ลำดับ สถาบันการพลศึกษา
1วิทยาเขตสุโขทัย997672247
2วิทยาเขตสุพรรณบุรี814460185
3วิทยาเขตชลบุรี634254159
4วิทยาเขตเชียงใหม่295080159
5วิทยาเขตลำปาง23151755
6วิทยาเขตชุมพร20152358
7วิทยาเขตกระบี่19223576
8วิทยาเขตตรัง17294389
9วิทยาเขตมหาสารคาม15222966
10วิทยาเขตเพชรบูรณ์15204075
11วิทยาเขตอ่างทอง15172456
12วิทยาเขตกรุงเทพ14192962
13วิทยาเขตอุดรธานี13213165
14วิทยาเขตสมุทรสาคร13193062
15วิทยาเขตศรีสะเกษ6212451
16วิทยาเขตยะลา651526
17วิทยาเขตชัยภูมิ583649
รวม4534456421540