กำหนดการแข่งขัน ปรับปรุง ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2560


สนับสนุนโดย
 • สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่
 • สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร
 • สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม
 • สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร
 • สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี
 • สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ
 • สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
 • สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา
 • สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
 • สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี
 • สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง
 • สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง
 • สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
 • สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ
 • สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์
 • สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
 • สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง