การแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 "พลศึกษาเกมส์"
วันที่ 1-10 กันยายน 2560 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี

เหรียญรางวัลของ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี

81
เหรียญทอง
44
เหรียญเงิน
60
เหรียญทองแดง
185
รวม


เหรียญทอง 81 เหรียญ
ลำดับที่ วันที่ ชนิดกีฬา ชื่อนักกีฬา
12 กันยายน 2560กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 48 กก. น้ำหนักตัวเกิน 44 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.นางสาว วิภาวรรณ มูลมงคล
22 กันยายน 2560กีฬายิงปืน - ปืนยาวอัดลม บุคคลชายนาย พงศธร ปัญญาทอง
32 กันยายน 2560กีฬายิงปืน - ปืนสั้นยิงช้า บุคคลชายนายณัฐยศ ยวงศรี
42 กันยายน 2560กีฬายิงปืน - ปืนยาวอัดลม ทีมชาย
ทีม 4 คน
52 กันยายน 2560กีฬาว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 200 เมตรนาย เสรีย์ แผนสมบูรณ์
62 กันยายน 2560กีฬาว่ายน้ำ - กรรเชียง 100 เมตรนาย เสฎฐวุฒิ มโนมัยสกุล
72 กันยายน 2560กีฬาว่ายน้ำ - กบ 50 เมตรนาย วัชชิราวุธ แก้วบุตร
82 กันยายน 2560กีฬาว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 200 เมตรนาย เสรีย์ แผนสมบูรณ์
92 กันยายน 2560กีฬาว่ายน้ำ - เดี่ยวผสม 400 เมตรนาย เสฎฐวุฒิ มโนมัยสกุล
102 กันยายน 2560กีฬาว่ายน้ำ - ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 100 เมตร
ทีม 3 คน
112 กันยายน 2560กีฬาว่ายน้ำ - กบ 50 เมตรนางสาว กมลณัฐ สีแก้วมี
123 กันยายน 2560กีฬาเทนนิส - ทีมหญิง
ทีม 4 คน
133 กันยายน 2560กีฬาเทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง
ทีม 5 คน
143 กันยายน 2560กีฬายิงปืน - ปืนสั้นอัดลม บุคคลหญิงนางสาว สุทธิตา แสงวิสุทธิ์
153 กันยายน 2560กีฬายิงปืน - ปืนสั้นอัดลม ทีมหญิง
ทีม 4 คน
163 กันยายน 2560กีฬามวยปล้ำ - FW รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 44 กก.นางสาว มัณลิกา เอสะตี
173 กันยายน 2560กีฬายูโด - รุ่นน้ำหนักเกิน 50 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก.นาย ศุภสิน สาลีผล
183 กันยายน 2560กีฬายูโด - ประเภทท่าทุ่มมาตรฐานชาย NAGE-NO-KATA (คู่)
ทีม 2 คน
193 กันยายน 2560กีฬาว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 เมตรนาย กิติพัฒน์ ภิพิมพ์นันท์
203 กันยายน 2560กีฬาว่ายน้ำ - กรรเชียง 200 เมตรนาย เสฎฐวุฒิ มโนมัยสกุล
213 กันยายน 2560กีฬาว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 100 เมตรนาย เปรมศักดิ์ สมตัว
223 กันยายน 2560กีฬาว่ายน้ำ - ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 200 เมตร
ทีม 4 คน
233 กันยายน 2560กีฬาเปตอง - เดี่ยวชายนาย วัชรพงษ์ หงษ์เวียงจันทร์
243 กันยายน 2560กีฬาดาบไทย - กระบี่บุคคล หญิงสุรีรัตน์ หลำเจริญ
253 กันยายน 2560กีฬาดาบไทย - กระบี่ คู่ผสม (กระบี่ชาย,กระบี่หญิง)
ทีม 2 คน
264 กันยายน 2560กีฬายิงปืน - ปืนสั้นอัดลม บุคคลชายนายณัฐยศ ยวงศรี
274 กันยายน 2560กีฬายิงปืน - ปืนสั้นอัดลม ทีมชาย
ทีม 4 คน
284 กันยายน 2560กีฬาเทควันโด - ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลชาย รุ่นเวลเตอร์เวท น้ำหนักมากกว่า 74 กก. แต่ไม่เกิน 80 กก.นาย อภิรักษ์ สารประเสริฐ
294 กันยายน 2560กีฬาเทควันโด - ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลหญิง รุ่นเวลเตอร์เวท น้ำหนักมากกว่า 62 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก.นางสาว เบญญา จำปีรัตน์
304 กันยายน 2560กีฬาวูซูประลองยุทธ - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45 กก.นาย ทวี หล้าอภัย
