ดาวน์โหลด

สูจิบัตรแต่ละชนิดกีฬา

เอกสารประกอบการสมัคร

 

คู่มือการใช้งาน

แบบสมัครเข้าแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 42

แบบแสดงความจำนงเข้าแข่งขัน (F1)