การแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 "พลศึกษาเกมส์"
วันที่ 1-10 กันยายน 2560 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี

เหรียญรางวัลของ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ

5
เหรียญทอง
8
เหรียญเงิน
36
เหรียญทองแดง
49
รวม


เหรียญทอง 5 เหรียญ
ลำดับที่ วันที่ ชนิดกีฬา ชื่อนักกีฬา
14 กันยายน 2560กีฬามวยปล้ำ - GR รุ่นน้ำหนักเกิน 66 กก. แต่ไม่เกิน 71 กก.นาย สาธิต แก้วไพรวัน
25 กันยายน 2560กีฬาเปตอง - สุดยอดความแม่นยำหญิงนางสาว มณฑิวา ภูครองหิน
37 กันยายน 2560กีฬามวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเฟเธอร์เวท น้ำหนักต้องเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.นางสาว รุจิรา วงษ์ศรีวอ
49 กันยายน 2560กีฬาปันจักสีลัต - รุ่น H น้ำหนักมากกว่า 80 กก. และไม่เกิน 85 กก.นาย รักษ์ ศักดิ์ภูเขียว
59 กันยายน 2560กีฬามวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวท น้ำหนักต้องเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.นาย นรกรานต์ โพธิ์ปัสสา


เหรียญเงิน 8 เหรียญ
ลำดับที่ วันที่ ชนิดกีฬา ชื่อนักกีฬา
11 กันยายน 2560กีฬาวู้ดบอล - ทีมชาย แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)
ทีม 5 คน
21 กันยายน 2560กีฬาวู้ดบอล - ทีมหญิง แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)
ทีม 4 คน
32 กันยายน 2560กีฬามวยปล้ำ - ชายหาด รุ่นน้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 70 กก.นาย พงษ์สิทธิ์ ดีมาก
43 กันยายน 2560กีฬามวยปล้ำ - FW รุ่นน้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก.นางสาว ศิริรักษ์ ยวงสอาด
55 กันยายน 2560กีฬาเทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยวนาย นิธิพัฒน์ พิมพ์รัตน์
67 กันยายน 2560กีฬาคูราช - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 52.01 กก. แต่ไม่เกิน 57.00 กก.นางสาว สุดารัตน์ ภูมิโคกรักษ์
78 กันยายน 2560กีฬาตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวชาย ชายหาด
ทีม 8 คน
89 กันยายน 2560กีฬามวยไทยสมัครเล่น - รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักต้องเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.นาย เวสารัช กาบบัวลอย