314 กันยายน 2560กีฬาวูซูประลองยุทธ - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.นาย ตะวัน ประประโคน
324 กันยายน 2560กีฬาวูซูประลองยุทธ - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.นาย ดาวทอง เปล่งปลั่งศรี
334 กันยายน 2560กีฬาวูซูประลองยุทธ - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45 กก.นางสาว สมฤทัย สิริปทุม
344 กันยายน 2560กีฬาวูซูประลองยุทธ - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.นางสาว สุภิสรา คนหลัก
354 กันยายน 2560กีฬาว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 เมตรนาย กิติพัฒน์ ภิพิมพ์นันท์
364 กันยายน 2560กีฬาว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 400 เมตรนาย เสรีย์ แผนสมบูรณ์
374 กันยายน 2560กีฬาว่ายน้ำ - กรรเชียง 50 เมตรนาย เสฎฐวุฒิ มโนมัยสกุล
384 กันยายน 2560กีฬาว่ายน้ำ - กบ 100 เมตรนาย กิติพัฒน์ ภิพิมพ์นันท์
394 กันยายน 2560กีฬาว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 50 เมตรนาย เปรมศักดิ์ สมตัว
404 กันยายน 2560กีฬาว่ายน้ำ - ผลัดผสม 4 x 100 เมตร
ทีม 6 คน
414 กันยายน 2560กีฬาว่ายน้ำ - กบ 100 เมตรนางสาว กมลณัฐ สีแก้วมี
424 กันยายน 2560กีฬาว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 50 เมตรนางสาว วศิณี วงศ์ตระกูลชัย
434 กันยายน 2560กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือบุคคล หญิงสุรีรัตน์ หลำเจริญ
444 กันยายน 2560กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือ คู่ผสม (ดาบสองมือชาย, ดาบสองมือหญิง)
ทีม 2 คน
455 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - เขย่งก้าวกระโดดนาย สุพจน์ บุญหนุน
465 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตรนางสาว สุภาภรณ์ สมศรี
475 กันยายน 2560กีฬาเทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยวนางสาว จารุวรรณ ศรีนาคา
485 กันยายน 2560กีฬาเทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
ทีม 2 คน
495 กันยายน 2560กีฬาเทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
ทีม 2 คน
505 กันยายน 2560กีฬายิงปืน - ปืนยาวท่านอน บุคคลชายนาย นภิศ ต่อตั้งพานิช
515 กันยายน 2560กีฬายิงปืน - ปืนยาวท่านอน ทีมชาย
ทีม 4 คน
525 กันยายน 2560กีฬามวยปล้ำ - FS รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก.นาย ภูริเดช เลิศศิริโรจน์
535 กันยายน 2560กีฬาเปตอง - สุดยอดความแม่นยำชายนาย วัชรพงษ์ หงษ์เวียงจันทร์
546 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - กระโดดไกลนางสาว อฑิรัตน์ ศรีภักดี
556 กันยายน 2560กีฬาเทนนิส - หญิงเดี่ยวนางสาวหฤษนันท์ จันทร์ทอง
566 กันยายน 2560กีฬาเทนนิส - หญิงคู่
ทีม 2 คน
576 กันยายน 2560กีฬายิงปืน - ปืนยาว 3 ท่า บุคคลชายนาย นภิศ ต่อตั้งพานิช
586 กันยายน 2560กีฬายิงปืน - ปืนยาว 3 ท่า ทีมชาย
ทีม 4 คน
596 กันยายน 2560กีฬายิงปืน - ปืนสั้นสตรี บุคคลหญิงนางสาว สุทธิตา แสงวิสุทธิ์
607 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - เขย่งก้าวกระโดดนางสาว ภคิณี ใจมุ่ง
617 กันยายน 2560กีฬามวยไทยสมัครเล่น - รุ่นพินเวท น้ำหนักต้องเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.นางสาว สมฤทัย สิริปทุม
627 กันยายน 2560กีฬากระบี่กระบอง - อาวุธสามบาน
ทีม 3 คน
637 กันยายน 2560กีฬากระบี่กระบอง - อาวุธดาบสองมือ
ทีม 2 คน
647 กันยายน 2560กีฬาฮอกกี้ - ทีมชายกลางแจ้ง
ทีม 17 คน
657 กันยายน 2560กีฬาฮอกกี้ - ทีมชายในร่ม
ทีม 12 คน
668 กันยายน 2560กีฬายิมนาสติกศิลป์ - ประเภทชนะเลิศเฉพาะอุปกรณ์ - ห่วงนิ่งนาย อนาวิน โพธิ์ทอง
