ยวนาย คุณากร อินเสมียน
55 กันยายน 2560กีฬาแบดมินตัน - หญิงเดี่ยวนางสาว นภัสวรรณ เรืองศรี
65 กันยายน 2560กีฬาแบดมินตัน - ชายคู่
ทีม 2 คน
75 กันยายน 2560กีฬาแบดมินตัน - หญิงคู่
ทีม 2 คน
86 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - พุ่งแหลนนาย วันเฉลิม รสชา
96 กันยายน 2560กีฬาเปตอง - ทีมหญิง 3 คน
ทีม 4 คน
106 กันยายน 2560กีฬาตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง
ทีม 6 คน
116 กันยายน 2560กีฬาวู้ดบอล - บุคคลชาย แบบนับจำนวนการตี (Stroke Competition)นาย ณัฐชนน กองพลพรหม
128 กันยายน 2560กีฬากอล์ฟ - ทีมชาย
ทีม 3 คน
139 กันยายน 2560กีฬาปันจักสีลัต - รุ่น I น้ำหนักมากกว่า 85 กก. และไม่เกิน 90 กก.นาย อิทธิพล อุตอามาตย์
149 กันยายน 2560กีฬาปันจักสีลัต - รุ่น S น้ำหนักมากกว่า 40 กก. และไม่เกิน 45 กก.นางสาว กัญญาพัชร แก้วสียา
159 กันยายน 2560กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นเวลเตอร์เวท น้ำหนักต้องเกิน 64 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก.นาย ยุทธพงษ์ สีกระโดน*


เหรียญเงิน 22 เหรียญ
ลำดับที่ วันที่ ชนิดกีฬา ชื่อนักกีฬา
12 กันยายน 2560กีฬาเปตอง - เดี่ยวหญิงนางสาว จิราพัชร อัยจักร์
23 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - กระโดดค้ำนาย วิทยา กรุงระ
33 กันยายน 2560กีฬาเทนนิส - ทีมหญิง
ทีม 6 คน
43 กันยายน 2560กีฬาเทควันโด - ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลหญิง รุ่นฟลายเวท น้ำหนักมากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.นางสาว กัญญาพัชร แก้วสียา
54 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - เดิน 10,000 เมตรนาย ชวน ใจซื่อ
64 กันยายน 2560กีฬาวูซูประลองยุทธ - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 65 กก. แต่ไม่เกิน 70 กก.นาย ธนากร โหจันทร์
75 กันยายน 2560กีฬายิงปืน - ปืนสั้นมาตรฐาน บุคคลชายนาย กุลธวัช ชิมชม
85 กันยายน 2560กีฬายิงปืน - ปืนสั้นมาตรฐาน ทีมชาย
ทีม 4 คน
95 กันยายน 2560กีฬาแบดมินตัน - ชายเดี่ยวนาย ทัตพงค์ สุวรรณมาโจ
105 กันยายน 2560กีฬาแบดมินตัน - หญิงเดี่ยวนางสาว นภาพร บุตรภักดี
115 กันยายน 2560กีฬาแบดมินตัน - คู่ผสม
ทีม 2 คน
126 กันยายน 2560กีฬาวู้ดบอล - ทีมหญิง แบบนับจำนวนการตี (Stroke Competition)
ทีม 6 คน
136 กันยายน 2560กีฬาวู้ดบอล - บุคคลหญิง แบบนับจำนวนการตี (Stroke Competition)นางสาว ดรุณี แพงสาร
148 กันยายน 2560กีฬากอล์ฟ - บุคคลชายนาย วริศ บุญรอด
158 กันยายน 2560กีฬาเซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยวชาย
ทีม 6 คน
168 กันยายน 2560กีฬารักบี้ฟุตบอล - ทีมชาย 7 คน
ทีม 14 คน
178 กันยายน 2560กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง
ทีม 2 คน
189 กันยายน 2560กีฬามวยไทยสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท น้ำหนักต้องเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.นาย สุวิทย์ แก้วสุวรรณ