เหรียญทองแดง 36 เหรียญ
ลำดับที่ วันที่ ชนิดกีฬา ชื่อนักกีฬา
12 กันยายน 2560กีฬามวยปล้ำ - ชายหาด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก.นางสาว วรรษภิญญา แก้วโขง
22 กันยายน 2560กีฬามวยปล้ำ - ชายหาด รุ่นน้ำหนักเกิน 50 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.นางสาว สุดารัตน์ ภูมิโคกรักษ์
32 กันยายน 2560กีฬายูโด - รุ่นน้ำหนักเกิน 66 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก.นาย วุฒิวานฆ์ เรือนทอง
42 กันยายน 2560กีฬาเปตอง - เดี่ยวชายนาย สุริยา แก้วพรม
52 กันยายน 2560กีฬาวู้ดบอล - บุคคลหญิง แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)นางสาว ดวงจันทร์ ศรีทน
63 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - วิ่ง 400 เมตรนาย บัณฑิต ศิริมูล
73 กันยายน 2560กีฬาเทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง
ทีม 5 คน
83 กันยายน 2560กีฬาวูซูประลองยุทธ - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 48 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก.นาย สุรศักดิ์ เขียนเขว้า
93 กันยายน 2560กีฬาวูซูประลองยุทธ - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.นาย อาทิตย์ แสงจักร์
103 กันยายน 2560กีฬาวูซูประลองยุทธ - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45 กก.นางสาว ้เมริษา ด้นประดิษฐ์
114 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - วิ่ง 200 เมตรนาย ศุภโชค สุคันธมาลา
124 กันยายน 2560กีฬาเทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยวนางสาว พานิชย์ ศรีเพ็ญแก้ว
134 กันยายน 2560กีฬาเทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยวนางสาว สุพัตรา ฤาเพียร
144 กันยายน 2560กีฬามวยไทยสมัครเล่น - รุ่นมิดเดิ้ลเวท น้ำหนักต้องเกิน 71 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.นาย อนันตศักดิ์ ศรีสกุล
155 กันยายน 2560กีฬามวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวท น้ำหนักต้องเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.นางสาว แก้วฤดี คำถากระปุ่ม
165 กันยายน 2560กีฬามวยปล้ำ - FS รุ่นน้ำหนักเกิน 65 กก. แต่ไม่เกิน 70 กก.นาย นัฐวุฒิ แข็งเวร
175 กันยายน 2560กีฬามวยปล้ำ - FS รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. แต่ไม่เกิน 74 กก.นาย วุฒิพงศ์ เทพโสภา
185 กันยายน 2560กีฬาเซปักตะกร้อ - ทีมชุดชาย
ทีม 15 คน
196 กันยายน 2560กีฬาฮอกกี้ - ทีมชายกลางแจ้ง
ทีม 18 คน
206 กันยายน 2560กีฬาฮอกกี้ - ทีมชายในร่ม
ทีม 12 คน
217 กันยายน 2560กีฬาปันจักสีลัต - รุ่น H น้ำหนักมากกว่า 80 กก. และไม่เกิน 85 กก.นาย รักษ์ ศักดิ์ภูเขียว
227 กันยายน 2560กีฬาปันจักสีลัต - รุ่น I น้ำหนักมากกว่า 85 กก. และไม่เกิน 90 กก.นาย กฤตพจน์ เลางาม
237 กันยายน 2560กีฬาปันจักสีลัต - รุ่น B น้ำหนักมากกว่า 50 กก. และไม่เกิน 55 กก.นางสาว อภิญญา กระเเสหัน
247 กันยายน 2560กีฬามวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเฟเธอร์เวท น้ำหนักต้องเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.นาย ทรงชัย สารพานิช
257 กันยายน 2560กีฬาเซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยวชาย
ทีม 7 คน
267 กันยายน 2560กีฬาเซปักตะกร้อ - ทีมคู่ชาย
ทีม 5 คน
277 กันยายน 2560กีฬาคูราช - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 44.01 กก. แต่ไม่เกิน 48.00 กก.นางสาว วรรษภิญญา แก้วโขง
288 กันยายน 2560กีฬาเซปักตะกร้อ - ทีมเดียวหญิง
ทีม 8 คน
298 กันยายน 2560กีฬาเซปักตะกร้อ - ทีมคู่หญิง
ทีม 6 คน
308 กันยายน 2560กีฬาแฮนด์บอล - ทีมหญิง
ทีม 15 คน
318 กันยายน 2560กีฬากระบี่กระบอง - อาวุธดาบสองมือ
ทีม 2 คน
328 กันยายน 2560กีฬาคูราช - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 66.01 กก. แต่ไม่เกิน 73.00 กก.นาย สาธิต แก้วไพรวัน
338 กันยายน 2560กีฬาคูราช - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 48.01 กก. แต่ไม่เกิน 52.00 กก.นางสาว ศิริรักษ์ ยวงสอาด
348 กันยายน 2560กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักต้องเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.นาย สุรเชษฐ์ จันทร์จิตร์
358 กันยายน 2560กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวท น้ำหนักต้องเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.นาย วีระพล พะสีนาม
368 กันยายน 2560กีฬามวยสากลสมัครเล่น - รุ่นเวลเตอร์เวท น้ำหนักต้องเกิน 64 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก.นาย ยุทธศักดิ์ ปะโส