678 กันยายน 2560กีฬายิมนาสติกศิลป์ - ประเภทชนะเลิศเฉพาะอุปกรณ์ - ม้าหูนาย ณัฐติพงศ์ เอียดวงศ์
688 กันยายน 2560กีฬายิมนาสติกศิลป์ - ประเภทชนะเลิศเฉพาะอุปกรณ์ - โต๊ะกระโดดนางสาว ไอรดา ปานท้าว
698 กันยายน 2560กีฬากอล์ฟ - บุคคลชายนาย สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์
708 กันยายน 2560กีฬากอล์ฟ - บุคคลหญิงนางสาว ภาสินี ทองแท่งใหญ่
718 กันยายน 2560กีฬากอล์ฟ - ทีมหญิง
ทีม 2 คน
728 กันยายน 2560กีฬากระบี่กระบอง - อาวุธดาบสองมือ
ทีม 2 คน
738 กันยายน 2560กีฬากระบี่กระบอง - อาวุธกระบี่
ทีม 2 คน
748 กันยายน 2560กีฬากระบี่กระบอง - อาวุธพลอง
ทีม 2 คน
758 กันยายน 2560กีฬาคูราช - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 90.01 กก. แต่ไม่เกิน 100.00 กก.นาย เจษฎา อำภาวงษ์
769 กันยายน 2560กีฬาแฮนด์บอล - ทีมชาย
ทีม 20 คน
779 กันยายน 2560กีฬาแฮนด์บอล - ทีมหญิง
ทีม 14 คน
789 กันยายน 2560กีฬาแฮนด์บอลชายหาด - ทีมหญิง
ทีม 10 คน
799 กันยายน 2560กีฬากระบี่กระบอง - อาวุธง้าว
ทีม 2 คน
809 กันยายน 2560กีฬากระบี่กระบอง - อาวุธอื่น ๆ
ทีม 2 คน
8110 กันยายน 2560กีฬาวอลเลย์บอล - ทีมชาย
ทีม 14 คน


เหรียญเงิน 44 เหรียญ
ลำดับที่ วันที่ ชนิดกีฬา ชื่อนักกีฬา
12 กันยายน 2560กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 62 กก. น้ำหนักตัวเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก.นาย ธเนศ เย็นชัยภูมิ
22 กันยายน 2560กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 48 กก. น้ำหนักตัวเกิน 44 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.นางสาว เสาวลักษณ์ สมสมัย
32 กันยายน 2560กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 58 กก. น้ำหนักตัวเกิน 53 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก.นางสาว วิลาวัลย์ หลำทอง
42 กันยายน 2560กีฬายิงปืน - ปืนยาวอัดลม ทีมหญิง
ทีม 3 คน
52 กันยายน 2560กีฬาเทควันโด - ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลชาย รุ่นเฟเธอร์เวท น้ำหนักมากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก.นาย ทัตเทพ ศรีงาม
62 กันยายน 2560กีฬาเทควันโด - ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลหญิง รุ่นเฟเธอร์เวท น้ำหนักมากกว่า 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.นางสาว ชฎาพร ศรีษะเกษ
72 กันยายน 2560กีฬามวยปล้ำ - ชายหาด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก.นาย คมชาญ งามทวีสุข
83 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - วิ่ง 100 เมตรนางสาวกาญจนา ดิษฐบรรจง
93 กันยายน 2560กีฬาเทนนิส - ทีมชาย
ทีม 4 คน
103 กันยายน 2560กีฬาเทเบิลเทนนิส - ทีมชาย
ทีม 5 คน
113 กันยายน 2560กีฬามวยปล้ำ - FW รุ่นน้ำหนักเกิน 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.นางสาว สายสมร พรมมีเดช
123 กันยายน 2560กีฬายูโด - รุ่นน้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 66 กก. นาย ธนวัฒน์ สุขขารมย์
133 กันยายน 2560กีฬาว่ายน้ำ - กบ 200 เมตรนาย วัชชิราวุธ แก้วบุตร
143 กันยายน 2560กีฬาว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 เมตรนางสาว วศิณี วงศ์ตระกูลชัย
154 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - วิ่ง 200 เมตรนางสาว กาญจนา ดวงสุวรรณ์
164 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - วิ่งผลัดผสม
ทีม 5 คน
174 กันยายน 2560กีฬาเทควันโด - ประเภทต่อสู้ทีมชาย (Kyearuji) มีน้ำหนักมากกว่า 54 กก. แต่ไม่เกิน 74 กก.