199 กันยายน 2560กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักต้องเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.นาย สุทิน มาสุข*
209 กันยายน 2560กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์เฮฟวี่เวท น้ำหนักต้องเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก.นาย ภราดร ประเดิมดี*
219 กันยายน 2560กีฬารักบี้ฟุตบอล - ทีมชาย 15 คน
ทีม 20 คน
2210 กันยายน 2560กีฬาวอลเลย์บอล - ทีมหญิง
ทีม 14 คน


เหรียญทองแดง 29 เหรียญ
ลำดับที่ วันที่ ชนิดกีฬา ชื่อนักกีฬา
11 กันยายน 2560กีฬาวู้ดบอล - ทีมชาย แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)
ทีม 4 คน
21 กันยายน 2560กีฬาวู้ดบอล - ทีมหญิง แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)
ทีม 4 คน
32 กันยายน 2560กีฬายิงปืน - ปืนสั้นยิงช้า บุคคลชายนาย กุลธวัช ชิมชม
43 กันยายน 2560กีฬายิงปืน - ปืนยาวท่านอน ทีมหญิง
ทีม 3 คน
53 กันยายน 2560กีฬาเปตอง - คู่หญิง
ทีม 2 คน
64 กันยายน 2560กีฬารักบี้ฟุตบอล - ทีมหญิง 7 คน
ทีม 11 คน
75 กันยายน 2560กีฬาเทนนิส - หญิงคู่
ทีม 2 คน
85 กันยายน 2560กีฬาเทนนิส - หญิงคู่
ทีม 2 คน
95 กันยายน 2560กีฬาเซปักตะกร้อ - ทีมชุดชาย
ทีม 12 คน
105 กันยายน 2560กีฬาเซปักตะกร้อ - ทีมชุดหญิง
ทีม 12 คน
115 กันยายน 2560กีฬาแบดมินตัน - ชายคู่
ทีม 2 คน
126 กันยายน 2560กีฬายิงปืน - ปืนยาว 3 ท่า ทีมชาย
ทีม 4 คน
136 กันยายน 2560กีฬามวยไทยสมัครเล่น - รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักต้องเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.นาย เนติภัทร ภูประเสริฐ
146 กันยายน 2560กีฬาวู้ดบอล - ทีมชาย แบบนับจำนวนการตี (Stroke Competition)
ทีม 6 คน
157 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - ขว้างจักรนาย ภรากร พันธ์สถิตย์
167 กันยายน 2560กีฬาปันจักสีลัต - รุ่น A น้ำหนักมากกว่า 45 กก. และไม่เกิน 50 กก.นาย อริยภพ โสภา
177 กันยายน 2560กีฬาปันจักสีลัต - รุ่น D น้ำหนักมากกว่า 60 กก. และไม่เกิน 65 กก.นาย ภัทรพล นาถาดทอง
187 กันยายน 2560กีฬาปันจักสีลัต - รุ่น E น้ำหนักมากกว่า 65 กก. และไม่เกิน 70 กก.นาย ธนากร โหจันทร์
197 กันยายน 2560กีฬาปันจักสีลัต - รุ่น J น้ำหนักมากกว่า 90 กก. และไม่เกิน 95 กก.นาย สุรเสกข์ บัวเขียว
207 กันยายน 2560กีฬามวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท น้ำหนักต้องเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 63.5 กก.นาย นัฐวุฒิ พรนิคม
217 กันยายน 2560กีฬากระบี่กระบอง - อาวุธพลองไม้ศอก
ทีม 2 คน
228 กันยายน 2560กีฬากอล์ฟ - บุคคลชายนาย ศรัณย์ ศิริธร
238 กันยายน 2560กีฬาเซปักตะกร้อ - ทีมคู่หญิง
ทีม 3 คน
248 กันยายน 2560กีฬาแฮนด์บอล - ทีมหญิง
ทีม 16 คน
258 กันยายน 2560กีฬากระบี่กระบอง - อาวุธพลอง
ทีม 2 คน
268 กันยายน 2560กีฬาฟุตซอล - ทีมชาย
ทีม 14 คน
278 กันยายน 2560กีฬาฟุตบอล - ทีมหญิง
ทีม 24 คน
288 กันยายน 2560กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย
ทีม 2 คน
299 กันยายน 2560กีฬาวอลเลย์บอล - ทีมชาย
ทีม 15 คน