ทีม 5 คน
184 กันยายน 2560กีฬาวูซูประลองยุทธ - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 48 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก.นาย ฉัตรชัย พรมหนู
194 กันยายน 2560กีฬาวูซูประลองยุทธ - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.นาย ภาสกร การถาง
204 กันยายน 2560กีฬาวูซูประลองยุทธ - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 60 กก. แต่ไม่เกิน 65 กก.นาย เศกสรรค์ ศรีภูมิ
214 กันยายน 2560กีฬาวูซูประลองยุทธ - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.นางสาว รุ่งฤดี ศิลาทอง
224 กันยายน 2560กีฬาว่ายน้ำ - ผลัดผสม 4 x 100 เมตร
ทีม 6 คน
234 กันยายน 2560กีฬาดาบไทย - กระบี่บุคคล ชายนาย ศิรกาญจน์ ทองกลม
245 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - ขว้างจักรนางสาว พิมพิศา สงหนู
255 กันยายน 2560กีฬาเทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยวนางสาว ชารีรัตน์ อุดมวิโรจน์สิน
265 กันยายน 2560กีฬาเทเบิลเทนนิส - ชายคู่
ทีม 2 คน
275 กันยายน 2560กีฬามวยปล้ำ - FS รุ่นน้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 61 กก.นาย เขตตะวัน จาริสุ
285 กันยายน 2560กีฬายูยิตสู - ต่อสู้บุคคลชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก.นาย ศุภสิน สาลีผล
295 กันยายน 2560กีฬายูยิตสู - ต่อสู้บุคคลชาย รุ่นน้ำหนักมากกว่า 69 กก. แต่ไม่เกิน 77 กก.นาย ธนพล สุขขารมย์
305 กันยายน 2560กีฬายูยิตสู - ต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักมากกว่า 55 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก.นางสาว เบญญา โต๊ะเถื่อน
316 กันยายน 2560กีฬาเนตบอล - ทีมหญิง
ทีม 12 คน
327 กันยายน 2560กีฬายิมนาสติกศิลป์ - ประเภททีมรวมอุปกรณ์
ทีม 4 คน
337 กันยายน 2560กีฬายิมนาสติกศิลป์ - ประเภททีมรวมอุปกรณ์
ทีม 3 คน
347 กันยายน 2560กีฬากระบี่กระบอง - อาวุธกระบี่
ทีม 2 คน
357 กันยายน 2560กีฬากาบัดดี้ - กาบัดดี้ชายหาด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก. ไม่จำกัดอายุ
ทีม 6 คน
367 กันยายน 2560กีฬาฮอกกี้ - ทีมหญิงในร่ม
ทีม 12 คน
378 กันยายน 2560กีฬายิมนาสติกศิลป์ - ประเภทชนะเลิศเฉพาะอุปกรณ์ - ม้าหูนาย ณัฐวัฒน์ ละม้ายวรรณ
388 กันยายน 2560กีฬาคูราช - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 66.01 กก. แต่ไม่เกิน 73.00 กก.นาย ธนายุทธ คงจันทร์
399 กันยายน 2560กีฬายิมนาสติกศิลป์ - ประเภทชนะเลิศเฉพาะอุปกรณ์ - โต๊ะกระโดดนาย อนาวิน โพธิ์ทอง
409 กันยายน 2560กีฬายิมนาสติกศิลป์ - ประเภทชนะเลิศเฉพาะอุปกรณ์ - ราวคู่นาย ณัฐวัฒน์ ละม้ายวรรณ
419 กันยายน 2560กีฬายิมนาสติกศิลป์ - ประเภทชนะเลิศเฉพาะอุปกรณ์ - ราวเดี่ยวนาย ณัฐวุฒิ ละม้ายวรรณ
429 กันยายน 2560กีฬาแฮนด์บอลชายหาด - ทีมชาย
ทีม 13 คน
439 กันยายน 2560กีฬากระบี่กระบอง - อาวุธอื่น ๆ
ทีม 2 คน
4410 กันยายน 2560กีฬาฟุตบอล - ทีมชาย
ทีม 25 คน


เหรียญทองแดง 60 เหรียญ
ลำดับที่ วันที่ ชนิดกีฬา ชื่อนักกีฬา
12 กันยายน 2560กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 63 กก. น้ำหนักตัวเกิน 58 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.นางสาว สุพิชชา สันจุย
22 กันยายน 2560กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 69 กก. น้ำหนักตัวเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก.นางสาว ศิริพร คชศักดิ์
32 กันยายน 2560กีฬายิงปืน - ปืนยาวอัดลม บุคคลหญิงนางสาว นิรชา เมษประสาท
42 กันยายน 2560กีฬามวยปล้ำ - ชายหาด รุ่นน้ำหนักเกิน 80 กก. ขึ้นไปนาย ณัฐวุฒิ ราชสินธิ์
52 กันยายน 2560กีฬามวยปล้ำ - ชายหาด รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไปนางสาว สุชาดา วิชิตไพรบูรณ์
62 กันยายน 2560กีฬายูโด - รุ่นน้ำหนักเกิน 66 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก.นาย ธนายุทธ คงจันทร์
72 กันยายน 2560กีฬายูโด - รุ่นน้ำหนักเกิน 81 กก. แต่ไม่เกิน 90 กก.นาย รณกร หนึ่งใจ
82 กันยายน 2560กีฬายูโด - รุ่นน้ำหนักเกิน 90 กก. แต่ไม่เกิน 100 กก.นาย เจษฎา อำภาวงษ์
92 กันยายน 2560กีฬาว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 1,500 เมตรนาย วุฒิวัฒน์ เหมเวช
102 กันยายน 2560กีฬาว่ายน้ำ - ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 100 เมตร
ทีม 3 คน
112 กันยายน 2560กีฬาเปตอง - เดี่ยวหญิงนางสาว ชลธิชา รัมมะเพียร
123 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - กระโดดไกลนาย สุพจน์ บุญหนุน
133 กันยายน 2560กีฬายกน้ำหนัก - รุ่นน้ำหนัก 90 กก. น้ำหนักเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 90 กก.นางสาว ศิริลักษณ์ พูลเกิด
143 กันยายน 2560กีฬาเทเบิลเทนนิส - คู่ผสม
ทีม 2 คน
153 กันยายน 2560กีฬาเทควันโด - ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลชาย รุ่นฟินเวท น้ำหนักไม่เกิน 54 กก.นาย สิงหนาท สุขนคร
163 กันยายน 2560กีฬาวูซูประลองยุทธ - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 65 กก. แต่ไม่เกิน 70 กก.นาย นันทวัฒน์ ยิ่งนอก
173 กันยายน 2560กีฬาวูซูประลองยุทธ - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.นางสาว เมธาวี วงษ์งาน
183 กันยายน 2560กีฬาว่ายน้ำ - ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 200 เมตร
ทีม 4 คน
193 กันยายน 2560กีฬาเปตอง - คู่หญิง
ทีม 2 คน
203 กันยายน 2560กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือบุคคล ชายนฤเดช วีระสุข
214 กันยายน 2560กีฬาเทเบิลเทนนิส - หญิงคู่
ทีม 2 คน
224 กันยายน 2560กีฬามวยไทยสมัครเล่น - รุ่นมิดเดิ้ลเวท น้ำหนักต้องเกิน 71 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.นาย สุรสิทธิ์ เสียวสุข
234 กันยายน 2560กีฬามวยปล้ำ - GR รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 59 กก.นาย ยุทธิชัย ดอกคำ
244 กันยายน 2560กีฬาว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 400 เมตรนาย วุฒิวัฒน์ เหมเวช
254 กันยายน 2560กีฬาว่ายน้ำ - กบ 100 เมตรนาย วัชชิราวุธ แก้วบุตร
264 กันยายน 2560กีฬาว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 เมตรนางสาว วศิณี วงศ์ตระกูลชัย
274 กันยายน 2560กีฬาว่ายน้ำ - เดี่ยวผสม 200 เมตรนางสาว กมลณัฐ สีแก้วมี
284 กันยายน 2560กีฬายูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักมากกว่า 62 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก.นาย ธนพล สุขขารมย์
294 กันยายน 2560กีฬายูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักมากกว่า 77 กก. แต่ไม่เกิน 85 กก.นาย รณกร หนึ่งใจ
304 กันยายน 2560กีฬายูยิตสู - จับล็อคบุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักมากกว่า 55 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก.นางสาว เบญญา โต๊ะเถื่อน
314 กันยายน 2560กีฬารักบี้ฟุตบอล - ทีมหญิง 7 คน
ทีม 10 คน
325 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ทีม 5 คน
335 กันยายน 2560กีฬาเทนนิส - หญิงเดี่ยวนางสาว ปณิตตรา เจริญทรัพย์
345 กันยายน 2560กีฬาเทนนิส - คู่ผสม
ทีม 2 คน
355 กันยายน 2560กีฬามวยไทยสมัครเล่น - รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักต้องเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.นางสาว รุ่งฤดี ศิลาทอง
365 กันยายน 2560กีฬากาบัดดี้ - กาบัดดี้ในร่ม รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก. ไม่จำกัดอายุ
ทีม 10 คน
375 กันยายน 2560กีฬาดาบไทย - กระบี่ทีม หญิง
ทีม 4 คน
385 กันยายน 2560กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือทีม หญิง
ทีม 5 คน
395 กันยายน 2560กีฬายูยิตสู - ต่อสู้บุคคลชาย รุ่นน้ำหนักมากกว่า 77 กก. แต่ไม่เกิน 85 กก.นาย รณกร หนึ่งใจ
405 กันยายน 2560กีฬายูยิตสู - ต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก.นางสาว ยลดา ก้อนทองดี
416 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - กระโดดไกลนางสาว ภคิณี ใจมุ่ง
426 กันยายน 2560กีฬาเปตอง - ทีมชาย 3 คน
ทีม 4 คน
436 กันยายน 2560กีฬารักบี้ฟุตบอล - ทีมชาย 7 คน
ทีม 14 คน
447 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ทีม 5 คน
457 กันยายน 2560กีฬากรีฑา - เขย่งก้าวกระโดดนางสาว อฑิรัตน์ ศรีภักดี
467 กันยายน 2560กีฬายิมนาสติกศิลป์ - ประเภทบุคคลรวมอุปกรณ์นาย ณัฐวัฒน์ ละม้ายวรรณ
477 กันยายน 2560กีฬามวยไทยสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท น้ำหนักต้องเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.นาย ฉัตรชัย พรมหนู
487 กันยายน 2560กีฬามวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เฮฟวี่เวท น้ำหนักต้องเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก.นาย วีระพงษ์ สิงห์ทอง
497 กันยายน 2560กีฬาบาสเกตบอล - ทีมหญิง
ทีม 12 คน
507 กันยายน 2560กีฬากาบัดดี้ - กาบัดดี้ชายหาด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 80 กก. ไม่จำกัดอายุ
ทีม 6 คน
517 กันยายน 2560กีฬาคูราช - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 60.01 กก. แต่ไม่เกิน 66.00 กก.นาย ธนพล สุขขารมย์
527 กันยายน 2560กีฬาตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวหญิง ชายหาด
ทีม 6 คน
537 กันยายน 2560กีฬารักบี้ฟุตบอล - ทีมชาย 15 คน
ทีม 25 คน
548 กันยายน 2560กีฬายิมนาสติกศิลป์ - ประเภทชนะเลิศเฉพาะอุปกรณ์ - โต๊ะกระโดดนางสาว น้ำฝน สีชมภู
558 กันยายน 2560กีฬากอล์ฟ - บุคคลหญิงนางสาว ซอยมินจี -
568 กันยายน 2560กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง
ทีม 2 คน
579 กันยายน 2560กีฬายิมนาสติกศิลป์ - ประเภทชนะเลิศเฉพาะอุปกรณ์ - ราวเดี่ยวนาย ณัฐติพงศ์ เอียดวงศ์
589 กันยายน 2560กีฬายิมนาสติกศิลป์ - ประเภทชนะเลิศเฉพาะอุปกรณ์ - ฟลอเอ็กเซอไซค์นางสาว ไอรดา ปานท้าว
599 กันยายน 2560กีฬาคูราช - ทีมชาย (น้ำหนักรวมทั้งทีม ไม่เกิน 365 กก.)
ทีม 5 คน
609 กันยายน 2560กีฬาฟุตซอล - ทีมหญิง
ทีม 17 คน